Nowość wydawnicza: “Wychowanie do wartości. Wstęp do programu wychowawczego dla szkół podstawowych i średnich” w zestawie z kartą USB

Opublikowano: 2 czerwca 2023 r.

Ks. Zdzisław Struzik, Wychowanie do wartości. Wstęp do programu wychowawczego dla szkół podstawowych i średnich, Instytut Papieża Jana Pawła II, wyd. 2 poszerzone, Warszawa 2023 (w zestawie z kartą USB)

Najnowsza publikacja Instytutu Papieża Jana Pawła II z pewnością zainteresuje wszystkich rodziców, nauczycieli i wszystkie osoby troszczące się o rozwój młodego pokolenia w dzisiejszym świecie.

Ks. Zdzisław Struzik, Wychowanie do wartości. Wstęp do programu wychowawczego dla szkół podstawowych i średnich, Instytut Papieża Jana Pawła II, Warszawa 2023 (w zestawie z kartą USB)

Ks. Zdzisław Struzik, Wychowanie do wartości. Wstęp do programu wychowawczego dla szkół podstawowych i średnich, Instytut Papieża Jana Pawła II, Warszawa 2023 (w zestawie z kartą USB)

Program wychowawczy zbudowany jest w sposób logiczny, z zastosowaniem zasad ogólnie przyjętych w literaturze popularnonaukowej. Specyfika przedmiotu wymaga wykorzystania wiedzy oraz doświadczenia, które są stosowane w programach nauczania obowiązujących w szkolnictwie polskim. Formę zastosowaną w niniejszym programie, w pewnym sensie, można uważać za rodzaj konspektów skoncentrowanych wokół danych wartości. Na każdy poziom edukacji zaproponowano 30 tematów, dotyczących konkretnych wartości. Niektóre wartości są tematycznie bardzo zbliżone do siebie i tworzą bloki, które grupują się wokół jakiegoś szerszego zagadnienia, np. światopoglądu, relacji międzyludzkich, pracy, zabawy czy sportu. Każda z opracowanych wartości zawiera stałe elementy. Dla szkoły podstawowej są to:

  • Prospekt wartości: 1.1. Cel ogólny, 1.2. Cel szczegółowy, 1.3. Cel wychowawczy, 1.4. Proponowane tematy, 1.5. Zadania dla ucznia, samowychowanie, 1.6. Zadania dla rodziców, 1.7. Zadania dla szkoły, wychowawcy, 1.8. Sposób realizacji, 1.9. Osiągnięcia, efekty, 1.10. Zagrożenia;
  • Pedagog: 2.1. Treść materiału, 2.2. Literatura wybrana z komentarzem;
  • Nauczanie religijne: 3.1. Nauczanie papieskie, 3.2. Pismo Święte, 3.3. Katechizm Kościoła Katolickiego;
  • Literatura.

Dla szkoły średniej są to:

  • Prospekt wartości: 1.1. Cel ogólny, 1.2. Cel szczegółowy, 1.3. Cel wychowawczy, 1.4. Proponowane tematy, 1.5. Zadania dla ucznia, samowychowanie, 1.6. Zadania dla rodziców, 1.7. Zadania dla szkoły, wychowawcy, 1.8. Sposób realizacji, 1.9. Osiągnięcia, efekty, 1.10. Zagrożenia;
  • Wybrana literatura z komentarzem;
  • Nauczanie: 3.1. Sugestie filozoficzne, 3.2. Sugestie dydaktyczne i pedagogiczne, 3.3. Sugestie psychologiczne;
  • Nauczanie religijne: 4.1. Teolog, 4.2. Nauczanie papieskie, 4.3. Pismo Święte, 4.4. Katechizm Kościoła Katolickiego;
  • Literatura.

Każdy z tematów stanowi konspekt lekcji, według którego nauczyciel może przeprowadzić zajęcia o wybranej wartości. Punkt „Wybrana literatura z komentarzem” prezentuje fragment lektury szkolnej z danej klasy z komentarzem. Następnie podano komentarze do tematu z perspektywy filozoficznej, dydaktycznej, pedagogicznej i psychologicznej. Nauczanie religijne zawiera krótkie wprowadzenie teologiczne, cytaty z Pisma Świętego oraz z nauczania Kościoła, dotyczące prezentowanej wartości. Ostatni punkt każdej wartości stanowi Literatura.   (fragment Wstępu)

.

Wychowanie do wartości  – podręczniki na karcie usb

I. Wstęp do programu wychowawczego

Wstęp do programu wychowawczego dla szkół podstawowych i średnich, Instytut Papieża Jana Pawła II, wyd. 2 poszerzone, Warszawa 2023.

II. Program wychowawczy oparty na wartościach

Program wychowawczy oparty na wartościach według nauczania Jana Pawła II, wyd. 4, Instytut Papieża Jana Pawła II, Warszawa 2018.

III. Szkoła podstawowa

Wychowanie do wartości. Szkoła podstawowa. Poziom 0, Instytut Papieża Jana Pawła II, Warszawa 2020.

Wychowanie do wartości. Szkoła podstawowa. Poziom 1, Instytut Papieża Jana Pawła II, Warszawa 2020.

Wychowanie do wartości. Szkoła podstawowa. Poziom 2, Instytut Papieża Jana Pawła II, Warszawa 2020.

Wychowanie do wartości. Szkoła podstawowa. Poziom 3, Instytut Papieża Jana Pawła II, Warszawa 2020.

Wychowanie do wartości. Szkoła podstawowa. Poziom 4, Instytut Papieża Jana Pawła II, Warszawa 2020.

Wychowanie do wartości. Szkoła podstawowa. Poziom 5, Instytut Papieża Jana Pawła II, Warszawa 2021.

Wychowanie do wartości. Szkoła podstawowa. Poziom 6, Instytut Papieża Jana Pawła II, Warszawa 2021.

Wychowanie do wartości. Szkoła podstawowa. Poziom 7, Instytut Papieża Jana Pawła II, Warszawa 2019.

Wychowanie do wartości. Szkoła podstawowa. Poziom 8, Instytut Papieża Jana Pawła II, Warszawa 2021.

IV. Szkoła średnia

Wychowanie do wartości. Podręcznik dla liceów i techników. Poziom 1, Instytut Papieża Jana Pawła II, Warszawa 2022.

Wychowanie do wartości. Podręcznik dla liceów i techników. Poziom 2, Instytut Papieża Jana Pawła II, Warszawa 2022.

Wychowanie do wartości. Podręcznik dla liceów i techników. Poziom 3, Instytut Papieża Jana Pawła II, Warszawa 2022.

Wychowanie do wartości. Podręcznik dla liceów i techników. Poziom 4, Instytut Papieża Jana Pawła II, Warszawa 2022.

V. Wstęp do programu wychowawczego w języku ukraińskim

Вступ до «Програми виховання» на основі цінностей за вченням Івана Павла ІІ, Instytut Papieża Jana Pawła II, Warszawa 2017.

VI. Program wychowawczy w języku ukraińskim

Виховна програма на основі цінностей за вченням Івана Павла II, Інститут Папи Римського Івана Павла II, Варшава 2022.

VII. Strona internetowa

programwychowawczy.ipjp2.pl

 

Zapraszamy do sklepu internetowego: Wychowanie do wartości. Wstęp do programu wychowawczego dla szkół podstawowych i średnich (w zestawie z kartą USB)

Pozostałe aktualności

Konkurs pt. „Śladami św. Jana Pawła II”

Dnia 28 czerwca 2024 roku w Ustrzykach Górnych odbył się konkurs pt. „Śladami św. Jana Pawła II”. Współorganizowany przez Instytut Papieża Jana Pawła II konkurs przeprowadzony został podczas wyjazdu wakacyjnego dla dzieci i młodzieży pełniących służbę liturgiczną w...

czytaj dalej