Publikacja “Jan Paweł II w Ameryce Środkowej”

Publikacja “Jan Paweł II w Ameryce Środkowej”

 Jan Paweł II w Ameryce Środkowej. Publikacja wydana w serii Instytutu Papieża Jana Pawła II pt. Rozprawy i Monografie, tom XVIII. Jest pokłosiem wyjazdu badawczego do Ameryki Środkowej oraz konferencji o podróżach apostolskich Papieża Jana Pawła II do krajów Ameryki Środkowej. Na książkę skłądają się rozbudowane teksty referatów wygłoszonych na Konferencji oraz inne artykuły. Do książki dołaczony jest Aneks, który zawiera przemówienia papieskie z Ameryki Środkowej. Publikację ubogacają fotografie dokumentujące obecność  św. Jana Pawła II w Ameryce Środkowej.

Ze wstępu:

Po raz pierwszy Jan Paweł II przybył do krajów Ameryki Środkowej w marcu 1983 roku. Podczas ośmiodniowej (2-9 marca), 17. podroży apostolskiej, odwiedził wszystkie kraje tego obszaru, czyli Kostarykę, Nikaraguę, Panamę, Salwador, Gwatemalę, Honduras, Belize oraz Haiti. W roku 1996 odwiedził ponownie Nikaraguę, Salwador i Gwatemalę. Do tego ostatniego kraju, przybył raz jeszcze w roku 2002.

Jan Paweł II w Ameryce Środkowej, red. nauk. T. Szyszka, w: Rozprawy i Monografie, t. XVIII, Warszawa 2017  

s. 282

ISBN 978-83-65198-18-1, ISSN 2450-5218