Promocja książek Instytutu na Jasnej Górze

Promocja książek Instytutu na Jasnej Górze

6 stycznia br. w auli Jana Pawła II na Jasnej Górze odbyła się promocja dwóch publikacji wydanych przez Instytut Papieża Jana Pawła II: Raport Jasnogórski 2016 oraz Obrona wolności Narodu Księdza Kardynała Stefana Wyszyńskiego Prymasa Polski w 100. rocznicę odzyskania Niepodległości 1918-2018 autorstwa ks. Zdzisława Struzika.

Spotkanie poprowadził red. Rafał Porzeziński. Wśród zaproszonych gości w spotkaniu uczestniczyli: arcybiskup metropolita częstochowski ksiądz Wacław Depo, posłanka do parlamentu europejskiego Jadwiga Wiśniewska, o. Jerzy Tomziński, były przeor klasztoru na Jasnej Górze, były generał zakonu paulinów, o. Arnold Chrapkowski, generał zakonu paulinów, Lidia Dudkiewicz, redaktor naczelna tygodnika „Niedziela”, ks. prof. UKSW Zdzisław Struzik, dyrektor Instytutu Papieża Jana Pawła II oraz o. Mariusz Tabulski, definitor generalny zakonu paulinów, o. Michał Legan i dr Aneta Buczyńska z Instytutu Papieża Jana Pawła II – redaktorzy naukowi Raportu Jasnogórskiego.

Raport jest pokłosiem spotkań, które odbywały się na Jasnej Górze w 2016 roku i nawiązywały do 50. rocznicy Ślubów Jasnogórskich Prymasa Wyszyńskiego oraz 1050. rocznicy Chrztu Polski. W tym czasie odbyło się dziewięć debat, których istotna część znalazła się we wspomnianej publikacji. Druga z książek, na co wskazał autor – ks. Struzik, stanowi niejako uzupełnienie pierwszej. W swojej monografii autor wyczerpująco przedstawił nauczanie Prymasa na temat wolności i – co podkreślił – z całą pewnością śluby złożone przez Prymasa na Jasnej Górze w 1966 roku stały się ważną częścią programu obrony wolności Narodu.

W dyskusji zabrali również głos: dr Wincenty Łaszewski, teolog, badacz w zakresie antropologii mariologicznej, który podkreślił jak ważna w duchowości chrześcijańskiej jest obecność Maryi, zwłaszcza dla nas, Polaków oraz Jacek Weigl prezes Fundacji „Edukacja z Wartościami”. Tematyka wartości w nauczaniu jest bliska misji i zadaniom Instytutu, dlatego też był to ważny kontekst omawianych kwestii.

Spotkaniu towarzyszyły piękne kolędy i pastorałki w wykonaniu zespołu Rodziny Cudzichów.

Spotkanie zakończył Apel jasnogórski odśpiewany w Kaplicy Cudownego Obrazu.

Zachęcamy Państwa do zapoznania się z obiema naszymi publikacjami!