Propozycje konkursów dla uczniów szkół podstawowych (materiały dla nauczycieli)

Propozycje konkursów dla uczniów szkół podstawowych (materiały dla nauczycieli)

I. Quizy wiedzy o Janie Pawle II dla uczniów

Quiz dla klas I-III o Janie Pawle II

 1. Jak nazywał się Jan Paweł II, zanim został papieżem?
 2. Jan Wojtyła
 3. Karol Wojtyła
 4. Karol Kowalski
 1. W jakim polskim mieście urodził się Papież?
 2. Wadowice
 3.  Kraków
 4. Warszawa
 1. W którym roku urodził się Jan Paweł II?
 2. 1920
 3. 1925
 4. 1930
 1. Jak nazywał się tata Karola Wojtyły?
 2. Kazimierz
 3. Jan
 4. Karol
 1. Jak nazywała się mama Karola Wojtyły?
 2. Anna
 3. Emilia
 4. Maria
 1. Jakie sporty uprawiał Karol Wojtyła?
 2. piłka nożna, kajakarstwo, narciarstwo
 3. piłka nożna, pływanie, bieganie
 4. pływanie, nurkowanie, szachy
 1. Jak nazywano małego Karola Wojtyłę?
 2. Janek
 3. Lolek
 4. Olek
 1. W jakim mieście Karol Wojtyła był biskupem?
 2. Warszawie
 3. Poznaniu
 4. Krakowie
 1. Jak nazywa się pojazd, którym jeździ papież?
 2. papa car
 3. papa bus
 4. papa mobile
 1. Jak nazywa się obecny papież?
 2. Jan Paweł III
 3. Franciszek
 4. Benedykt XVI

 

Quiz dla klas IV-VI o Janie Pawle II

 1. Karol Wojtyła – Jan Paweł II urodził się:
 2. 18 maja 1920 r.
 3. 20 maja 1920 r.
 4. 18 maja 1925 r.
 1. Data śmierci Jana Pawła II to:
 2. 2 kwietnia 2005 r.
 3. 18 kwietnia 2006 r.
 4. 20 maja 2006 r.
 1. Podaj rok pierwszej pielgrzymki Jana Pawła II do Ojczyzny:
 2. 1976
 3. 1980
 4. 1979
 1. W którym roku Jan Paweł II zapoczątkował Światowe Dni Młodzieży?
 2. 1975
 3. 1985
 4. 1995
 1. Gdzie znajduje się Sanktuarium Bożego Miłosierdzia konsekrowane w 2002 r. przez Jana Pawła II?
 2. Kraków Łagiewniki
 3. Warszawa Wilanów
 4. Licheń
 1. Z pierwszą pielgrzymką jako papież Jan Paweł II udał się do:
 2. Polski
 3. Meksyku
 4. Francji
 1. Którego kraju papież Jan Paweł II nigdy nie odwiedził?:
 2. Rosji
 3. Turcji
 4. Ugandy
 1. Jan Paweł II podczas swojego pontyfikatu kanonizował:
 2. 956 świętych
 3. 482 świętych
 4. 155 świętych
 1. Zamach na Jana Pawła miał II miał miejsce, podobnie jak pierwsze objawienie Matki BożejFátimie, dnia:
 2. 13 kwietnia
 3. 13 sierpnia
 4. 13 maja
 1. Jako biskup, a potem papież Jan Paweł II przyjął hasło przewodnie swej posługi, które brzmiało:
 2. Totus Tuus
 3. Jesu, in Te confido
 4. Soli Deo

II. Propozycje tematów do prac literackich w dowolnej formie (esej, rozprawka, wiersz, list itp.) do zaproponowania uczniom (ewentualnie można zaproponować uczniom wykonanie prac plastycznych na poniższe tematy):

 1. Dzięki Janowi Pawłowi II… Co zawdzięczają ludzie i ty sam papieżowi-Polakowi.
 2. Uczę się wiary od Jana Pawła II.
 3. Z Janem Pawłem II każdego dnia.
 4. Jan Paweł II przyjacielem dzieci. Jan Paweł II moim przyjacielem.
 5. Taki mały, taki duży może świętym być – Jan Paweł II uczy nas świętości.

III. Uzupełnij zdania wykorzystując poniższe wyrazy:

Krakowie, nartach, teologię, lekarzem, piłkę nożną, polonistyczne, urzędnikiem wojskowym

Rodzina Wojtyłów żyła skromnie. Ojciec Karola – Karol był …….….………  ……..………., matka – Emilia pracowała w domu. Karol miał starszego brata – Edmunda, który był  ……………..… . W dzieciństwie na Karola mówiono zdrobniale – Lolek. Lolek był zdolnym i wysportowanym chłopcem, często grał w …………… …………………, uwielbiał też jeździć na ………………… . W roku 1938 Karol Wojtyła zakończył naukę w gimnazjum, otrzymując świadectwo maturalne, po której rozpoczął studia …..…………………… na Uniwersytecie Jagiellońskim w ……………………… . Rozpoczęte studnia przerwała mu II wojna światowa. W 1942 r. Karol postanowił studiować ..……………………, wstąpił do tajnego Seminarium Duchownego w Krakowie, z zamiarem pozostania księdzem.

Aksjologia – materiały konferencyjne

Aksjologia – materiały konferencyjne

Materiały, które zamieszczamy na naszej stronie internetowej stanowią pokłosie cyklu konferencji aksjologicznych, jakie na przełomie marca, kwietnia i września 2010 odbyły się na terenie województwa mazowieckiego. Aksjologia jest nauką o wartościach, która bardzo mocno zarysowuje się w nauczaniu Jana Pawła II i wpisuje się w jego personalistyczne ujęcie człowieka. Inspiracją do pogłębienia teoretycznej i praktycznej wiedzy nauczycieli była dla Instytutu książka napisana przez ks. dr Zdzisława Struzika „Program wychowawczy oparty na wartościach według nauczania Jana Pawła II”.

Do współpracy przy organizacji konferencji zaprosiliśmy specjalistów z dziedziny pedagogiki, psychologii, socjologii, teologii, filozofii, metodologii, którzy z perspektywy różnych nauk pogłębiają wiedzę na temat aksjologii i jej praktycznego stosowania w wychowaniu.

Artykuły zamieszczone na stronie będziemy zamieszczać sukcesywnie, w miarę jak będzie pogłębiała się współpraca Instytutu Papieża Jana Pawła II z kuratoriami oświaty, uczelniami wyższymi, ośrodkami doskonalenia nauczycieli i pedagogami szkolnymi.

pps Metodyka konstruowania programu wychowawczego.pps
pdf E. Jancewicz Metodyka konstruowania programow wychowawczych.pdf
pdf ks prof.J. Mastalski Poczucie bezpieczeństwa ucznia w szkole jako wartość w kontekście wyzwań cywilizacyjnych.pdf
pdf ks. Z. Struzik Wychowanie do wartości – definicje, kwalifikacja, formacja..pdf
pdf M. Szymańska Wartosci u podstaw procesu tworczego w integralnym rozwoju osoby wychowanka.pdf
pdf p. K. Chałas Wartości – integralne wychowanie – program wychowawczy szkoły.pdf

Program wychowawczy oparty na wartościach

Zachęcamy nauczycieli do nieodpłatnego pobierania z naszej strony internetowej materiałów dydaktycznych pomocnych do przygotowania lekcji wychowawczych lub lekcji religii. Materiały te zostały zaczerpnięte z książki Program wychowawczy oparty na wartościach według nauczania Jana Pawła II wydanej w 2008 roku przez nasz Instytut. Pozycja ta została przygotowana z myślą o nauczycielach poszukujących nowych tematów i nowych form nauczania. Celem Programu wychowawczego jest wszechstronny rozwój ucznia oparty na wartościach chrześcijańskich, w szczególności zaś o nauczanie Jana Pawła II. Założenia Programu wychowawczego są ściśle skorelowane z założeniami programu wychowawczego szkoły ponadgimnazjalnej opracowanego przez MEN.

Nauczyciele korzystający z zamieszczonych scenariuszy mogą je wykorzystywać na każdym poziomie nauczania uwzględniając możliwości i potrzeby uczniów.

Proponujemy następujące materiały z bloku tematycznego kultura i sztuka:

Proponujemy następujące materiały z bloku tematycznego: wakacje, wypoczynek, kontakt z przyrodą:

 • Dobro i radość wynikające ze wspólnej zabawy.
 • Dobro i radość we wspólnym uprawianiu sportu.
 • Dobro i radość wynikająca ze wspólnie przeżywanych wakacji.
 • Bogactwo spotkania z przyrodą nieożywioną.
 • Bogactwo spotkania z przyrodą ożywioną.

Jednocześnie gorąco zachęcamy do zakupu niniejszej pozycji wydawniczej.

Jak załatwić sprawę w Instytucie Papieża Jana Pawła II

 

W związku z trwającą sytuacją epidemiczną, zaleceniami rządu i służb sanitarnych dotyczącymi zapobiegania rozprzestrzenianiu się koronawirusa COVID-19, od 2 listopada 2020 r. wprowadziliśmy nowe zasady kontaktu z instytutem.

You have Successfully Subscribed!