Nowość wydawnicza: Zeszyt o Bożej Opatrzności nr 14 – „Podstawy wolności narodu w nauczaniu Jana Pawła II”

Nowość wydawnicza: Zeszyt o Bożej Opatrzności nr 14 – „Podstawy wolności narodu w nauczaniu Jana Pawła II”

Instytut Papieża Jana Pawła II wydał 14 zeszyt z serii „Zeszyty o Bożej Opatrzności” autorstwa ks. dra hab. Zdzisława Struzika, prof. UKSW. Temat zeszytu to: „Podstawy wolności narodu w nauczaniu Jana Pawła II”.

 

Niniejsza, okolicznościowa publikacja została wydana z okazji XXXII Ogólnopolskiego Zjazdu Rodziny Szkół Jana Pawła II w dniach 24-25 maja 2019 r. w Szkole Podstawowej w Tłuszczu.

 

Wolność społeczna rozpoczyna się od relacji z drugim człowiekiem, te relacje są szczególnie rozbudowane w małżeństwie i rodzinie. Rodziny zaś tworzą społeczności o różnym charakterze: w miejscach zamieszkania, w ośrodkach kształcenia i wychowania, pracy, wypoczynku i zabawy oraz modlitwy (w Kościele). Wszystkie te społeczności oparte są na wolnym wyborze i akceptacji. Wolny wybór dokonuje się w życiu społecznym spontanicznie, ponieważ człowiek naturalnie pragnie relacji z innymi ludźmi będąc istotą społeczną.

(Fragment publikacji)

Zeszyt 14