Podróże apostolskie Jana Pawła II na znaczkach Poczty Watykańskiej – Część 1. [FILM]

Opublikowano: 12 czerwca 2023 r.

Zapraszamy serdecznie do obejrzenia pierwszej części filmu pt. „Znaczki Poczty Watykańskiej z wizerunkiem Jana Pawła II”. Obejmuje ona okres od 1978 do 1988 r. Zaprezentowano w niej 61 znaczków ze zbiorów Działu Dokumentacji Archiwalnej i Fotograficzno-Filmowej Instytutu.

W filmie przedstawiono przede wszystkim znaczki wyemitowane z okazji papieskich wizyt apostolskich. W latach 1978-1988 Jan Paweł II odbył czterdzieści pielgrzymek poza terytorium Włoch. Odwiedził państwa, leżące na prawie wszystkich kontynentach. W pierwszej dekadzie pontyfikatu złożył wizyty apostolskie w następujących krajach Starego Kontynentu: Francji, RFN (Niemczech Zachodnich), Portugalii, Wielkiej Brytanii, Szwajcarii, San Marino, Hiszpanii, Austrii, Holandii, Luksemburgu, Belgii oraz w Księstwie Liechtenstein. W swojej Ojczyźnie Jan Paweł II pielgrzymował w 1979, 1983 oraz 1987 r. Podczas całego swego pontyfikatu ojciec święty dokonał wizytacji 334 parafii swojej rzymskiej diecezji. Pierwsza pielgrzymka na terenie Italii odbyła się 3 grudnia 1978 r. Biskup Rzymu odwiedził wówczas parafię św. Franciszka Ksawerego w dzielnicy Garbatella.

W wideoprezentacji ukazano ponadto 3 znaczki z trzech serii, które nie dotyczą papieskich pielgrzymek. Ze względu na to, że umieszczono na nich postać Jana Pawła II, zostały jednak przedstawione w filmie. W tym ostatnim ukazano wszystkie znaczki wchodzące w skład 8 serii filatelistycznych. Film został wzbogacony komentarzem merytorycznym oraz muzyką.

Pozostałe aktualności

Relacja z Dnia Otwartego UKSW

W sobotę 6 kwietnia 2024 roku Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie podczas Dnia Otwartego gościł setki kandydatów na studia. Czekali na nich wykładowcy, studenci oraz pracownicy administracyjni. Program Dnia Otwartego obejmował prezentacje jednostek...

czytaj dalej