Nowa Era Dostępu do Kultury: Mazowiecka Platforma e-Kultura

Opublikowano: 25 stycznia 2024 r.

Zapraszamy do odkrycia bogactwa kulturowego Województwa Mazowieckiego w nowym wymiarze. Dzięki realizacji projektu e-Kultura każdy może podążać śladami sztuki, historii i tradycji, niezależnie od miejsca zamieszkania czy możliwości finansowych.

Instytut Papieża Jana Pawła II brał udział w projekcie „Regionalna Platforma Informacyjna – Kultura na Mazowszu” (link otwiera się w nowej karcie). To innowacyjne rozwiązanie przenosi instytucje kultury Mazowsza do wirtualnej przestrzeni, otwierając drzwi do muzeów, teatrów i innych miejsc za pomocą zaledwie kilku kliknięć. Dzięki digitalizacji zbiorów i wirtualnym spacerom, każdy może teraz podziwiać dzieła sztuki i odkrywać tajemnice historii, nie ruszając się z miejsca. Projekt ten, realizowany we współpracy z wieloma instytucjami kultury, otwiera nowe możliwości dla uczniów, studentów, seniorów i wszystkich miłośników kultury, nie tylko z Mazowsza, ale z całego kraju i świata. Przekrocz granice fizyczne i odkryj Mazowsze w zupełnie nowym świetle pod adresem kultura.wrotamazowsza.pl (link otwiera się w nowej karcie).

Wdrożone rozwiązania zapewniają ustandaryzowanie działań w zakresie e-usług instytucji kultury, a także ułatwiają, usprawniają i automatyzują dostęp do oferowanych wydarzeń kulturalnych, zapewniają wymianę danych między instytucjami oraz standaryzację usług elektronicznych. Dodatkowo w ramach projektu przeniesiono do wirtualnej przestrzeni instytucje kultury Województwa Mazowieckiego. Użytkownicy mogą eksplorować przestrzenie muzeów, skansenów, teatrów i innych miejsc kulturalnych za pomocą komputera, urządzenia mobilnego a nawet gogli VR (ang. Virtual Reality, czyli wirtualna rzeczywistość). Światy stworzone w wirtualnej rzeczywistości nie tylko pozwalają przemieszczać się między pomieszczeniami, ale również podziwiać trójwymiarowe obiekty bez wychodzenia z domu. Dzięki digitalizacji zbiorów, usługom interaktywnym oraz wirtualnym spacerom nieograniczony dostęp do instytucji kultury otrzymali wszyscy w tym: uczniowie, studenci, seniorzy nie tylko z Mazowsza, ale z całego kraju, a nawet i całego świata.

Partnerzy projektu:
 • Biblioteka Publiczna m.st. Warszawy – Biblioteka Główna Województwa Mazowieckiego
 • Europejskie Centrum Artystyczne im. Fryderyka Chopina w Sannikach
 • Instytut Papieża Jana Pawła II
 • Mazowiecki Instytut Kultury
 • Mazowiecki Teatr Muzyczny imienia Jana Kiepury w Warszawie
 • Mazowieckie Centrum Sztuki Współczesnej „Elektrownia” w Radomiu
 • Muzeum Azji i Pacyfiku w Warszawie
 • Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego w Warszawie
 • Muzeum im. Jacka Malczewskiego w Radomiu
 • Muzeum Kultury Kurpiowskiej w Ostrołęce
 • Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza w Warszawie
 • Muzeum Ludowych Instrumentów Muzycznych w Szydłowcu
 • Muzeum Mazowieckie w Płocku
 • Muzeum Niepodległości w Warszawie
 • Muzeum Regionalne w Siedlcach
 • Muzeum Romantyzmu w Opinogórze
 • Muzeum Sportu i Turystyki w Warszawie
 • Muzeum Szlachty Mazowieckiej w Ciechanowie
 • Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu
 • Muzeum Wsi Radomskiej w Radomiu
 • Muzeum Zbrojownia na Zamku w Liwie
 • Państwowe Muzeum Archeologiczne w Warszawie
 • Państwowe Muzeum Etnograficzne w Warszawie
 • Stacja Muzeum
 • Teatr Dramatyczny im. Jerzego Szaniawskiego w Płocku
 • Warszawska Opera Kameralna

 

Platforma e-Kultura (link otwiera się w nowej karcie)

„Regionalna Platforma Informacyjna – Kultura na Mazowszu”

„Regionalna Platforma Informacyjna – Kultura na Mazowszu”

 

 

Opis projektu

Projekt Regionalna Platforma Informacyjna – Kultura na Mazowszu realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, Osi priorytetowej II – Wzrost e-potencjału Mazowsza, Działania 2.1 – E-usługi, Poddziałania 2.1.1 – E-usługi dla Mazowsza, Typ projektów: Regionalna Platforma Informacyjna (E-kultura).

Projekt ma na celu publikację zestandaryzowanych usług elektronicznych na 3 i 4 poziomie dojrzałości na jednej wspólnej regionalnej platformie, a także nowoczesnych, zintegrowanych oraz przyjaznych stronach. W ramach Projektu będą wdrożone systemy back-office, które z jednej strony zapewnią ustandaryzowanie działań w zakresie e-usług instytucji kultury funkcjonujących na całym terenie województwa mazowieckiego, a z drugiej strony ułatwią, usprawnią, zautomatyzują dostęp do wydarzeń kulturalnych oferowanych przez te instytucje, zapewnią wymianę danych między nimi oraz ustandaryzują świadczenie usług elektronicznych w tym zakresie.

Nadrzędnym celem Projektu jest zagregowanie wszystkich informacji turystycznych i kulturalnych z samorządowych jednostek Województwa Mazowieckiego w jednym miejscu na platformie cyfrowej, na której świadczone będą usługi w sposób zestandaryzowany i dający możliwość kompleksowego, z punktu widzenia użytkownika zainteresowanego wydarzeniami w województwie, dostępu do usług świadczonych przez organizacje kulturalne i turystyczne. Po zakończeniu realizacji Projektu, Portal będzie umożliwiał dołączenie nowych informacji przez kolejne instytucje kultury, niebędące samorządowymi jednostkami organizacyjnymi województwa mazowieckiego.

Cele projektu

Głównym celem projektu jest świadczenie usług elektronicznych w zakresie kultury na terenie województwa mazowieckiego, ich ustandaryzowanie oraz ułatwienie odbiorcom tych usług wyszukiwania różnych wydarzeń kulturalnych i korzystania z e-usług oraz zagregowanie wszystkich informacji turystycznych i kulturalnych z terenu województwa mazowieckiego w jednym miejscu.

Planowany efekt
 • Udostępniony w Internecie portal świadczący usługi wszystkich instytucji kultury będących samorządowymi jednostkami organizacyjnymi województwa mazowieckiego, integrujący informacje z poszczególnych instytucji oraz udostępniający e-usługi świadczone przez te instytucje w zakresie działalności kulturalnej.
 • Udostępnione na 3 i 4 poziomie dojrzałości usługi elektroniczne umożliwiające realizację spraw związanych z działalnością kulturalną.
 • Wdrożone jednorodne systemy back-office’owe towarzyszące elektronicznym usługom, zapewniające mechanizmy interoperacyjności.
 • Sprzęt i oprogramowanie systemowe niezbędne do uruchomienia ww. usług.
 • Uzyskanie możliwości instalacji i uruchomienia systemów teleinformatycznych oraz usług.
 • Uzyskanie wyższego stopnia niezawodności systemów i dodatkowe zabezpieczenie danych.
 • Zmniejszenie globalnych koszów utrzymania (jednolitość i efekt skali).
 • Odmłodzenie sprzętu i zmniejszenie kosztów odtworzenia.
 • Zmniejszenie globalnych kosztów utrzymania IT poprzez wykorzystanie efektu skali.
 • Uzyskanie zgodności technologicznej rozwiązań stosowanych w instytucjach świadczących usługi w zakresie kultury z aktualnymi trendami rozwoju IT w Polsce i na świecie.

Źródło: https://geodezja.mazovia.pl/projekty/rpik/projekt-e-kultura.html#oppro (link otwiera się w nowej karcie)

Pozostałe aktualności