Konkurs plastyczny dla dzieci i młodzieży “Jan Paweł II wśród dzieci”

Opublikowano: 21 grudnia 2023 r.

Zespół Szkół Specjalnych nr 105 im. Kazimierza Kirejczyka w Warszawie  zorganizował i przeprowadził konkurs plastyczny dla dzieci i młodzieży pot tytułem Jan Paweł II wśród dzieci. Celem konkursu było zainteresowanie uczniów osobą Ojca Świętego Jana Pawła II, szerzenie Jego kultu, ukazanie Go jako przyjaciela dzieci i młodzieży zatroskanego o ich dobro. Prace wykonywane przez uczniów (nie)- pełnosprawnych były odzwierciedleniem ich wiedzy zdobywanej w domu, na katechezie i wcześniejszych konkursach, prezentacjach i filmach z papieskich pielgrzymek. Zwycięzcom konkursu zostały wręczone nagrody rzeczowe ufundowane przez Instytut Papieża Jana Pawła II.

 

 

Pozostałe aktualności

Świetlik Wilanowski – relacja

11 czerwca 2024 roku podczas Wilanowskiego Świetlika uczestnicy mieli okazję poświęcić czas na rozwijanie swoich twórczych talentów. Dzieci, prowadzący oraz księża stawiali czoła trudnym zadaniom origami pod czujnym okiem utalentowanej Julii. Pomysłowość nie miała...

czytaj dalej