Film edukacyjny „Jan Paweł II na Kubie”

Film edukacyjny „Jan Paweł II na Kubie”

Zapraszamy do obejrzenia filmu powstałego w oparciu o ekspozycję zatytułowaną Jan Paweł II na Kubie. Ten największy pod względem powierzchni kraj na Karaibach (109, 9 tys. km²), Papież odwiedził w dniach 21-25 stycznia 1998 r. Podróż apostolska Jana Pawła II na Kubę była jedną z jego najtrudniejszych pielgrzymek. Na skutek planowej ateizacji społeczeństwa wyspy, po objęciu władzy w kraju przez komunistycznych rewolucjonistów na czele z Fidelem Castro w 1959 r., odsetek wiernych Kościoła katolickiego zmniejszył się z 85% do 39% pod koniec XX wieku.

W czasie wizyty apostolskiej Jan Paweł II ukazał światu najbardziej ważkie sprawy dla społeczeństwa kubańskiego: godność osoby ludzkiej, rolę rodziny, solidarność i wolność, a także zagrożenie pokoju i życia ludzi przez błędne ideologie. Papież zaapelował o wolność dla Kościoła kubańskiego, prześladowanego przez ostatnie czterdzieści lat.

Podczas pielgrzymki Papież odprawił cztery Msze święte, spotkał się z młodzieżą, naukowcami, artystami, chorymi, a także Konferencją Episkopatu Kuby. Odbył ponadto prywatną rozmowę z prezydentem Fidelem Castro (1926-2016).

Poniżej zamieszczamy 10 klatek z filmu oraz link do pliku mp4.

Film pt. „Jan Paweł II w Boliwii”

Film pt. „Jan Paweł II w Boliwii”

W sierpniu 2020 r. Dział Dokumentacji Archiwalnej i Fotograficzno-Filmowej zakończył montaż filmu na bazie wystawy Instytutu pt. Jan Paweł II w Boliwii. Odnaleźć go można na stronie internetowej IPJPII, w Repozytorium, w zakładce Wystawy. Trwa on 17 minut i 20 sekund. Komentarz do filmu nagrał Dział Promocji IPJPII.

Poza tablicami wspomnianej ekspozycji, które stanowią swoisty „szkielet” filmu, widz ma okazję poznać wiele danych geograficznych, historycznych oraz heraldycznych, dotyczących Boliwii. Może zobaczyć malarskie podobizny odkrywcy Krzysztofa Kolumba (1451-1506) oraz generałów, którzy walczyli w XIX wieku o wolność Ameryki Południowej, na czele z Simónem Bolivarem (1783-1830) – pierwszym prezydentem Boliwii oraz poznać także inne postacie, związane z tym krajem.

W filmie pojawiają się liczne mapy administracyjne i fizyczne oraz wizerunki herbów i flag boliwijskich miast. Przywołano postać trzykrotnego prezydenta tego kraju – Víctora Paz Estenssoro (1907-2001), który pełnił swój urząd między innymi w czasie trwania wizyty apostolskiej Jana Pawła II w 1988 r.

Dzięki filmowi poznajemy ogromne przywiązanie Boliwijczyków do wiary, do osoby Matki Bożej z Copacabany (Andy) oraz wartości, związanych z rodziną. Przy okazji widz ma okazję zobaczyć wybrane arcydzieła malarstwa światowego.

Zapraszamy również do zapoznania się z pozostałymi filmami: Jan Paweł II w Chile (12 min. 29 s.), Jan Paweł II w Paragwaju (15 min. 30 s.) oraz Jan Paweł II w Peru (17 min. 6 s.). Poniżej przedstawiamy 16 klatek z filmu pt. Jan Paweł II w Boliwii.

 

 

Nowe numizmaty, znaczki i płyty w Archiwum IPJPII

Nowe numizmaty, znaczki i płyty w Archiwum IPJPII

W ostatnim czasie Dział Dokumentacji Archiwalnej i Fotograficzno-Filmowej Instytutu wzbogacił swoje zbiory między innymi o trzy numizmaty, wybite z okazji 100. rocznicy urodzin Jana Pawła II. Wśród nich trzeba wymienić monetę o nominale 2000 franków CFA (walucie, będącej środkiem płatniczym w Afryce Środkowej). Wykonano ją ze złota próby 999,9. Ma średnicę 17 mm, zaś masa numizmatu wynosi 2,3 g. Monetę wyemitowano w nakładzie 100 egz. Numizmat zdobi kryształek firmy Swarovski.

Podobnie jak na srebrnej monecie, o której będzie mowa poniżej, na awersie drugiego złotego numizmatu zawarto wizerunek popiersia Jana Pawła II w infule, trzymającego w dłoniach krzyż papieski (ferulę). Tuż za Ojcem Świętym widać monstrancję. W jej przedstawieniu w miejscu Hostii widnieje wspomniany już kryształek firmy Swarovski. Natomiast srebrna moneta (próby 999) ma średnicę 38,61 mm i masę 17,50 g. Wykonano ją w nakładzie 555 egzemplarzy. Do Działu Dokumentacji Archiwalnej włączono ponadto jeden egzemplarz przypinki, wyprodukowanej z okazji 550-lecia Parlamentaryzmu Rzeczpospolitej.

Archiwum zasiliły poza tym 23 znaczki. Na 20 z nich uwieczniono wizerunek Jana Pawła II, zaś na trzech pozostałych widnieją inne znane postaci, między innymi Mahatma Gandhi (1869-1948). Znaczki wyemitowano w latach 2004-2014 w takich państwach jak: Republika Gwinei Równikowej, Wyspy Świętego Tomasza i Książęca, Grenada, Mała Martynika oraz Gibraltar.

Dział Dokumentacji Archiwalnej i Fotograficzno-Filmowej zakupił również pozycję CD pt. Jan Paweł II. Byłem z wami, wydaną przez Polskie Radio. Ten dwupłytowy album jest kwintesencją refleksji Papieża na tematy niezwykle ważne dla Polaków, jak: Ojczyzna, patriotyzm, rodzina. Archiwum IPJPII poszerzyło ponadto swoje zbiory o płytę audio, zatytułowaną Hymn Papieski. Muzykę do dzieła skomponował Bogdan Kierejsza, zaś słowa napisał Krzysztof Cezary Buszman. Partie wokalne wykonała znana śpiewaczka Alicja Węgorzewska (mezzosopran).

Dział Dokumentacji Archiwalnej przygotowuje aktualnie filmy, na podstawie wystaw opracowanych przez pracowników Instytutu Papieża Jana Pawła II. Trzy pierwsze z nich dostępne są już na naszej stronie internetowej. Dotyczą one wizyt apostolskich, jakie Ojciec Święty złożył w Paragwaju, Peru i Chile. Obecnie archiwista kończy prace nad filmem, na bazie ekspozycji „Jan Paweł II w Boliwii”.

Jan Paweł II, Polska i Unia Europejska

Na początku lipca Polskie Radio przekazało w darze Instytutowi Papieża Jana Pawła II dwupłytowy album zatytułowany „Ufam, że mnie słyszycie”. Został on przygotowany z myślą o 40. rocznicy I pielgrzymki Jana Pawła II do Ojczyzny, która odbyła się w dniach 2–10 czerwca 1979 r. Podczas jej trwania papież odwiedził osiem miast: Warszawę, Gniezno, Częstochowę, Kraków, Kalwarię Zebrzydowską, rodzinne Wadowice, Oświęcim oraz Nowy Targ. Jednym z owoców wspomnianej wizyty było powstanie w roku następnym NSZZ „Solidarność”.

Bez wątpienia trzy pierwsze pielgrzymki papieża do Polski: w 1979, 1983 i 1987 r. wymiernie zmieniły historię współczesną, rozbudzając nadzieje i aspiracje niepodległościowe w wielu zniewolonych krajach Układu Warszawskiego.

Jan Paweł II wielokrotnie wypowiadał się na temat konsolidacji państw Starego Kontynentu. Po powstaniu niepodległej Rzeczypospolitej oraz zakończeniu „zimnej wojny” w 1991 r. był zwolennikiem przystąpienia Polski do struktur Unii Europejskiej, co nastąpiło jeszcze za jego życia, dnia 1 maja 2004 r.

W pochodzącej z 28 czerwca 2003 r., Posynodalnej Adhortacji Apostolskiej „Ecclesia in Europa” można przeczytać następujące słowa: „Unia Europejska wciąż się poszerza. Do uczestniczenia w niej w bliższym lub dalszym terminie powołane są wszystkie narody podzielające jej podstawowe dziedzictwo. Należy sobie życzyć, aby to rozszerzanie dokonywało się z poszanowaniem wszystkich, by doceniane były szczególne właściwości historyczne i kulturowe, tożsamość narodowa i bogactwo wkładu, jaki mogą wnieść nowi członkowie, oraz by w sposób dojrzały realizowane były zasady pomocniczości i solidarności. Jest rzeczą niezwykle ważną, by w procesie integracji kontynentu wziąć pod uwagę, że jedność nie będzie trwała, jeśli zostanie sprowadzona jedynie do wymiaru geograficznego i ekonomicznego; że musi ona polegać przede wszystkim na harmonii wartości, które winny się wyrażać w prawie i w życiu”.

Samochód specjalny JP2

Pod koniec czerwca Muzeum Samochodu Papieskiego JP2 w Kielcach przekazało Instytutowi miniaturkę papamobile, którym papież poruszał się po Polsce, podczas I pielgrzymki (2–10 czerwca 1979 r.). Samochód Specjalny JP2 powstał wiosną wspomnianego wyżej roku, w Przemysłowym Instytucie Motoryzacji w Warszawie. Realizacja projektu w PIMOT trwała zaledwie 6 tygodni. Po zakończeniu wizyty apostolskiej, na polecenie władz PRL samochód zniszczono. W latach 2006-2011 w firmie AUTO-ADAMCZAK w Kielcach, pojazd zrekonstruowano na bazie odnalezionych części, w pełnej technicznej zgodności z oryginałem z 1979 r. Wokół odbudowanego, papieskiego „Stara”, w stolicy województwa świętokrzyskiego powstało Muzeum Samochodu Papieskiego JP2. Celem placówki jest zachowanie pamięci o tym jedynym w swoim rodzaju dziele polskiej motoryzacji oraz o jego wszystkich twórcach. Poniżej zaprezentowano 8 zdjęć modelu „Stara”. Został on wykonany w skali 1:72.

W sklepie internetowym Instytutu Papieża Jana Pawła II można zakupić książkę Anny Zyskowskiej pt. „Polski samochód dla Jana Pawła II”. Ukazuje ona losy osób związanych z rekonstrukcją i budową papamobile, a także smutne dzieje samego pojazdu, który jako swoisty symbol wolności został zdemontowany wkrótce po pielgrzymce papieża.

Na pamiątkę trzech papieskich rocznic…

Na pamiątkę trzech papieskich rocznic…

„Księga Jedności Narodu” to owoc współpracy trzech wydawnictw: Wejdźmy na Szczyt, Petrus Libri oraz Paulinianum. Pozycja wzbogaciła zasoby Archiwum IPJPII w marcu bieżącego roku. Księga jest zbiorem 9101 myśli, aforyzmów i sentencji Jana Pawła II, zaczerpniętych z jego dzieł. Podzielona na 325 tematów, dotyczy istoty ludzkiej egzystencji. Pokazuje przenikliwą mądrość świętego papieża, jego głęboką więź z Bogiem oraz wrażliwość na los bliźniego. Nad selekcją materiału pracowano 5 lat. „Księga Jedności Narodu” zaopatrzona jest w alfabetyczny indeks rzeczowy, noty bibliograficzne oraz papieskie portrety autorstwa artysty, który między innymi dzięki pracy nad wspomnianymi ilustracjami pokonał poważne problemy zdrowotne. Na początku dzieła umieszczono certyfikat z jego kolejnym numerem – tym samym każda księga jest unikatem; Instytut pozyskał egzemplarz nr 47. Monumentalne wydanie tomu wyglądem przypomina niezwykle cenny, średniowieczny inkunabuł. Księga posiada srebrzoną i pozłacaną oprawę, inkrustowaną malachitami i turkusami. Przed uszkodzeniami chroni ją częściowo oszklona kaseta. Dzieło wydano z okazji 40-lecia pontyfikatu, zbliżającej się 40. rocznicy I Pielgrzymki Jana Pawła II do Polski oraz 100-lecia jego urodzin. Dział Dokumentacji Archiwalnej włączył ponadto do swych zbiorów dużo skromniejszą, mimo to także bardzo okazałą „Księgę Jedności Narodu” (wymiary: 21 x 29,7 cm). Zapraszamy do obejrzenia zamieszczonych poniżej niniejszego tekstu zdjęć obydwu wydawnictw.

Jak załatwić sprawę w Instytucie Papieża Jana Pawła II

 

W związku z trwającą sytuacją epidemiczną, zaleceniami rządu i służb sanitarnych dotyczącymi zapobiegania rozprzestrzenianiu się koronawirusa COVID-19, od 2 listopada 2020 r. wprowadziliśmy nowe zasady kontaktu z instytutem.

You have Successfully Subscribed!