Wideoprezentacja pt. “Muzealia Instytutu Papieża Jana Pawła II”

Dział Dokumentacji Archiwalnej gromadzi filmy, nagrania audio, znaczki pocztowe oraz numizmaty, związane z osobą papieża Jana Pawła II (1978-2005). Aktualnie w jego zbiorach znajduje się około 180 medali, monet, banknotów oraz innych obiektów artystyczno-historycznych. Najstarszy numizmat pozyskany przez dział to watykański medal z wizerunkiem papieża Pawła VI (1963-1978), który wybito w 1969 r. z okazji wydania encykliki „Humanae Vitae” (25 lipca 1968 r.). Pod koniec trzeciego kwartału 2022 r. zbiory IPJPII wzbogaciły dwa medale oraz trzy monety, wśród nich piękna, srebrna moneta z wizerunkiem Prymasa Tysiąclecia Stefana Kardynała Wyszyńskiego na rewersie, wyemitowana przez Mennicę Polską S.A. w 2021 r. Poniżej zamieszczono wideoprezentację pt. “Muzealia Instytutu Papieża Jana Pawła II”. Zaprezentowano w niej 23 obiekty artystyczno-historyczne ze zbiorów Instytutu. Zapraszamy serdecznie do zapoznania się z filmem.

Finał konkursu „Niepodległe ścieżki księdza Jana Ziei”

Finał konkursu „Niepodległe ścieżki księdza Jana Ziei”

W dniu 15 marca br. w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym im. ks. Jana Ziei w Kolonii Ossa odbył się finał konkursu pod patronatem Instytutu Papieża Jana Pawła II. Ksiądz Jan Zieja urodził się i wychował we wsi Kolonia Ossa. Dlatego też jego postać jest inspiracją w podejmowanych przez placówkę działaniach edukacyjnych i wychowawczych.

Celem konkursu było kształtowanie postaw patriotycznych oraz wychowanie do wartości wśród dzieci i młodzieży. Uczestnicy konkursu mieli za zadanie opracować folder, broszurę lub gazetkę dotyczącą działalności niepodległościowej ks. Ziei. Podczas finału, połączonego z zakończeniem rekolekcji wielkopostnych w Ośrodku, rozdano nagrody we wszystkich kategoriach wiekowych. Począwszy od klas I-III szkoły podstawowej, aż do ostatnich klas szkół ponadgimnazjalnych. Laureaci konkursu przedstawili bardzo interesujące prace i pomysły. Serdecznie gratulujemy!

2. etap IX edycji konkursu Archiwum wspomnień JP2

2. etap IX edycji konkursu Archiwum wspomnień JP2

16 marca br. w siedzibie Instytutu odbyły się warsztaty dla grup, które zakwalifikowały się do 2. etapu konkursu. Zajęcia poprowadzili: doświadczony operator i dziennikarz Mateusz Kalbarczyk, oraz dziennikarz telewizyjny Krzysztof Górlicki. Obaj prowadzący są również wykładowcami na wydziałach dziennikarskich na uczelniach w całej Polsce.

Uczestnicy warsztatów poznali techniki opanowywania stresu podczas wywiadu, sposoby filmowania, przygotowania się do wywiadu i przeprowadzenia go. Ufamy, że wiedza i umiejętności, które zdobyły grupy zaowocuje ciekawymi filmami konkursowymi. Termin nadsyłani filmów upływa 30 kwietnia 2019 r.