Relacja z Dnia Otwartego UKSW

Opublikowano: 6 kwietnia 2024 r.

W sobotę 6 kwietnia 2024 roku Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie podczas Dnia Otwartego gościł setki kandydatów na studia. Czekali na nich wykładowcy, studenci oraz pracownicy administracyjni. Program Dnia Otwartego obejmował prezentacje jednostek ogólnouczelnianych, poszczególnych wydziałów, kół naukowych, wykłady i warsztaty pokazowe, a nawet zajęcia laboratoryjne.

W zorganizowanej na parterze budynku Auditorium Maximum Strefie kandydata zaprezentowały się wszystkie wydziały i kierunki studiów, a w pozostałych lokalizacjach na gości swoje stoiska przygotowało kilkadziesiąt kół naukowych oraz jednostki ogólnouniwersyteckie, takie jak Samorząd Studentów, Centrum Wsparcia Studenta, Biuro Karier z doradcą zawodowym, Panda TV, Duszpasterstwo akademickie czy Niezależne Zrzeszenie Studentów (NZS). Na scenie, studenci dziennikarstwa poprowadzili inspirujące rozmowy z przedstawicielami Uczelni, poruszając różnorodne tematy, od wyboru właściwego kierunku studiów poprzez radzenie sobie z przedmaturalnym stresem, aż po możliwe ścieżki kariery.

Na stoiskach wydziałów odwiedzający mogli uzyskać szczegółowe informacje o oferowanych kierunkach studiów oraz wymaganiach rekrutacyjnych. W licznych salach wykładowych odbywały się wykłady i spotkania. Z kolei hol na pierwszym piętrze Auditorium Maximum wypełniony był stoiskami kół naukowych, które przygotowały dla odwiedzających rozmaite atrakcje. Wśród kandydatów dużym zainteresowaniem cieszyły się prowadzone przez wykładowców powtórki maturalne z języka polskiego, matematyki, języka angielskiego i historii.

Na stoisku Wydziału Studiów nad Rodziną (WSR) można było zapoznać się z bogatą ofertą wydawniczą Instytutu Papieża Jana Pawła II. Powodzeniem cieszyły się publikacje dotyczące wartości, wychowania oraz metodyki pisania prac naukowych.

Pozostałe aktualności