Zaproszenie do zgłaszania kandydatów w 23. edycji Nagrody im. Cypriana Kamila Norwida

Opublikowano: 21 maja 2024 r.

Samorząd Województwa Mazowieckiego zaprasza do zgłaszania kandydatów w 23. edycji Nagrody im. Cypriana Kamila Norwida przyznawanej w dziedzinie sztuki. Termin upływa 31 maja 2024 roku.

Nagroda, ustanowiona 29 października 2001 roku, przyznawana jest corocznie artystom tworzącym na Mazowszu w czterech kategoriach: literatura, muzyka, sztuki plastyczne i teatr za wybitne dzieło bądź kreację powstałe w roku poprzedzającym. Od 2005 roku Samorząd Województwa Mazowieckiego przyznaje również nagrodę specjalną „Dzieło Życia” za całokształt twórczości artyście tworzącemu na obszarze województwa mazowieckiego.

Do zgłaszania kandydatów do nagrody zaproszeni są: ogólnopolskie związki twórcze lub ich oddziały, uczelnie wyższe, instytucje kultury, wydawnictwa i redakcje, twórcy indywidualni, a także członkowie kapituł. W przypadku Nagrody „Dzieło Życia” uprawnionymi są także mieszkańcy województwa mazowieckiego.

Wyboru nominowanych i laureatów dokonają autorytety w poszczególnych dziedzinach sztuki, zasiadający w kapitułach Norwidowskich.

 

Szczegóły na stronie internetowej: https://www.nagrodanorwida.pl/edycje/rok-2024/

 

do zgłaszania kandydatów w 23. edycji Nagrody im. Cypriana Kamila Norwida

do zgłaszania kandydatów w 23. edycji Nagrody im. Cypriana Kamila Norwida

Pozostałe aktualności

Świetlik Wilanowski – relacja

11 czerwca 2024 roku podczas Wilanowskiego Świetlika uczestnicy mieli okazję poświęcić czas na rozwijanie swoich twórczych talentów. Dzieci, prowadzący oraz księża stawiali czoła trudnym zadaniom origami pod czujnym okiem utalentowanej Julii. Pomysłowość nie miała...

czytaj dalej