Relacja z finału Wojewódzkiego Konkursu Multimedialnego „Jan Paweł II – Przyjaciel natury”

Opublikowano: 10 czerwca 2024 r.

20 maja 2024 roku w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Łaszewie odbył się finał Wojewódzkiego Konkursu Multimedialnego „Jan Paweł II – Przyjaciel natury”. Dzień ten na długo pozostanie w pamięci uczestników, uczniów i gości, gdyż był wyjątkowym wydarzeniem, które podkreśliło szczególną więź Jana Pawła II z przyrodą.

Święty Jan Paweł II szczególnie kochał przyrodę, często wędrował po górach, pływał kajakiem, a w swoich utworach literackich nawiązywał do piękna stworzenia. Z tego powodu tegoroczna edycja konkursu skupiła się na roli Papieża jako Przyjaciela natury. Organizatorzy zwrócili uwagę na jego nauki, które podkreślały nie tylko korzystanie z zasobów Ziemi, ale także odpowiedzialność za jej ochronę. Papież Jan Paweł II dawał świadectwo, że o życie należy walczyć i dbać, co było głównym przesłaniem konkursu.

W związku z niedawnym utworzeniem nowoczesnej pracowni przyrodniczej w szkole, finał konkursu stał się także okazją do podkreślenia znaczenia edukacji ekologicznej. Uczniowie mieli możliwość zaprezentowania swoich multimedialnych prac, które pokazywały, jak czerpią inspirację z nauk Jana Pawła II o przyrodzie.

Konkurs odbył się pod honorowym patronatem Biskupa Płockiego oraz Starosty Żuromińskiego, co dodatkowo podkreśliło rangę wydarzenia. Fundatorem nagród byli: Starostwo Powiatowe w Żurominie oraz Instytut Papieża Jana Pawła II w Warszawie.

Dzień ten był nie tylko świętem edukacji i talentów, ale również przypomnieniem o ważnych wartościach, które Jan Paweł II głosił przez całe swoje życie. Jego miłość do przyrody i troska o środowisko naturalne stały się inspiracją dla młodego pokolenia, które z entuzjazmem i zaangażowaniem podjęło wyzwanie konkursowe.

Pozostałe aktualności

Świetlik Wilanowski – relacja

11 czerwca 2024 roku podczas Wilanowskiego Świetlika uczestnicy mieli okazję poświęcić czas na rozwijanie swoich twórczych talentów. Dzieci, prowadzący oraz księża stawiali czoła trudnym zadaniom origami pod czujnym okiem utalentowanej Julii. Pomysłowość nie miała...

czytaj dalej