XIII edycja konkursu „Mazowieckie Barwy Wolontariatu”

Opublikowano: 24 sierpnia 2023 r.
Zgłoś Wolontariusza w konkursie Mazowieckie Barwy Wolontariatu
Budują więzi oparte na zaufaniu i solidarności, niosą pomoc potrzebującym z uśmiechem i otwartością – tacy są Wolontariusze z Mazowsza

Województwo Mazowieckie już po raz trzynasty ogłasza konkurs „Mazowieckie Barwy Wolontariatu”. Jego celem jest nagrodzenie Wolontariuszy, liderów społecznych za ich działalność na rzecz województwa mazowieckiego i jego mieszkańców, popularyzacja dokonań wolontariuszy jako dobrych praktyk, w tym realizowanych indywidualnie lub w partnerstwie z mazowieckimi organizacjami pozarządowymi oraz zachęcanie mieszkańców Mazowsza do podejmowania aktywności wolontariackiej.

Działalność wolontariuszy widoczna jest w wielu obszarach,w których swoje zadania realizuje samorząd województwa, są to m.in.edukacja,pomoc społeczna,ochrona środowiska,kultura fizyczna i turystyka czy ochrona zdrowia. Z roku na rok rozwijają się obszary aktywności i zainteresowanie uczestnictwem w konkursie przez Mazowszan wzrasta.
Ponadto w kategorii specjalnej „pomoc Ukrainie” w ramach naboru, czekamy na zgłoszenia mazowieckich organizacji pozarządowych, które aktywnie wspierały obywateli Ukrainy w zakresie bezpośredniej pomocy humanitarnej, medycznej, prawnej, psychologicznej i socjalno-bytowej.

W tym roku Laureaci będą wybierani w następujących kategoriach:
– wolontariat młodzieży,
– wolontariat dorosłych aktywnych społecznie,
– wolontariat seniorów,
– nagroda mieszkańców Mazowsza,
– kategoria specjalna-pomoc Ukrainie.

Kandydatów mogą zgłaszać od 1 do 30 września 2023 r. organizacje pozarządowe, instytucje samorządowe, podmioty, które realizują program wolontariatu pracowniczego, osoby fizyczne korzystające z pomocy wolontariuszy, wolontariusze. Zgłaszający wykazuje aktywność wolontariacką Kandydata za okres od 1 września 2022 r. do 31 sierpnia 2023 r.

Szczegółowych informacji udzielają pracownicy Biura Dialogu i Inicjatyw Społecznych, nr tel. 22 4379474.

Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie!

Pozostałe aktualności