XIV Sejmik Turystyczny Województwa Mazowieckiego “Mazowsze. Zawsze krok przed”

XIV Sejmik Turystyczny Województwa Mazowieckiego “Mazowsze. Zawsze krok przed”

XIV Sejmik Turystyczny Województwa Mazowieckiego Mazowsze. Zawsze krok przed 

24-25 października 2022 r.

Drugiego dnia Sejmiku odbywały się warsztaty w trzech blokach tematycznych. Przedstawiciele branży turystycznej z Mazowsza mogli dzielić się swoim doświadczeniem, uruchomić pokłady kreatywności i otworzyć się na różne punkty widzenia. 

9.00 Rozpoczęcie Sejmiku – Krzysztof Celuch (Celuch Consulting)

9.10 Wręczenie certyfikatów dla Centrów i Punktów Informacji Turystycznej

Trzy sesje warsztatowe:

9:30 Odpowiedzialny biznes turystyczny Ewelina Sasin

10:45 Jak komercjalizować produkt turystyczny – Piotr Lutek

12:00 Zaprojektuj swoją ofertę dla turysty a.d. 2022 – Jan Buczek + Karolina Thel

12.45 Podsumowanie Sejmiku

13.00 Lunch

XIV SEJMIK TURYSTYCZNY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Mazowsze. Zawsze krok przed 24-25 października 2022 r.

XIV Sejmik Turystyczny Województwa Mazowieckiego “Mazowsze. Zawsze krok przed”

XIV Sejmik Turystyczny Województwa Mazowieckiego “Mazowsze. Zawsze krok przed”

Trwa pierwszy dzień obrad XIV Sejmiku Turystycznego Województwa Mazowieckiego Mazowsze. Zawsze krok przed (24-25 października 2022 r.).

Program obrad obejmuje wykłady, prelekcje, panele dyskusyjne. To czas spotkań i dzielenia się doświadczeniem przedstawicieli branży turystycznej z Województwa Mazowieckiego. 

Szczegółowy program pierwszego dnia Sejmiku:

10:00                 Rejestracja oraz poranna kawa

10:30                 Rozpoczęcie Sejmiku – dzień 1

11:00   Budowa oferty programowej w oparciu o dziedzictwo historyczne – Jan Buczek, Karolina Thel – Noodi Design

11:25   Turysta a.d. 2022 czyli jak zachęcić do swojej oferty – studium przypadku – Magdalena Makowska – Kalevala

11:50                 Przerwa kawowa

12:05   ESG czyli poszukujemy turystyki odpowiedzialnej, społecznej i zrównoważonej  – Ewelina Sasin – Ewesa.pl, Tergo.io

12:35   Strategia Rozwoju Turystyki Województwa Mazowieckiego 2023 – 2027 – Hubert Gonera – Landbrand

13:00                 Lunch

14:00   Turystycznie, czyli jak? Zainteresuj swoją ofertą – panel dyskusyjny

– Magdalena Makowska, Kalevala

– Hubert Gonera, Landbrand

– Przedstawiciel atrakcji turystycznej z Mazowsza

– Ewelina Sasin – Ewesa.pl, Tergo.io

– Moderator: Piotr Lutek  

14:30   Mazowsze liderem branży spotkań – założenia Mazowsze Convention Bureau – Krzysztof Celuch – Celuch Consulting

14:50                 Przerwa kawowa

15:05   Mazowsze liderem branży spotkań – panel dyskusyjny

– Jan Buczek – Noodi Design 

– Przedstawiciel branży spotkań

– Izabela Stelmańska – UMWM; MROT

– Moderator: Krzysztof Celuch

15:45                 Podsumowanie 

18:00                 Gala Jubileuszu 15-lecia Mazowieckiej Regionalnej Organizacji Turystycznej