Międzynarodowa konferencja naukowa „Wyzwania wobec chrześcijańskiej rodziny w świetle Karty Praw Rodziny wydanej w 1983 r. przez Stolicę Apostolską”

Międzynarodowa konferencja naukowa „Wyzwania wobec chrześcijańskiej rodziny w świetle Karty Praw Rodziny wydanej w 1983 r. przez Stolicę Apostolską”

17 stycznia 2024 r. na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie odbyła się międzynarodowa konferencja naukowa „Wyzwania wobec chrześcijańskiej rodziny w świetle Karty Praw Rodziny wydanej w 1983 r. przez Stolicę Apostolską” zorganizowana przez Wydział Studiów nad Rodziną i Instytut Nauk o Rodzinie UKSW. Współorganizatorem konferencji był Instytut Papieża Jana Pawła II. Konferencja była jednocześnie uroczystą inauguracją działalności Instytutu Nauk o Rodzinie Wydziału Studiów nad Rodziną UKSW. Wśród wielu znamienitych gości wystąpili kard. Gerhard L. Müller – Prefekt Kongregacji Nauki Wiary w latach 2012-2017 oraz bp dr Tadeusz Bronakowski – biskup łomżyński. Komitet organizacyjny konferencji zebrał prelegentów specjalizujących się w naukach o rodzinie z całej Polski i ze świata.

Konferencja była podzielona na trzy sesje: sesja I: Pastoralno-doktrynalny głos Kościoła w służbie rodzinie, sesja II: Naukowy progres teologii praw rodziny, sesja III: Recepcja praw rodziny id abp. Kazimierza Majdańskiego twórcy idei Instytutu Studiów nad Rodziną do współczesnych perspektyw rozwoju.

Gratulujemy władzom Wydziału Studiów nad Rodziną powołania Instytutu Nauk o Rodzinie i życzymy wielu sukcesów naukowych i dydaktycznych w dziedzinie i dyscyplinie nauki i rodzinie.

Zaproszenie na międzynarodową konferencję naukową „Wyzwania wobec chrześcijańskiej rodziny w świetle Karty Praw Rodziny wydanej w 1983 r. przez Stolicę Apostolską”

Zaproszenie na międzynarodową konferencję naukową „Wyzwania wobec chrześcijańskiej rodziny w świetle Karty Praw Rodziny wydanej w 1983 r. przez Stolicę Apostolską”

Zapraszamy serdecznie do udziału w międzynarodowej konferencji naukowej „Wyzwania wobec chrześcijańskiej rodziny w świetle Karty Praw Rodziny wydanej w 1983 r. przez Stolicę Apostolską” organizowanej przez Wydział Studiów nad Rodziną i Instytut Nauk o Rodzinie UKSW. Jest to jednocześnie uroczysta inauguracja działalności Instytutu Nauk o Rodzinie WSR UKSW. Współorganizatorem konferencji jest Instytut Papieża Jana Pawła II. Konferencja odbędzie się ona dnia 17 stycznia 2024 r.

Międzynarodowa konferencja naukowa „Wyzwania wobec chrześcijańskiej rodziny w świetle Karty Praw Rodziny wydanej w 1983 r. przez Stolicę Apostolską” , 17 stycznia 2024 r.

Międzynarodowa konferencja naukowa „Wyzwania wobec chrześcijańskiej rodziny w świetle Karty Praw Rodziny wydanej w 1983 r. przez Stolicę Apostolską” , 17 stycznia 2024 r.

Szczegółowy program konferencji:

9.30 Msza św. w intencji pracowników Instytutu Nauk o Rodzinie w kościele pw. św. Józefa (Kampus Wóycickiego) – przewodniczy J.E. Kazimierz Kardynał Nycz Arcybiskup Metropolita Warszawski, Wielki Kanclerz UKSW

10.30 Powitanie gości – Dziekan WSR UKSW ks. prof. dr hab. Mieczysław Ozorowski

Wprowadzenie do konferencji – Prodziekan WSR UKSW ks. dr Wojciech Kućko

Uroczyste rozpoczęcie konferencji – Rektor UKSW ks. prof. dr hab. Ryszard Czekalski

SESJA I – PASTORALNO-DOKTRYNALNY GŁOS KOŚCIOŁA W SŁUŻBIE RODZINIE

Moderatorzy – ks. prof. dr hab. Stanisław Dziekoński, ks. prof. dr hab. Józef Stala

10.50 Małżeństwo jako Boże powołanie – kard. Gerhard L. Müller (Prefekt Kongregacji Nauki Wiary w latach 2012-2017, Watykan)

11.20 Trzeźwa rodzina «szkołą bogatszego człowieczeństwa» – bp dr Tadeusz Bronakowski (WSR Łomża, biskup łomżyński)

11.40 Miłość w antropologii biblijnej małżeństwa i rodziny w nauczaniu papieża Franciszka – dr hab. Sławomir Śledziewski (Sekretarz kard. Gerharda L. Müllera, Watykan)

12.00 Wychowanie do wiary w rodzinie zgodnie z Kartą Praw Rodziny – Ks. prof. dr hab. Józef Stala (UPJPII Tarnów)

12.20 Dyskusja

12.30-13.30 Przerwa obiadowa i udzielanie wywiadów dla mediów – koordynator ks. dr Wojciech Kućko

SESJA II – NAUKOWY PROGRES TEOLOGII PRAW RODZINY

Moderatorzy – ks. dr hab. Zdzisław Struzik, prof. em. UKSW, prof. dr hab. Elżbieta Osewska

13.30 Rodzina w państwie z perspektywy nauk o bezpieczeństwie – dr hab. Cezary F. Smuniewski, prof. ucz. (UW)

13.45 Chrześcijańska koncepcja rodziny jedna czy wiele wizji – dr hab. Tomasz Kraj (UPJPII)

14.00 O potrzebie istnienia Instytutów Nauk o Rodzinie i ochronie Praw Rodziny (40 lat od podpisaniu Karty Praw Rodziny) – dr hab. Mirosław Brzeziński, prof. ucz. (KUL)

14.15 Karta Praw Rodziny i jej znaczenie dla polityki prorodzinnej Polski – prof. dr hab. Elżbieta Osewska (WSP Rzeszów, prezes Polskiego Stowarzyszenia Familiologicznego)

14.30 Lewica światopoglądowa w czasach wojny i kwestia rodziny (od rewolucji październikowej po wojnę rosyjska-ukraińską) – dr Yevgeniy Bilonozhko (Czerniowicki Uniwersytet im Jurija Fedkowicza, Ukraina)

14.45 Dyskusja

SESJA III – Recepcja praw rodziny oD abp. K. Majdańskiego TWÓRCY IDEI INSTYTUTU STUDIÓW NAD RODZINĄ DO współczesnych PERSPEKTYW rozwoju

Moderatorzy: ks. dr Łukasz Borowski, ks. prof. dr hab. Stanisław Biały, prof. ucz.

15.00 Recepcja Karty Praw Rodziny – prof. dr hab. Mieczysław Ozorowski (UKSW)

15.15 Rodzina w cyberprzestrzeni – wpływ i nadużycia ze strony mediów społecznościowych – dr Marta Laskowska (UO)

15.30 Counseling jako forma wsparcia rodziny w obliczu współczesnych zagrożeń – Doc. ThLic. Krzysztof Trębski, PhD (Uniwersytet Trnawski, Słowacja)

15.45 Ukraińska rodzina: wymiary współczesnej transformacji – prof. Jurij Paczkowski (Lwowski Uniwersytet Narodowy im. Iwana Franki, Ukraina)

16.00 Świadczenia rodzinne prawem rodzica i dziecka w usługach społecznych – dr hab. Józef Młyński, prof. ucz. (UP)

16.15 Rodzina i jej powołanie do świętości w kontekście realiów duszpasterskich w Austrii ks. dr hab. Artur Żuk Wiedeń-Heiligenkreuz (Wyższa Szkoła Filozoficzno-Teologiczna im. Benedykta XVI (Austria)

16.30 Dyskusja

16.40 Podsumowanie – prof. dr hab. Mieczysław Ozorowski, ks. dr hab. Stanisław Biały, prof. ucz.