Relacja z ogólnopolskiej konferencji naukowej „Rodzina, wspólnota, społeczeństwo”

Relacja z ogólnopolskiej konferencji naukowej „Rodzina, wspólnota, społeczeństwo”

23 maja 2024 roku na Uniwersytecie Kardynała Wyszyńskiego w Warszawie odbyła się ogólnopolska konferencja naukowa Rodzina, wspólnota, człowieczeństwo. Podczas konferencji współpracownicy i uczniowie uhonorowali ks. prof. dr. hab. Władysława Majkowskiego, wieloletniego wykładowcy roku Instytutu Studiów nad Rodziną ATK w Warszawie – założonego w 1975 roku, nestora polskiej familiologii.

Organizatorem konferencji był Wydział Studiów nad Rodziną, Instytut Nauk Socjologicznych na Wydziale Ekonomiczno-Społecznym UKSW oraz Instytut Papieża Jana Pawła II.

W konferencji wzięli udział eksperci dyscypliny i dziedziny nauki o rodzinie reprezentujący najważniejsze krajowe i europejskie ośrodki akademickie: prof. Józef Młyński – UP KEN Kraków, prof. Małgorzata Duda – prorektor UPJPII Kraków, prof. ucz. dr hab. Paweł Prüfer – UJP Gorzów Wielkopolski, dr Władysław Szewczyk – WSD Tarnów, prof. Ladislav Csontos – UT Trnava (Słowacja), prof. Wiesław J. Wysocki – IJP Warszawa, prof. dr hab. Maria Sroczyńska – UKSW Warszawa, prof. Krzysztof Trębski – UT Trnava (Słowacja), prof. Maria Sroczyńska – UKSW Warszawa, prof. Henryk Skorowski – UKSW Warszawa, prof. Mieczysław Ozorowski – Dziekan WSR, prof. Mária Šmidová – UT Trnava (Słowacja).

Zaproszenie na ogólnopolską konferencję naukową „Rodzina, wspólnota, społeczeństwo”

Zaproszenie na ogólnopolską konferencję naukową „Rodzina, wspólnota, społeczeństwo”

Zapraszamy serdecznie do udziału w ogólnopolskiej konferencji naukowej „Rodzina, wspólnota, społeczeństwo” z udziałem gości z zagranicy, organizowanej przez Wydział Studiów nad Rodziną i Instytut Nauk o Rodzinie UKSW, Wydział Społeczno-Ekonomiczny UKSW, Instytut Nauk Socjologicznych UKSW, objętej honorowym patronatem ks. prof. dr. hab. Ryszarda Czekalskiego, Rektora UKSW.

Współorganizatorem konferencji jest Instytut Papieża Jana Pawła II.

Konferencja odbędzie się 23 maja 2024 r.

Szczegółowy program konferencji na plakacie:

Ogólnopolska konferencja naukowa „Rodzina, wspólnota, społeczeństwo”, 23 maja 2024 roku

Ogólnopolska konferencja naukowa „Rodzina, wspólnota, społeczeństwo”, 23 maja 2024 roku

Międzynarodowa konferencja naukowa „Wyzwania wobec chrześcijańskiej rodziny w świetle Karty Praw Rodziny wydanej w 1983 r. przez Stolicę Apostolską”

Międzynarodowa konferencja naukowa „Wyzwania wobec chrześcijańskiej rodziny w świetle Karty Praw Rodziny wydanej w 1983 r. przez Stolicę Apostolską”

17 stycznia 2024 r. na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie odbyła się międzynarodowa konferencja naukowa „Wyzwania wobec chrześcijańskiej rodziny w świetle Karty Praw Rodziny wydanej w 1983 r. przez Stolicę Apostolską” zorganizowana przez Wydział Studiów nad Rodziną i Instytut Nauk o Rodzinie UKSW. Współorganizatorem konferencji był Instytut Papieża Jana Pawła II. Konferencja była jednocześnie uroczystą inauguracją działalności Instytutu Nauk o Rodzinie Wydziału Studiów nad Rodziną UKSW. Wśród wielu znamienitych gości wystąpili kard. Gerhard L. Müller – Prefekt Kongregacji Nauki Wiary w latach 2012-2017 oraz bp dr Tadeusz Bronakowski – biskup łomżyński. Komitet organizacyjny konferencji zebrał prelegentów specjalizujących się w naukach o rodzinie z całej Polski i ze świata.

Konferencja była podzielona na trzy sesje: sesja I: Pastoralno-doktrynalny głos Kościoła w służbie rodzinie, sesja II: Naukowy progres teologii praw rodziny, sesja III: Recepcja praw rodziny id abp. Kazimierza Majdańskiego twórcy idei Instytutu Studiów nad Rodziną do współczesnych perspektyw rozwoju.

Gratulujemy władzom Wydziału Studiów nad Rodziną powołania Instytutu Nauk o Rodzinie i życzymy wielu sukcesów naukowych i dydaktycznych w dziedzinie i dyscyplinie nauki i rodzinie.

Zaproszenie na międzynarodową konferencję naukową „Wyzwania wobec chrześcijańskiej rodziny w świetle Karty Praw Rodziny wydanej w 1983 r. przez Stolicę Apostolską”

Zaproszenie na międzynarodową konferencję naukową „Wyzwania wobec chrześcijańskiej rodziny w świetle Karty Praw Rodziny wydanej w 1983 r. przez Stolicę Apostolską”

Zapraszamy serdecznie do udziału w międzynarodowej konferencji naukowej „Wyzwania wobec chrześcijańskiej rodziny w świetle Karty Praw Rodziny wydanej w 1983 r. przez Stolicę Apostolską” organizowanej przez Wydział Studiów nad Rodziną i Instytut Nauk o Rodzinie UKSW. Jest to jednocześnie uroczysta inauguracja działalności Instytutu Nauk o Rodzinie WSR UKSW. Współorganizatorem konferencji jest Instytut Papieża Jana Pawła II. Konferencja odbędzie się ona dnia 17 stycznia 2024 r.

Międzynarodowa konferencja naukowa „Wyzwania wobec chrześcijańskiej rodziny w świetle Karty Praw Rodziny wydanej w 1983 r. przez Stolicę Apostolską” , 17 stycznia 2024 r.

Międzynarodowa konferencja naukowa „Wyzwania wobec chrześcijańskiej rodziny w świetle Karty Praw Rodziny wydanej w 1983 r. przez Stolicę Apostolską” , 17 stycznia 2024 r.

Szczegółowy program konferencji:

9.30 Msza św. w intencji pracowników Instytutu Nauk o Rodzinie w kościele pw. św. Józefa (Kampus Wóycickiego) – przewodniczy J.E. Kazimierz Kardynał Nycz Arcybiskup Metropolita Warszawski, Wielki Kanclerz UKSW

10.30 Powitanie gości – Dziekan WSR UKSW ks. prof. dr hab. Mieczysław Ozorowski

Wprowadzenie do konferencji – Prodziekan WSR UKSW ks. dr Wojciech Kućko

Uroczyste rozpoczęcie konferencji – Rektor UKSW ks. prof. dr hab. Ryszard Czekalski

SESJA I – PASTORALNO-DOKTRYNALNY GŁOS KOŚCIOŁA W SŁUŻBIE RODZINIE

Moderatorzy – ks. prof. dr hab. Stanisław Dziekoński, ks. prof. dr hab. Józef Stala

10.50 Małżeństwo jako Boże powołanie – kard. Gerhard L. Müller (Prefekt Kongregacji Nauki Wiary w latach 2012-2017, Watykan)

11.20 Trzeźwa rodzina «szkołą bogatszego człowieczeństwa» – bp dr Tadeusz Bronakowski (WSR Łomża, biskup łomżyński)

11.40 Miłość w antropologii biblijnej małżeństwa i rodziny w nauczaniu papieża Franciszka – dr hab. Sławomir Śledziewski (Sekretarz kard. Gerharda L. Müllera, Watykan)

12.00 Wychowanie do wiary w rodzinie zgodnie z Kartą Praw Rodziny – Ks. prof. dr hab. Józef Stala (UPJPII Tarnów)

12.20 Dyskusja

12.30-13.30 Przerwa obiadowa i udzielanie wywiadów dla mediów – koordynator ks. dr Wojciech Kućko

SESJA II – NAUKOWY PROGRES TEOLOGII PRAW RODZINY

Moderatorzy – ks. dr hab. Zdzisław Struzik, prof. em. UKSW, prof. dr hab. Elżbieta Osewska

13.30 Rodzina w państwie z perspektywy nauk o bezpieczeństwie – dr hab. Cezary F. Smuniewski, prof. ucz. (UW)

13.45 Chrześcijańska koncepcja rodziny jedna czy wiele wizji – dr hab. Tomasz Kraj (UPJPII)

14.00 O potrzebie istnienia Instytutów Nauk o Rodzinie i ochronie Praw Rodziny (40 lat od podpisaniu Karty Praw Rodziny) – dr hab. Mirosław Brzeziński, prof. ucz. (KUL)

14.15 Karta Praw Rodziny i jej znaczenie dla polityki prorodzinnej Polski – prof. dr hab. Elżbieta Osewska (WSP Rzeszów, prezes Polskiego Stowarzyszenia Familiologicznego)

14.30 Lewica światopoglądowa w czasach wojny i kwestia rodziny (od rewolucji październikowej po wojnę rosyjska-ukraińską) – dr Yevgeniy Bilonozhko (Czerniowicki Uniwersytet im Jurija Fedkowicza, Ukraina)

14.45 Dyskusja

SESJA III – Recepcja praw rodziny oD abp. K. Majdańskiego TWÓRCY IDEI INSTYTUTU STUDIÓW NAD RODZINĄ DO współczesnych PERSPEKTYW rozwoju

Moderatorzy: ks. dr Łukasz Borowski, ks. prof. dr hab. Stanisław Biały, prof. ucz.

15.00 Recepcja Karty Praw Rodziny – prof. dr hab. Mieczysław Ozorowski (UKSW)

15.15 Rodzina w cyberprzestrzeni – wpływ i nadużycia ze strony mediów społecznościowych – dr Marta Laskowska (UO)

15.30 Counseling jako forma wsparcia rodziny w obliczu współczesnych zagrożeń – Doc. ThLic. Krzysztof Trębski, PhD (Uniwersytet Trnawski, Słowacja)

15.45 Ukraińska rodzina: wymiary współczesnej transformacji – prof. Jurij Paczkowski (Lwowski Uniwersytet Narodowy im. Iwana Franki, Ukraina)

16.00 Świadczenia rodzinne prawem rodzica i dziecka w usługach społecznych – dr hab. Józef Młyński, prof. ucz. (UP)

16.15 Rodzina i jej powołanie do świętości w kontekście realiów duszpasterskich w Austrii ks. dr hab. Artur Żuk Wiedeń-Heiligenkreuz (Wyższa Szkoła Filozoficzno-Teologiczna im. Benedykta XVI (Austria)

16.30 Dyskusja

16.40 Podsumowanie – prof. dr hab. Mieczysław Ozorowski, ks. dr hab. Stanisław Biały, prof. ucz.