Nowość wydawnicza „Wychowanie do wartości. Szkoła podstawowa. Poziom 2″

Nowość wydawnicza „Wychowanie do wartości. Szkoła podstawowa. Poziom 2″

W Instytucie Papieża Jana Pawła II ukazała się publikacja pt. „Wychowanie do wartości. Szkoła Podstawowa. Poziom 2”. Jest to kolejna część serii dziewięciu podręczników. Program wychowawczy oparty jest na wartościach ogólnoludzkich, które są niezbędne do postępowania zgodnego z normami moralnymi przyjętymi w naszej kulturze narodowej i chrześcijańskiej.

Dziecko wychowywane jest przez rodziców, szkołę, wychowawców, środowisko – ma odkrywać, poznawać i realizować wartości ogólnoludzkie. Ma rozpoznać, kim jest i do czego dąży. Wychowawcy odnajdą w tym podręczniku komplementarny zbiór materiału dydaktycznego do procesu formacyjnego dostosowany do poziomu rozwoju uczniów klasy 2 szkoły podstawowej. Książka wpisuje się w nurt działań pedagogicznych ukierunkowanych na kształcenie i wychowanie dziecka w wieku wczesnoszkolnym na podstawie wartości, m.in.: przyjaźni, braterstwa, pokoju, miłości, życia, wolności, prawdy, solidarności.

Każda z części niniejszej publikacji jest dostosowana do poziomu rozwoju dziecka, stopnia jego dojrzałości fizycznej, psychicznej, społecznej i duchowej. Umożliwia rozumienie otaczającego świata i siebie samego. W książce prezentowane są założenia wychowawcze zgodne z koncepcją Jana Pawła II, który podkreślał, że wychowanie trzeba widzieć w wymiarze komunii osób.

Podręcznik jest skierowany głównie do nauczycieli i pedagogów związanych z poziomem 2 szkoły podstawowej, ale z pewnością okaże się również pomocny wszystkim zainteresowanym.

Serdecznie zapraszamy do lektury.

I Ogólnopolski Zjazd Szkół im. bł. ks. Jerzego Popiełuszki. KONKURSY TEMATYCZNE

I Ogólnopolski Zjazd Szkół im. bł. ks. Jerzego Popiełuszki. KONKURSY TEMATYCZNE

28 kwietnia 2020 r. w Parafii pw. św. Stanisława Kostki w Warszawie przy ul. Hozjusza 2 odbędzie się I Ogólnopolski Zjazd Szkół im. bł. ks. Jerzego Popiełuszki. Organizatorami tego wydarzenia są: Muzeum ks. Jerzego Popiełuszki oraz Instytut Papieża Jana Pawła II. Zjazd ma na celu przybliżenie świadectwa Księdza Jerzego Popiełuszki jakie dał swoim życiem i codziennymi wyborami.

Organizatorom zależy na aktywnym włączeniu się uczniów szkół podstawowych i średnich w realizację tych wartości. Dlatego chcielibyśmy zaprosić wszystkie szkoły noszące imię Księdza Jerzego do udziału w konkursach dla dwóch kategorii wiekowych.

Uczniowie klas I – V w ramach konkursu mają rozejrzeć się w swoim środowisku i dostrzec osobę lub grupę osób potrzebujących pomocy i zastanowić się w jaki sposób mogą wyjść naprzeciw tym potrzebom. Uczniowie zorganizują pomoc, a następnie udokumentują swoją inicjatywę w formie plakatu. Konkurs ma na celu przywołanie postawy ks. Jerzego Popiełuszki, który dostrzegał wokół siebie wiele potrzeb i był cichym bohaterem dnia codziennego. Ma on również uzmysłowić, że świętość ujawnia się pośród małych rzeczy, drobnych aktów dobra i odwagi.

Uczniowie klas VI – VIII oraz szkół średnich mają za zadanie przygotować krótki film na wybrany temat z kilku zaproponowanych przez organizatorów. Tematy te dotyczą wartości takich, jak: odwaga w wyznawaniu wartości, solidarność, wolność, poczucie własnej godności.

Prace konkursowe zostaną nagrodzone podczas zjazdu.

Dla uczestników Zjazdu przewidujemy warsztaty tematyczne, spotkania z bezpośrednimi świadkami życia Księdza Jerzego Popiełuszki, zwiedzanie muzeum oraz wiele innych ciekawych wydarzeń. Wszystko w duchu ukazania życia ks. Jerzego Popiełuszki – jak ono może nas dzisiaj zainspirować, czego możemy się nauczyć z niego nauczyć i jak je zaadaptować do naszej codzienności.

Zachęcamy do wzięcia udziału!

Szczegóły na stronie Muzeum: http://muzeumkspopieluszki.pl/spotkanie-szkol/

Regulamin konkursu kl. VI-VIII i szkoły średnie+

Formularz zgłoszeniowy_konkurs multimedialny

Regulamin konkursu kl. I-V

Formularz zgłoszeniowy_konkurs charytatywny

Poradnia życia małżeńskiego i rodzinnego

Poradnia życia małżeńskiego i rodzinnego

Od 1 marca 2019 roku, w Instytucie Papieża Jana Pawła II na warszawskim Wilanowie, rozpoczyna swoją działalność

PORADNIA ŻYCIA MAŁŻEŃSKIEGO I RODZINNEGO.

W poradni można skorzystać z bezpłatnych porad specjalistów:

  • psychiatry,
  • psychologa,
  • doradcy/mediatora rodzinnego.

Rejestracja na spotkania w sekretariacie Instytutu pod nr tel.: 222131190 lub e-mailowo: instytut@ipjp2.pl.

Spotkania odbywają się w czwartki, w godz. 17.00-19.00, w budynku Instytutu Papieża Jana Pawła II, Czytelnia, parter (nr domofonu 3).

 

PORADNIA ŻYCIA MAŁŻEŃSKIEGO I RODZINNEGO

ŚWIATOWE DNI MŁODZIEŻY W PANAMIE 2019

ŚWIATOWE DNI MŁODZIEŻY W PANAMIE 2019

Światowe Dni Młodzieży to spotkania młodych z Papieżem, które odbywają się co dwa-trzy lata. Zostały zapoczątkowane przez papieża Jana Pawła II w 1985 roku – ogłoszonym przez ONZ Międzynarodowym Rokiem Młodzieży. Papież Polak w trakcie trwania Światowych Dni Młodzieży w Denver wskazywał na potrzebę i sens pielgrzymowania:

Młodzi Pielgrzymi, Chrystus potrzebuje Was, aby oświecić świat i ukazać mu „ścieżkę życia” (Ps 16 [15], 11).

Światowe Dni Młodzieży stały się miejscem spotkania z Kościołem, świadectwem wiary i środkiem ewangelizacji.

W trakcie trwania Światowych Dni Młodzieży w Krakowie papież Franciszek podkreślał, że

Jezus nie jest Panem komfortu, bezpieczeństwa i wygody. Aby pójść za Jezusem, trzeba mieć trochę odwagi, trzeba zdecydować się na zamianę kanapy na parę butów, które pomogą ci chodzić po drogach, o jakich ci się nigdy nie śniło, ani nawet o jakich nie pomyślałeś, po drogach, które mogą otworzyć nowe horyzonty, nadających się do zarażania radością, tą radością, która rodzi się z miłości Boga, radością, która pozostawia w twoim sercu każdy gest, każdą postawę miłosierdzia.

Poprzednia edycja Światowych Dni Młodzieży odbywała się w 2016 roku w Krakowie a w styczniu 2019 roku to stolica Panamy będzie gościć uczestników tego globalnego spotkania. Jest to szczególny rok, ponieważ Panama obchodzi jubileusz 500-lecia założenia miasta. Hasłem tegorocznych ŚDM są słowa Maryi: „Oto ja, służebnica Pańska, niech mi się stanie według słowa Twego!” (Łk 1,38).

W Światowych Dniach Młodzieży w Panamie uczestniczył przedstawiciel Instytutu Papieża Jana Pawła II.

W trakcie spotkania z młodzieżą papież podkreślał:

Poczujcie, że macie misję i zakochajcie się w niej, a to zadecyduje o wszystkim. Możemy mieć wszystko, ale jeśli brakuję nam namiętności w miłości, to zabraknie nam wszystkiego. Namiętność w miłości. Niech Pan sprawi, byśmy się zakochali i prowadzi nas (…) dla Jezusa nie ma „w międzyczasie”, ale jest miłość miłosierdzia, które chce przeniknąć do serc i je zdobyć. On chce być naszym skarbem, ponieważ nie jest międzyczasem w życiu…

Kolejne Światowe Dni Młodzieży odbędą się w Portugalii.

 

KONKURS FOTOGRAFICZNY  „JAN PAWEŁ II W MOJEJ MAŁEJ OJCZYŹNIE”

KONKURS FOTOGRAFICZNY „JAN PAWEŁ II W MOJEJ MAŁEJ OJCZYŹNIE”

Czy masz swoje własne „małe Ojczyzny” (miejsca albo rzeczy) szczególnie drogie Twemu sercu, które chciałbyś pokazać Janowi Pawłowi II?

Czy są ludzie, szczególnie ważni dla Ciebie, których chciałbyś przedstawić Papieżowi-Polakowi?

Jeśli tak – ten konkurs jest dla Ciebie!

Wyślij do 5 własnych, oryginalnych zdjęć wraz z ich opisem i metryczką na adres:

d.oswiatowy@ipjp2.pl

do dnia 15 sierpnia 2018 r.

Szczegóły na www.ipjp2.pl

Zapraszamy do wzięcia udziału!

metryczka-konkurs-JP2-w mojej-malej-ojczyznie

Konkurs Fotograficzny JP2 w mojej małej Ojczyźnie regulamin

 

XIII edycja Ogólnopolskiego Konkursu Papieskiego. Konkurs dla ludzi myślących

XIII edycja Ogólnopolskiego Konkursu Papieskiego. Konkurs dla ludzi myślących

Szanowni Państwo,

Zapraszamy do wzięcia udziału w XIII edycji naszego Konkursu. Jego celem jest pogłębianie myśli Jana Pawła II. Konkurs jest zachętą do podjęcia wysiłku samodzielnego myślenia, rozwoju samego siebie. Zachęcamy uczestników do niebanalnego podejścia do problemów współczesności i swoich własnych. Punktujemy tu nie to, co uczniowie powinni wiedzieć z lekcji, lecz to, co wykracza poza ich szkolny obowiązek i standard. Chcemy nagradzać za subtelną i mądrą myśl, oryginalną formę, wrażliwość na problemy współczesności i autentyczne zaangażowanie.

Konkurs przeznaczony jest dla uczniów wszystkich typów szkół.

 

Szkoła podstawowa kl. 1-6

Ojczyzna to moje dziedzictwo. Co jako dziecko mogę dla niej zrobić? 

 

Szkoła podstawowa kl. 7-8, gimnazjum i szkoły ponadgimnazjalne

Papież Polak stwierdził niegdyś, że „Ojczyzna więc to dziedzictwo […]” (Pamięć i tożsamość). Co młodzież może dziś zrobić, by to dziedzictwo chronić i rozwijać?

Jan Paweł II, Papież, ale też człowiek! Tak jak my dzisiaj miał marzenia, plany, zainteresowania. Przeżywał trudności, niepokoje, potrafił się śmiać i złościć. Które z ludzkich doświadczeń Papieża potwierdzają, że był też zwykłym człowiekiem, który swoje kruche i ułomne człowieczeństwo dźwignął ku świętości?

Jan Paweł II w książce Wstańcie, chodźmy pisząc o męstwie, przywołuje słowa kardynała Wyszyńskiego: „Lęk apostoła jest pierwszym sprzymierzeńcem nieprzyjaciół sprawy”. Wobec czego lub kogo mamy być dzisiaj mężnymi apostołami?

„To dziedzictwo duchowe, którym ojczyzna nas obdarza, dociera do nas poprzez ojca i matkę i gruntuje w nas obowiązek owej pietas (szacunek, cześć)” (Pamięć i tożsamość) – tymi słowami Jan Paweł II podkreśla wagę udziału ojca i matki w kształtowaniu postawy odpowiedzialności za ojczyznę. Czym ma być ojcowski i matczyny przykład owej odpowiedzialności i jaki przykład w tej kwestii dał nam Papież Polak?

 

TERMINY:

Do 15 maja 2018 r. termin zgłoszenia przystąpienia do konkursu (w przypadku szkół robią to opiekunowie-nauczyciele).

Do 17 września 2018 r. należy nadsyłać prace konkursowe wraz z kartą z danymi uczestnika. Prace bez czytelnie wypełnionej karty nie będą brane pod uwagę przez Komisję konkursową.

Do 8 października 2018 r. zostaną podane wyniki konkursu.

20 października 2018 r. odbędzie się uroczysta gala konkursu oraz rozdanie nagród.

Zgłoszenia i prace na konkurs (w formie elektronicznej) prosimy kierować: d.oswiatowy@ipjp2.pl

 

Metryczka

Regulamin

Jak załatwić sprawę w Instytucie Papieża Jana Pawła II

 

W związku z trwającą sytuacją epidemiczną, zaleceniami rządu i służb sanitarnych dotyczącymi zapobiegania rozprzestrzenianiu się koronawirusa COVID-19, od 2 listopada 2020 r. wprowadziliśmy nowe zasady kontaktu z instytutem.

You have Successfully Subscribed!