Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Jan Paweł II w Senegalu”

Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Jan Paweł II w Senegalu”

W dniu 15 czerwca na Kampusie Dewajtis Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie odbyła się Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Jan Paweł II w Senegalu”.

Wydarzenie było kolejną odsłoną cyklu spotkań „Jan Paweł II w..”. Prelegenci przybliżyli kontekst multireligijny w Senegalu, pokojowe współistnienie chrześcijan i muzułmanów a także historię tego kraju pod kątem wyznawanej w nim wiary. Swoje wystąpienia w tym temacie zaprezentowali prof. Moustapha Sall oraz prof. Sidy Khoyo Fall z Univeristé Cheikh Anta Diop w Dakarze a także prof. dr hab. Ryszard Vorbrich reprezentujący Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu.

W drugiej części konferencji swój wykład traktujący o przebiegu i przesłaniu pielgrzymki Jana Pawła II do Senegalu zaprezentował ks. prof. UKSW dr hab. Zdzisław Struzik. Prof. dr hab. Jarosław Różański z UKSW oraz prof. UW dr hab. Maciej Ząbek dotknęli trudnej tematyki niewolnictwa, także w zestawieniu z naukami papieskimi na przestrzeni dziejów. Na zakończenie wydarzenia ks. dr Marian Midura z perspektywy misjonarza przybliżył nam historię i aktualne dokonania polskiej misji w Senegalu.