NOWOŚĆ WYDAWNICZA: Pieśń o winnicy (Iz 5,1‑7) i jej reinterpretacja w tradycjach biblijnych

NOWOŚĆ WYDAWNICZA: Pieśń o winnicy (Iz 5,1‑7) i jej reinterpretacja w tradycjach biblijnych

Monografia Pieśń o winnicy jest pracą doktorską obronioną przez Autora na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Książka ukazuje reinterpretację pieśni w późniejszych pismach biblijnych, zarówno Starego, jak i Nowego Testamentu.

Biblijny fragment Pieśni o winnicy (Iz 5,1‑7) to jeden z najbardziej znanych i fascynujących fragmentów Księgi Izajasza. Zaliczany jest do arcydzieł literatury Starego Testamentu. Prorok, wykorzystując obraz zwykłych czynności rolniczych, ukazuje stosunek właściciela (JHWH) do swojej winnicy (Izraela). Początkowy język radości i pieśni miłosnej obecny w obrazie pielęgnacji winnicy przechodzi w język kary. Pełna miłości i poświęcenia, rozważna i bezwarunkowa opieka Boża nad narodem wybranym zderza się bowiem z nieoczekiwanym i rozczarowującym postępowaniem Izraela, które staje się powodem wygłoszenia profetycznej groźby o przyszłym zniszczeniu i spustoszeniu kraju.

Ireneusz Świątek, Pieśń o winnicy (Iz 5,1-7) i jej reinterpretacja w tradycjach biblijnych, Warszawa 2021

Ireneusz Świątek, Pieśń o winnicy (Iz 5,1-7) i jej reinterpretacja w tradycjach biblijnych, Warszawa 2021

 

 

 

NOWOŚĆ WYDAWNICZA: Pieśń o winnicy (Iz 5,1‑7) i jej reinterpretacja w tradycjach biblijnych

Zapowiedź wydawnicza: Pieśń o winnicy (Iz 5,1‑7) i jej reinterpretacja w tradycjach biblijnych

Monografia Pieśń o winnicy jest pracą doktorską obronioną przez Autora na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Książka ukazuje reinterpretację pieśni w późniejszych pismach biblijnych, zarówno Starego, jak i Nowego Testamentu. Biblijny fragment Pieśni o winnicy (Iz 5,1‑7) to jeden z najbardziej znanych i fascynujących fragmentów Księgi Izajasza. Zaliczany jest do arcydzieł literatury Starego Testamentu. Prorok, wykorzystując obraz zwykłych czynności rolniczych, ukazuje stosunek właściciela (JHWH) do swojej winnicy (Izraela). Początkowy język radości i pieśni miłosnej obecny w obrazie pielęgnacji winnicy przechodzi w język kary. Pełna miłości i poświęcenia, rozważna i bezwarunkowa opieka Boża nad narodem wybranym zderza się bowiem z nieoczekiwanym i rozczarowującym postępowaniem Izraela, które staje się powodem wygłoszenia profetycznej groźby o przyszłym zniszczeniu i spustoszeniu kraju.

Ireneusz Świątek, Pieśń o winnicy (Iz 5,1-7) i jej reinterpretacja w tradycjach biblijnych, Warszawa 2021

Ireneusz Świątek, Pieśń o winnicy (Iz 5,1-7) i jej reinterpretacja w tradycjach biblijnych, Warszawa 2021

 

 

 

Nowość wydawnicza: “A wy, za kogo Mnie uważacie?”. Tożsamość Jezusa w świetle Mt 16,5-28

Nowość wydawnicza: “A wy, za kogo Mnie uważacie?”. Tożsamość Jezusa w świetle Mt 16,5-28

Publikacja dr Katarzyny Kozery pt. “A wy, za kogo Mnie uważacie” – tożsamość Jezusa w świetle Mt 16,5-28 jest poszerzoną wersją rozprawy doktorskiej, którą Autorka obroniła na UKSW w Warszawie w 2018 r. Rozprawa zawiera Aneks dotyczący idei bycia uczniem Jezusa, która często znajdowała swoje miejsce w nauczaniu św. Jana Pawła II. Publikacja jest szczegółowym studium egzegetyczno-teologicznym poświęconym fragmentowi Mt 16-5-28, który jest jednym z przełomowych momentów wspólnej drogi Jezusa i Jego uczniów.

„Fragment Mt 16,5-28 należy do najpiękniejszych, ale jednocześnie najtrudniejszych fragmentów Ewangelii według św. Mateusza. Dociekania na temat tego przełomowego momentu wspólnej drogi Jezusa i Jego uczniów były doświadczeniem niezwykle wymagającym, ale jednocześnie bardzo pouczającym i pięknym. Równolegle do prowadzonych w ramach niniejszej rozprawy rozważań naukowych daje ona odpowiednią przestrzeń do tego, by postawić siebie, współczesnego chrześcijanina, na miejscu Dwunastu Apostołów Jezusa Chrystusa i odpowiedzieć sobie na pytanie, za kogo ja Go uważam, oraz by dążyć do tego, aby z pełnym przekonaniem, w każdym momencie swego życia móc odpowiedzieć na nie: Ty jesteś Chrystus, Syn Boga żyjącego” (fragment Zakończenia).