Wideoprezentacja pt. “Muzealia Instytutu Papieża Jana Pawła II”

Dział Dokumentacji Archiwalnej gromadzi filmy, nagrania audio, znaczki pocztowe oraz numizmaty, związane z osobą papieża Jana Pawła II (1978-2005). Aktualnie w jego zbiorach znajduje się około 180 medali, monet, banknotów oraz innych obiektów artystyczno-historycznych. Najstarszy numizmat pozyskany przez dział to watykański medal z wizerunkiem papieża Pawła VI (1963-1978), który wybito w 1969 r. z okazji wydania encykliki „Humanae Vitae” (25 lipca 1968 r.). Pod koniec trzeciego kwartału 2022 r. zbiory IPJPII wzbogaciły dwa medale oraz trzy monety, wśród nich piękna, srebrna moneta z wizerunkiem Prymasa Tysiąclecia Stefana Kardynała Wyszyńskiego na rewersie, wyemitowana przez Mennicę Polską S.A. w 2021 r. Poniżej zamieszczono wideoprezentację pt. “Muzealia Instytutu Papieża Jana Pawła II”. Zaprezentowano w niej 23 obiekty artystyczno-historyczne ze zbiorów Instytutu. Zapraszamy serdecznie do zapoznania się z filmem.

Wizerunek Matki Bożej Fatimskiej na monecie

Wizerunek Matki Bożej Fatimskiej na monecie

Św. Jan Paweł II zmarł ponad 12 lat temu. Pomimo tego jego osoba i dokonania wciąż budzą zainteresowanie Polaków oraz przedstawicieli innych narodów. Wydawane są nowe książki, powstają nowe filmy, na uniwersytetach odbywają się konferencje, poświęcone różnym aspektom nauczania wielkiego papieża. W celu upamiętnienia jego osoby projektuje się też, a następnie wybija numizmaty. Pod koniec czerwca Dział Dokumentacji Archiwalnej i Fotograficzno-Filmowej Instytutu wzbogacił swoje zbiory o cztery nowe medale. Jeden z nich otwiera serię dziewięciu srebrnych numizmatów: „Jan Paweł II – Apostoł Miłości i Pokoju”. Poniżej prezentujemy numizmaty, zakupione w Skarbcu Mennicy Polskiej.