Konkurs Plastyczny o Kardynale Wyszyńskim „Wszystko postawiłem na Maryję i to Jasnogórską” w Kaliskach

Opublikowano: 13 czerwca 2022 r.

Katolicka Publiczna Szkoła Podstawowa „Julin” im. H. i I.J. Paderewskich w Kaliskach była organizatorem Konkursu Plastycznego dla uczniów klas I-IV oraz V-VIII szkół podstawowych pt. „Wszystko postawiłem na Maryję i to Jasnogórską”. Hasło konkursu to słowa wypowiedziane przez Kardynała Stefana Wyszyńskiego 14 lutego 1953 roku. Stały się później jego życiowym mottem. Słowa te są również kluczem do zrozumienia myśli Prymasa i stały się inspiracją dla organizatorów konkursu. Celem konkursu było uczczenie ogłoszenia kard. Stefana Wyszyńskiego błogosławionym Kościoła katolickiego, przybliżenie uczniom pobożności Maryjnej Prymasa Tysiąclecia kard. Stefana Wyszyńskiego, kształtowanie u uczniów chrześcijańskiej hierarchii wartości i postaw zgodnych z nauczaniem bł. kard. Stefana Wyszyńskiego, szlachetna rywalizacja w poczuciu wspólnoty wiary, wspieranie uczniów, wykazujących szczególne uzdolnienia plastyczne oraz wiedzę religijną. 10 czerwca 2022 r. odbyło się uroczyste wręczenie nagród w konkursie. Przy ocenianiu prac istotne były względy estetyczne, zgodność z tematem, samodzielność wykonania pracy, różnorodność wykorzystanych technik i materiałów oraz kreatywność, zwłaszcza nawiązanie do historii Polski lub współczesności. Nadesłane prace cechowały się tymi walorami.

Serdecznie gratulujemy!

 

 

Pozostałe aktualności