Kartka z kalendarza: 10. rocznica śmierci Józefa kardynała Glempa Prymasa Polski

Kartka z kalendarza: 10. rocznica śmierci Józefa kardynała Glempa Prymasa Polski

To właśnie dzisiaj 23 stycznia mija 10 lat od śmierci Józefa kardynała Glempa Prymasa Polski, arcybiskupa gnieźnieńskiego i warszawskiego. Prymas Glemp urodził się 18 grudnia 1929 roku w Inowrocławiu. Wstąpił do Prymasowskiego Wyższego Seminarium Duchownego w Gnieźnie, a następnie kształcił się w Arcybiskupim Seminarium Duchownym w Poznaniu. Święcenia kapłańskie przyjął 25 maja 1956 roku w Gnieźnie. Był osobistym sekretarzem prymasa kard. Stefana Wyszyńskiego (1967–1979). 21 kwietnia 1979 roku został wyświęcony na biskupa warmińskiego, a 7 lipca 1981 roku mianowany arcybiskupem metropolitą warszawsko-gnieźnieńskim, dwa miesiące później, 12 września Prymasem Polski. 2 lutego 1983 roku abp. Józef Glemp został podniesiony do godności kardynalskiej. Został mu nadany tytuł kustosza relikwii św. Wojciecha w Gnieźnie. Przewodniczył Komisji Episkopatu Polski (1981–2004). Funkcję metropolity warszawskiego pełnił do lipca 2006 roku, a następnie przez kilka miesięcy pozostawał administratorem apostolskim archidiecezji warszawskiej. Józef kard. Glemp jest inicjatorem planowanej od XVIII wieku budowy w Świątyni Opatrzności Bożej, jako wotum narodu za odzyskaną wolność. Józef kard. Glemp zmarł 23 stycznia 2013 roku w Warszawie.

Józef kard. Glemp był współzałożycielem Instytutu Papieża Jana Pawła II. Dlatego z wdzięcznością wspominamy coroczne spotkania całego zespołu z Józefem kard. Glempem przy okazji Jego imienin obchodzonych we wspomnienie św. Józefa. Wszyscy pamiętamy Księdza Prymasa jako człowieka pogodnego i otwartego na drugiego człowieka. Każde spotkanie było przepełnione życzliwością i radością, Prymas Glemp lubił wypytywać pracowników o to, czym się zajmują w Instytucie i zachęcał do propagowania życia i dzieła papieża Jana Pawła II.

Wdzięczni za Jego dobroć dzielimy się fotograficznymi wspomnieniami z jednego z ostatnich takich spotkań z 2009 roku.