Międzynarodowa konferencja naukowa „Wyzwania wobec chrześcijańskiej rodziny w świetle Karty Praw Rodziny wydanej w 1983 r. przez Stolicę Apostolską”

Międzynarodowa konferencja naukowa „Wyzwania wobec chrześcijańskiej rodziny w świetle Karty Praw Rodziny wydanej w 1983 r. przez Stolicę Apostolską”

17 stycznia 2024 r. na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie odbyła się międzynarodowa konferencja naukowa „Wyzwania wobec chrześcijańskiej rodziny w świetle Karty Praw Rodziny wydanej w 1983 r. przez Stolicę Apostolską” zorganizowana przez Wydział Studiów nad Rodziną i Instytut Nauk o Rodzinie UKSW. Współorganizatorem konferencji był Instytut Papieża Jana Pawła II. Konferencja była jednocześnie uroczystą inauguracją działalności Instytutu Nauk o Rodzinie Wydziału Studiów nad Rodziną UKSW. Wśród wielu znamienitych gości wystąpili kard. Gerhard L. Müller – Prefekt Kongregacji Nauki Wiary w latach 2012-2017 oraz bp dr Tadeusz Bronakowski – biskup łomżyński. Komitet organizacyjny konferencji zebrał prelegentów specjalizujących się w naukach o rodzinie z całej Polski i ze świata.

Konferencja była podzielona na trzy sesje: sesja I: Pastoralno-doktrynalny głos Kościoła w służbie rodzinie, sesja II: Naukowy progres teologii praw rodziny, sesja III: Recepcja praw rodziny id abp. Kazimierza Majdańskiego twórcy idei Instytutu Studiów nad Rodziną do współczesnych perspektyw rozwoju.

Gratulujemy władzom Wydziału Studiów nad Rodziną powołania Instytutu Nauk o Rodzinie i życzymy wielu sukcesów naukowych i dydaktycznych w dziedzinie i dyscyplinie nauki i rodzinie.

Zaproszenie na międzynarodową konferencję naukową „Wyzwania wobec chrześcijańskiej rodziny w świetle Karty Praw Rodziny wydanej w 1983 r. przez Stolicę Apostolską”

Zaproszenie na międzynarodową konferencję naukową „Wyzwania wobec chrześcijańskiej rodziny w świetle Karty Praw Rodziny wydanej w 1983 r. przez Stolicę Apostolską”

Zapraszamy serdecznie do udziału w międzynarodowej konferencji naukowej „Wyzwania wobec chrześcijańskiej rodziny w świetle Karty Praw Rodziny wydanej w 1983 r. przez Stolicę Apostolską” organizowanej przez Wydział Studiów nad Rodziną i Instytut Nauk o Rodzinie UKSW. Jest to jednocześnie uroczysta inauguracja działalności Instytutu Nauk o Rodzinie WSR UKSW. Współorganizatorem konferencji jest Instytut Papieża Jana Pawła II. Konferencja odbędzie się ona dnia 17 stycznia 2024 r.

Międzynarodowa konferencja naukowa „Wyzwania wobec chrześcijańskiej rodziny w świetle Karty Praw Rodziny wydanej w 1983 r. przez Stolicę Apostolską” , 17 stycznia 2024 r.

Międzynarodowa konferencja naukowa „Wyzwania wobec chrześcijańskiej rodziny w świetle Karty Praw Rodziny wydanej w 1983 r. przez Stolicę Apostolską” , 17 stycznia 2024 r.

Szczegółowy program konferencji:

9.30 Msza św. w intencji pracowników Instytutu Nauk o Rodzinie w kościele pw. św. Józefa (Kampus Wóycickiego) – przewodniczy J.E. Kazimierz Kardynał Nycz Arcybiskup Metropolita Warszawski, Wielki Kanclerz UKSW

10.30 Powitanie gości – Dziekan WSR UKSW ks. prof. dr hab. Mieczysław Ozorowski

Wprowadzenie do konferencji – Prodziekan WSR UKSW ks. dr Wojciech Kućko

Uroczyste rozpoczęcie konferencji – Rektor UKSW ks. prof. dr hab. Ryszard Czekalski

SESJA I – PASTORALNO-DOKTRYNALNY GŁOS KOŚCIOŁA W SŁUŻBIE RODZINIE

Moderatorzy – ks. prof. dr hab. Stanisław Dziekoński, ks. prof. dr hab. Józef Stala

10.50 Małżeństwo jako Boże powołanie – kard. Gerhard L. Müller (Prefekt Kongregacji Nauki Wiary w latach 2012-2017, Watykan)

11.20 Trzeźwa rodzina «szkołą bogatszego człowieczeństwa» – bp dr Tadeusz Bronakowski (WSR Łomża, biskup łomżyński)

11.40 Miłość w antropologii biblijnej małżeństwa i rodziny w nauczaniu papieża Franciszka – dr hab. Sławomir Śledziewski (Sekretarz kard. Gerharda L. Müllera, Watykan)

12.00 Wychowanie do wiary w rodzinie zgodnie z Kartą Praw Rodziny – Ks. prof. dr hab. Józef Stala (UPJPII Tarnów)

12.20 Dyskusja

12.30-13.30 Przerwa obiadowa i udzielanie wywiadów dla mediów – koordynator ks. dr Wojciech Kućko

SESJA II – NAUKOWY PROGRES TEOLOGII PRAW RODZINY

Moderatorzy – ks. dr hab. Zdzisław Struzik, prof. em. UKSW, prof. dr hab. Elżbieta Osewska

13.30 Rodzina w państwie z perspektywy nauk o bezpieczeństwie – dr hab. Cezary F. Smuniewski, prof. ucz. (UW)

13.45 Chrześcijańska koncepcja rodziny jedna czy wiele wizji – dr hab. Tomasz Kraj (UPJPII)

14.00 O potrzebie istnienia Instytutów Nauk o Rodzinie i ochronie Praw Rodziny (40 lat od podpisaniu Karty Praw Rodziny) – dr hab. Mirosław Brzeziński, prof. ucz. (KUL)

14.15 Karta Praw Rodziny i jej znaczenie dla polityki prorodzinnej Polski – prof. dr hab. Elżbieta Osewska (WSP Rzeszów, prezes Polskiego Stowarzyszenia Familiologicznego)

14.30 Lewica światopoglądowa w czasach wojny i kwestia rodziny (od rewolucji październikowej po wojnę rosyjska-ukraińską) – dr Yevgeniy Bilonozhko (Czerniowicki Uniwersytet im Jurija Fedkowicza, Ukraina)

14.45 Dyskusja

SESJA III – Recepcja praw rodziny oD abp. K. Majdańskiego TWÓRCY IDEI INSTYTUTU STUDIÓW NAD RODZINĄ DO współczesnych PERSPEKTYW rozwoju

Moderatorzy: ks. dr Łukasz Borowski, ks. prof. dr hab. Stanisław Biały, prof. ucz.

15.00 Recepcja Karty Praw Rodziny – prof. dr hab. Mieczysław Ozorowski (UKSW)

15.15 Rodzina w cyberprzestrzeni – wpływ i nadużycia ze strony mediów społecznościowych – dr Marta Laskowska (UO)

15.30 Counseling jako forma wsparcia rodziny w obliczu współczesnych zagrożeń – Doc. ThLic. Krzysztof Trębski, PhD (Uniwersytet Trnawski, Słowacja)

15.45 Ukraińska rodzina: wymiary współczesnej transformacji – prof. Jurij Paczkowski (Lwowski Uniwersytet Narodowy im. Iwana Franki, Ukraina)

16.00 Świadczenia rodzinne prawem rodzica i dziecka w usługach społecznych – dr hab. Józef Młyński, prof. ucz. (UP)

16.15 Rodzina i jej powołanie do świętości w kontekście realiów duszpasterskich w Austrii ks. dr hab. Artur Żuk Wiedeń-Heiligenkreuz (Wyższa Szkoła Filozoficzno-Teologiczna im. Benedykta XVI (Austria)

16.30 Dyskusja

16.40 Podsumowanie – prof. dr hab. Mieczysław Ozorowski, ks. dr hab. Stanisław Biały, prof. ucz.

Już za miesiąc rusza kurs online “Wartość narzeczeństwa, małżeństwa i rodziny”

Już za miesiąc rusza kurs online “Wartość narzeczeństwa, małżeństwa i rodziny”

Kurs online "Wartość narzeczeństwa, małżeństwa i rodziny", 16.02-28.06.2024

Kurs online “Wartość narzeczeństwa, małżeństwa i rodziny”, 16.02-28.06.2024

Instytut Papieża Jana Pawła II, wychodząc naprzeciw potrzebom współczesnych narzeczonych, małżeństw i rodzin, prowadzi nabór na kurs online “Wartość narzeczeństwa, małżeństwa i rodziny”, który rozpocznie się 16 lutego 2024 r.

Tematyka kursu obejmuje spektrum zagadnień dotyczących potrzeb współczesnych par: narzeczonych oraz małżeństw i rodzin w teorii i praktyce (wykłady i warsztaty). Celem kursu jest przybliżenie słuchaczom etapów i przebiegu przygotowania do małżeństwa w Kościele katolickim, jak również wyposażenie słuchaczy w wiedzę, kompetencje i umiejętności niezbędne do pracy z narzeczonymi, małżonkami i rodzinami oraz instytucjami ją wspierającymi. W ramach kursu będą prowadzone zajęcia z psychologii, teologii, prawa kanonicznego, pedagogiki oraz naprotechnologii.

Kurs jest bezpłatny.

Zajęcia będą się odbywały online na platformie Teams, dwa razy w miesiącu, w piątki, od 16 lutego do 28 czerwca 2024 roku.

Zgłoszenia można kierować na adres email: instytut@ipjp2.pl.

Szczegółowy program kursu

Wykłady

  1. Zagadnienia wprowadzające do kursu. Przygotowanie do małżeństwa według wartości w nauczaniu papieskim – ks. dr hab. Zdzisław Struzik, prof. em. UKSW
  2. Miłość w małżeństwie – dr Mira Jankowska
  3. Tworzenie wspólnoty małżeńskiej i jej trwałość – ks. prof. dr hab. Mieczysław Ozorowski
  4. Odpowiedzialne rodzicielstwo – dr Krystyna Heland-Kurzak
  5. Kim jest dla mnie Jezus Chrystus? – ks. dr Wojciech Kućko
  6. Małżeństwo sakramentem – ks. prof. dr hab. Bartosz Adamczewski
  7. Naturalne metody rozpoznawania płodności – dr Bożena Bassa
  8. Podstawowe zagadnienia – dr n. med. Tomasz Kandzia
  9. Narzeczeństwo, małżeństwo i rodzina w prawie kanonicznym – ks. dr Bartłomiej Pergoł
  10. Narzeczeństwo, małżeństwo i rodzina wobec wiary, płodności i wychowania – ks. dr hab. Zdzisław Struzik, prof. em. UKSW

  Warsztaty

  1. Etapy przygotowania do małżeństwa – Ks. dr hab. Zdzisław Struzik, prof. em. UKSW
  2. Drogi i rozdroża miłości – dr Mira Jankowska
  3. Wzajemne poddanie się sobie małżonków a wolność – ks. prof. dr hab. Mieczysław Ozorowski
  4. Dzieci i tworzenie środowiska wychowawczego. Zagadnienia praktyczne – dr Krystyna Heland-Kurzak
  5. Co to znaczy wierzę? Co to znaczy być chrześcijaninem? – ks. dr Wojciech Kućko
  6. ABC obrzędów sakramentu małżeństwa – ks. prof. dr hab. Bartosz Adamczewski
  7. Metoda objawowa i objawowo-termiczna w praktyce – dr Bożena Bassa
  8. Niepłodność w małżeństwie i co dalej? – dr n. med. Tomasz Kandzia
  9. Protokół przedślubny – ks. dr Bartłomiej Pergoł
  10. Podsumowanie kursu – ks. dr hab. Zdzisław Struzik, prof. em. UKSW

 

Już za miesiąc rusza kurs online “Wartość narzeczeństwa, małżeństwa i rodziny”

Kurs online “Wartość narzeczeństwa, małżeństwa i rodziny”

Kurs online "Wartość narzeczeństwa, małżeństwa i rodziny", 16.02-28.06.2024

Kurs online “Wartość narzeczeństwa, małżeństwa i rodziny”, 16.02-28.06.2024

Instytut Papieża Jana Pawła II, wychodząc naprzeciw potrzebom współczesnych narzeczonych, małżeństw i rodzin, od 1 stycznia 2024 roku będzie prowadził nabór na kurs online “Wartość narzeczeństwa, małżeństwa i rodziny”.

Tematyka kursu obejmuje spektrum zagadnień dotyczących potrzeb współczesnych par: narzeczonych oraz małżeństw i rodzin w teorii i praktyce (wykłady i warsztaty). Celem kursu jest przybliżenie słuchaczom etapów i przebiegu przygotowania do małżeństwa w Kościele katolickim, jak również wyposażenie słuchaczy w wiedzę, kompetencje i umiejętności niezbędne do pracy z narzeczonymi, małżonkami i rodzinami oraz instytucjami ją wspierającymi. W ramach kursu będą prowadzone zajęcia z psychologii, teologii, prawa kanonicznego, pedagogiki oraz naprotechnologii.

Zajęcia będą się odbywały online na platformie Teams od 16 lutego do 28 czerwca 2024 roku. Zgłoszenia można kierować na adres email: instytut@ipjp2.pl. Kurs jest bezpłatny.

Szczegółowy program kursu

Wykłady

 1. Zagadnienia wprowadzające do kursu. Przygotowanie do małżeństwa według wartości w nauczaniu papieskim
 2. Miłość w małżeństwie
 3. Tworzenie wspólnoty małżeńskiej i jej trwałość
 4. Odpowiedzialne rodzicielstwo
 5. Kim jest dla mnie Jezus Chrystus?
 6. Małżeństwo sakramentem – 1 godz.
 7. Naturalne metody rozpoznawania płodności
 8. Podstawowe zagadnienia
 9. Narzeczeństwo, małżeństwo i rodzina w prawie kanonicznym
 10. Narzeczeństwo, małżeństwo i rodzina wobec wiary, płodności i wychowania

Warsztaty

 1. Etapy przygotowania do małżeństwa
 2. Drogi i rozdroża miłości
 3. Wzajemne poddanie się sobie małżonków a wolność
 4. Dzieci i tworzenie środowiska wychowawczego. Zagadnienia praktyczne
 5. Co to znaczy wierzę? Co to znaczy być chrześcijaninem?
 6. ABC obrzędów sakramentu małżeństwa
 7. Metoda objawowa i objawowo-termiczna w praktyce
 8. Niepłodność w małżeństwie i co dalej?
 9. Protokół przedślubny
 10. Podsumowanie kursu

 

Zaproszenie na Ogólnopolską Konferencję Naukową „Jan Paweł II, obrońca prawdy i wychowawca człowieka, rodziny i narodu”

Zaproszenie na Ogólnopolską Konferencję Naukową „Jan Paweł II, obrońca prawdy i wychowawca człowieka, rodziny i narodu”

Zapraszamy do udziału w Ogólnopolską Konferencji Naukowej pt. „Jan Paweł II, obrońca prawdy i wychowawca człowieka, rodziny i narodu” organizowanej przez Akademię Zamojską, która odbędzie się 23 maja 2023 r. na Zamku Królewskim w Arkadach Kubickiego w Warszawie. Instytut Papieża Jana Pawła II objął to wydarzenie honorowym patronatem.

Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Jan Paweł II, obrońca prawdy i wychowawca człowieka, rodziny i narodu", 23 maja 2023 r., Arkady Kubickiego, Warszawa

Ogólnopolska Konferencja Naukowa “Jan Paweł II, obrońca prawdy i wychowawca człowieka, rodziny i narodu”, 23 maja 2023 r., Arkady Kubickiego, Warszawa

Konferencja została zorganizowana z okazji upływających w tym roku rocznic: powstania encyklik Jana Pawła II Fides et ratio (25 lat) oraz Veritatis splendor (30 lat), a także niezwykle ważnej pielgrzymki do Polski z 1983 r. (40 lat).
Podczas konferencji zostanie zaprezentowany nieoceniony wkład papieża Jana Pawła II w rozwój myśli pedagogicznej, humanistycznej i filozoficznej, jak również w kreowanie pożądanych i zgodnych z naturą ludzką wzorców społecznych.
Prelegentami będą osoby aktywnie prowadzące analizy i badania dotyczące działalności, myśli społeczno-pedagogicznej oraz dorobku filozoficznego Jana Pawła II: ks. prof. dr hab. Paweł Bortkiewicz, prof. dr hab. Piotr Jaroszyński, prof. dr hab. Grzegorz Kucharczyk oraz prof. dr hab. Wojciech Roszkowski a także przedstawiciele Ministerstwa Edukacji i Nauki.
Wydarzenie dofinansowane jest ze środków budżetu państwa w ramach programu Ministra Edukacji i Nauki pod nazwą Doskonała nauka II.
Patronatem honorowym wydarzenie objęli: Ministerstwo Edukacji i Nauki; Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego; Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej; ORE – Ośrodek Rozwoju Edukacji; Instytut Badań Edukacyjnych (IBE); Instytut Pileckiego; IPN w Lublinie; Instytut Dialogu Międzykulturowego im. Jana Pawła II w Krakowie; Instytut Papieża Jana Pawła II; Instytut Andersa; Prezydent Miasta Zamość.
Patronat medialny sprawują: TVP Kultura; Dzieje.pl; Niedziela; Radio Maryja i Telewizja Trwam; Tygodnik Zamojski; Kronika Tygodnia; TVP3 Lublin;  Katolickie Radio Zamość; Skafander.