Konkurs Plastyczny o Kardynale Wyszyńskim „Wszystko postawiłem na Maryję i to Jasnogórską” w Kaliskach

Opublikowano: 13 czerwca 2022 r.

Katolicka Publiczna Szkoła Podstawowa „Julin” im. H. i I.J. Paderewskich w Kaliskach była organizatorem Konkursu Plastycznego dla uczniów klas I-IV oraz V-VIII szkół podstawowych pt. „Wszystko postawiłem na Maryję i to Jasnogórską”. Hasło konkursu to słowa wypowiedziane przez Kardynała Stefana Wyszyńskiego 14 lutego 1953 roku. Stały się później jego życiowym mottem. Słowa te są również kluczem do zrozumienia myśli Prymasa i stały się inspiracją dla organizatorów konkursu. Celem konkursu było uczczenie ogłoszenia kard. Stefana Wyszyńskiego błogosławionym Kościoła katolickiego, przybliżenie uczniom pobożności Maryjnej Prymasa Tysiąclecia kard. Stefana Wyszyńskiego, kształtowanie u uczniów chrześcijańskiej hierarchii wartości i postaw zgodnych z nauczaniem bł. kard. Stefana Wyszyńskiego, szlachetna rywalizacja w poczuciu wspólnoty wiary, wspieranie uczniów, wykazujących szczególne uzdolnienia plastyczne oraz wiedzę religijną. 10 czerwca 2022 r. odbyło się uroczyste wręczenie nagród w konkursie. Przy ocenianiu prac istotne były względy estetyczne, zgodność z tematem, samodzielność wykonania pracy, różnorodność wykorzystanych technik i materiałów oraz kreatywność, zwłaszcza nawiązanie do historii Polski lub współczesności. Nadesłane prace cechowały się tymi walorami.

Serdecznie gratulujemy!

 

 

Pozostałe aktualności

KONFERENCJA NAUKOWA „KAROL WOJTYŁA WOBEC WYZWAŃ W PRL”

W czwartek 18 maja w Mt 5,14 Muzeum Jana Pawła II i Prymasa Wyszyńskiego odbyła się konferencja naukowa pt. „Karol Wojtyła wobec wyzwań w PRL”. Prelegentami byli wybitni specjaliści z różnych ośrodków naukowych w Polsce. Współorganizatorem wydarzenia było Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, a honorowy patronat objął prezes Instytutu Pamięci Narodowej. Jak powiedział Piotr Dmitrowicz, dyrektor Mt 5,14, spotkanie to było częścią dużego projektu promocyjno-edukacyjnego pt. „Karol Wojtyła Polsce – Jan Paweł II światu”, służącego upamiętnieniu 45-lecia pontyfikatu papieża Polaka. Jest on skierowany zwłaszcza do młodych ludzi.

czytaj dalej

ZAPOWIEDŹ WYDAWNICZA: “KOŚCIÓŁ W AMAZONII”

Już wkrótce w Instytucie Papieża Jana Pawła II ukaże się XXXI tom z serii „Rozprawy i Monografie”, pod redakcją naukową ks. dra hab. Zdzisława Struzika oraz ks. dra hab. Tomasza Szyszki SVD, prof. UKSW. W całości będzie on poświęcony Kościołowi w Amazonii. Książka...

czytaj dalej