Zapowiedzi: Konferencja dla nauczycieli

Zapowiedzi: Konferencja dla nauczycieli

Konferencja dla nauczycieli

Konferencja dla nauczycieli

27 listopada 2019 r. odbędzie się konferencja pt. „Iść przed siebie to znaczy mieć świadomość celu – rola pierwszej pielgrzymki Jana Pawła II do Polski w budowaniu tożsamości narodowej”. Jest to kolejna konferencja z cyklu konferencji dla nauczycieli organizowanych od 2006 roku przez Instytut Prymasa Wyszyńskiego wspólnie z Samorządowym Ośrodkiem Doskonalenia w Częstochowie w Domu Pamięci Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Częstochowie. Są to spotkania tematyczne przeznaczone dla nauczycieli języka polskiego, historii, religii oraz wychowawców. Konferencja składa się z dwóch części wykładowej i warsztatowej.

Dyrektor Instytut Papieża Jana Pawła II ks. dr hab. Zdzisław Struzik, prof. UKSW na konferencji zaprezentuje publikację „Program wychowawczy oparty na wartościach według nauczania Jana Pawła II”.

Konferencja dla nauczycieli

Konferencja dla nauczycieli

Papieskie pielgrzymki do Polski [VIDEO]

Papieskie pielgrzymki do Polski [VIDEO]

Dział Dokumentacji Archiwalnej i Fotograficzno-Filmowej Instytutu we współpracy z Działem Oświatowym zakończył montaż filmów, zrealizowanych na podstawie serii tablic informacyjno-dydaktycznych, zatytułowanych: “Papieskie pielgrzymki do Polski”. W latach 1979-2016 Polskę odwiedziło trzech biskupów Rzymu. Jan Paweł II, podczas swego pontyfikatu, odbył pielgrzymkę do Ojczyzny osiem razy. Benedykt XVI przybył do Polski w 2006 r., zaś Franciszek dziesięć lat później w 2016 r., z okazji 31. Światowych Dni Młodzieży, przebiegających pod hasłem: “Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią”. Wspomniana wyżej seria składa się z 11 filmów. Pierwszy z nich zawiera ogólne, ale ważkie informacje na temat wszystkich, papieskich wizyt. Przypomina rodakom Jana Pawła II, jak wielką stratą dla Rzeczypospolitej, było jego odejście do “Domu Ojca”. Każdej części (w formacie MP4) towarzyszy dyskretna muzyka. Zapraszamy do obejrzenia filmów!