Moje konto

Logowanie

Zarejestruj się

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Instytut Papieża Jana Pawła II mający swoją siedzibę przy ul. Księdza Prymasa Augusta Hlonda 1, 02-972 Warszawa. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: inspektor@ipjp2.pl,
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji sprawy - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą podmioty uczestniczące w realizacji sprawy.. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji lub profilowaniu. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do czasu przedawnienia roszczeń. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową załatwienia sprawy.