XIX Międzynarodowe Mistrzostwa Polski Duchowieństwa w szachach klasycznych

XIX Międzynarodowe Mistrzostwa Polski Duchowieństwa w szachach klasycznych

W dniach 6-11 lipca 2020 r. odbywały się w Kałkowie-Godowie, w Sanktuarium Bolesnej Królowej Polski Pani Ziemi Świętokrzyskiej, XIX Międzynarodowe Mistrzostwa Polski Duchowieństwa w szachach klasycznych. Patronat nad tym wydarzeniem objął Instytut Papieża Jana Pawła II. Podczas Mistrzostw rozegrano 9 rund, tzw. systemem szwajcarskim. Startowało 25 zawodników. Szachowym mistrzem Polski duchowieństwa został ks. Mirosław Mejzner SAC, rektor pallotyńskiego Wyższego Seminarium Duchownego w Ołtarzewie. Jemu też przypadła w udziale nagroda za najpiękniejszą partię. Drugie miejsce zajął ks. Karol Jakubiak z Diecezji Siedleckiej, a trzecie ks. Sławomir Pawłowski SAC. Najlepszym debiutantem mistrzostw był ks. Błażej Bryk z Wodzisławia Śląskiego, z archidiecezji katowickiej, który zajął 6 miejsce i zdobył II kategorię szachową. Najlepszym seniorem został ks. Franciszek Grela, emerytowany proboszcz parafii św. Józefa w Nisku, w diecezji sandomierskiej. Nagrodę fair play otrzymał ks. Bogusław Burgat, wikariusz generalny Towarzystwa Chrystusowego dla Polonii Zagranicznej za trud pogodzenia zawodów z podjętymi wcześniej obowiązkami. W klasyfikacji drużynowej, łącznie z wynikami zawodów w szachach szybkich i błyskawicznych, 1 miejsce zajęła diecezja sandomierska, 2 miejsce archidiecezja przemyska, a 3 miejsce Ojcowie Franciszkanie.
Patronat honorowy nad rozgrywkami objęli m.in.: bp Henryk Tomasik, biskup radomski; panii Elżbieta Witek, Marszałek Sejmu; pani Danuta Dmowska-Andrzejuk, Minister Sportu, pan Zbigniew Koniusz, Wojewoda Świętokrzyski. Jednym z fundatorów nagród był pan Mateusz Morawiecki, Prezes Rady Ministrów. Patronat medialny sprawowała Telewizja Kielce (TVP3). Nagrody – zegary szachowe ufundował Instytut Papieża Jana Pawła II. Oprócz zmagań sportowych mistrzostwa były także okazją do modlitwy i spotkań.

Szachowe Mistrzostwa Polski Duchowieństwa odbywają się od 2002 r. Są one zaliczane oficjalnie przez Polski Związek Szachowy do grupy branżowych mistrzostw Polski.

XV edycja Ogólnopolskiego Konkursu Papieskiego

XV edycja Ogólnopolskiego Konkursu Papieskiego

Konkurs dla ludzi myślących

Szanowni Państwo,

Zapraszamy do wzięcia udziału w XV edycji naszego Konkursu. Jego celem jest pogłębianie myśli Jana Pawła II. Chcemy realizować ten cel szczególnie w setną rocznicę urodzin Papieża. Konkurs jest zachętą do podjęcia wysiłku samodzielnego myślenia, rozwoju samego siebie. Zachęcamy uczestników do niebanalnego podejścia do problemów współczesności i swoich własnych.

Konkurs przeznaczony jest dla uczniów wszystkich typów szkół.

Szkoła podstawowa kl. 1-6:

100-lecie urodzin Jana Pawła II… Co zawdzięczają Papieżowi Polacy?

Szkoła podstawowa kl. 7-8 i szkoły ponadpodstawowe:

  • „Chrystus potwierdził Dekalog jako podstawę chrześcijańskiej moralności, uwydatniając równocześnie jego syntezę zawartą w przykazaniach miłości Boga
    i bliźniego” – pisał Jan Paweł II w książce Pamięć i tożsamość. Z którym przykazaniem Dekalogu współczesny człowiek ma największy problem?
  • Wdzięczność to między innymi pamięć o tych, którzy pozostawili po sobie pewne dobro. Za co Polacy mogą być wdzięczni Janowi Pawłowi II?
  • Wczesne poezje Karola Wojtyły zawierają utwór „Profile Cyrenejczyka”. Po zapoznaniu się z tym utworem przemyśl, kim jest współczesny Cyrenejczyk. Jaki jest jego stosunek do cierpienia, niesienia pomocy i Boga, który nas „zaczepia” na ulicy, zawsze nie w porę?

 

TERMINY:

Do 31 maja 2020 r. termin zgłoszenia przystąpienia do konkursu (w przypadku szkół robią to opiekunowie-nauczyciele).

Do 21 września 2020 r. należy nadsyłać prace konkursowe wraz z kartą z danymi uczestnika. Prace bez czytelnie wypełnionej karty nie będą brane pod uwagę przez Komisję konkursową.

Do 9 października 2020 r. zostaną podane wyniki konkursu.

24 października 2020 r. odbędzie się uroczysta gala konkursu oraz rozdanie nagród.

 

Zgłoszenia i prace na konkurs (w formie elektronicznej) prosimy kierować: d.oswiatowy@ipjp2.pl

XV edycja OKP metryczka XV edycja OKP metryczka XV OKP regulamin

 

I Ogólnopolski Zjazd Szkół im. bł. ks. Jerzego Popiełuszki. KONKURSY TEMATYCZNE

I Ogólnopolski Zjazd Szkół im. bł. ks. Jerzego Popiełuszki. KONKURSY TEMATYCZNE

28 kwietnia 2020 r. w Parafii pw. św. Stanisława Kostki w Warszawie przy ul. Hozjusza 2 odbędzie się I Ogólnopolski Zjazd Szkół im. bł. ks. Jerzego Popiełuszki. Organizatorami tego wydarzenia są: Muzeum ks. Jerzego Popiełuszki oraz Instytut Papieża Jana Pawła II. Zjazd ma na celu przybliżenie świadectwa Księdza Jerzego Popiełuszki jakie dał swoim życiem i codziennymi wyborami.

Organizatorom zależy na aktywnym włączeniu się uczniów szkół podstawowych i średnich w realizację tych wartości. Dlatego chcielibyśmy zaprosić wszystkie szkoły noszące imię Księdza Jerzego do udziału w konkursach dla dwóch kategorii wiekowych.

Uczniowie klas I – V w ramach konkursu mają rozejrzeć się w swoim środowisku i dostrzec osobę lub grupę osób potrzebujących pomocy i zastanowić się w jaki sposób mogą wyjść naprzeciw tym potrzebom. Uczniowie zorganizują pomoc, a następnie udokumentują swoją inicjatywę w formie plakatu. Konkurs ma na celu przywołanie postawy ks. Jerzego Popiełuszki, który dostrzegał wokół siebie wiele potrzeb i był cichym bohaterem dnia codziennego. Ma on również uzmysłowić, że świętość ujawnia się pośród małych rzeczy, drobnych aktów dobra i odwagi.

Uczniowie klas VI – VIII oraz szkół średnich mają za zadanie przygotować krótki film na wybrany temat z kilku zaproponowanych przez organizatorów. Tematy te dotyczą wartości takich, jak: odwaga w wyznawaniu wartości, solidarność, wolność, poczucie własnej godności.

Prace konkursowe zostaną nagrodzone podczas zjazdu.

Dla uczestników Zjazdu przewidujemy warsztaty tematyczne, spotkania z bezpośrednimi świadkami życia Księdza Jerzego Popiełuszki, zwiedzanie muzeum oraz wiele innych ciekawych wydarzeń. Wszystko w duchu ukazania życia ks. Jerzego Popiełuszki – jak ono może nas dzisiaj zainspirować, czego możemy się nauczyć z niego nauczyć i jak je zaadaptować do naszej codzienności.

Zachęcamy do wzięcia udziału!

Szczegóły na stronie Muzeum: http://muzeumkspopieluszki.pl/spotkanie-szkol/

Regulamin konkursu kl. VI-VIII i szkoły średnie+

Formularz zgłoszeniowy_konkurs multimedialny

Regulamin konkursu kl. I-V

Formularz zgłoszeniowy_konkurs charytatywny

XIV edycja Ogólnopolskiego Konkursu Papieskiego – wyniki

XIV edycja Ogólnopolskiego Konkursu Papieskiego – wyniki

Szanowni Państwo, w związku z wprowadzeniem nowych przepisów dotyczących ochrony danych osobowych, informujemy, że laureaci XIV edycji Ogólnopolskiego Konkursu Papieskiego zostaną poinformowani o wynikach konkursu indywidualnie.

Gala wręczenia nagród odbędzie się 26 listopada br. w siedzibie Instytutu Papieża Jana Pawła II.

Co wiesz o św. Janie Pawle II – Papieżu Polaku? – konkurs dla uczniów z Wilanowa w Trójmieście

Co wiesz o św. Janie Pawle II – Papieżu Polaku? – konkurs dla uczniów z Wilanowa w Trójmieście

W dniach 25 – 30 czerwca 2019 roku grupa uczniów z warszawskiego Wilanowa wyjechała do Trójmiasta. Opiekunem grupy był wikariusz z Parafii św. Anny, ks. Michał Dubicki. W trakcie wyjazdu dzieci miały możliwość odwiedzenia wielu miejsc związanych z osobą Papieża św. Jana Pawła II, m.in. Westerplatte, katedrę w Oliwie oraz kościół mariacki, gdzie Papież wielokrotnie przemawiał.

W czasie wyjazdu został zorganizowany konkurs, który miał sprawdzić wiedzę uczniów na temat podstawowych informacji o życiu Papieża, m.in. co było największą młodzieńczą pasją przyszłego Papieża; gdzie Ojciec Święty wybrał się na swoją pierwszą zagraniczną podróż jako Papież; jak brzmi tytuł ostatniej encykliki Ojca Świętego. Uczniowie, którzy najlepiej poradzili sobie w teście, otrzymali nagrody ufundowane przez Instytut Papieża Jana Pawła II.

 

 

 

Jak załatwić sprawę w Instytucie Papieża Jana Pawła II

 

W związku z trwającą sytuacją epidemiczną, zaleceniami rządu i służb sanitarnych dotyczącymi zapobiegania rozprzestrzenianiu się koronawirusa COVID-19, od 2 listopada 2020 r. wprowadziliśmy nowe zasady kontaktu z instytutem.

You have Successfully Subscribed!