Konkurs plastyczny dla dzieci i młodzieży “Jan Paweł II wśród dzieci”

Opublikowano: 21 grudnia 2023 r.

Zespół Szkół Specjalnych nr 105 im. Kazimierza Kirejczyka w Warszawie  zorganizował i przeprowadził konkurs plastyczny dla dzieci i młodzieży pot tytułem Jan Paweł II wśród dzieci. Celem konkursu było zainteresowanie uczniów osobą Ojca Świętego Jana Pawła II, szerzenie Jego kultu, ukazanie Go jako przyjaciela dzieci i młodzieży zatroskanego o ich dobro. Prace wykonywane przez uczniów (nie)- pełnosprawnych były odzwierciedleniem ich wiedzy zdobywanej w domu, na katechezie i wcześniejszych konkursach, prezentacjach i filmach z papieskich pielgrzymek. Zwycięzcom konkursu zostały wręczone nagrody rzeczowe ufundowane przez Instytut Papieża Jana Pawła II.

 

 

Pozostałe aktualności

Obóz zimowy z Janem Pawłem II

W dniach 13–20 stycznia 2024 roku dzieci z Parafii Opatrzności Bożej w Wilanowie uczestniczyły w  obozie zimowym „Śladami Jana Pawła II”. Patronat nad wydarzeniem objął Instytut Papieża Jana Pawła II. Ponad sześćdziesięcioosobowa grupa dzieci i młodzieży wyjechała do...

czytaj dalej

Nowa Era Dostępu do Kultury: Mazowiecka Platforma e-Kultura

Zapraszamy do odkrycia bogactwa kulturowego Województwa Mazowieckiego w nowym wymiarze. Dzięki realizacji projektu e-Kultura każdy może podążać śladami sztuki, historii i tradycji, niezależnie od miejsca zamieszkania czy możliwości finansowych. Instytut Papieża Jana...

czytaj dalej