Materiały do pobrania

do wykorzystania w pracy naukowej, edukacji i duszpasterswie uporządkowane według grup adresatów

Materiały

dla dzieci i młodzieży

 

Duis egestas aliquet maecenas erat eros, fringilla et leo eget, viverpretium. Quisque sed augue tincidunt, posuere dui tempor, dapibus nisi. Donec vel lectus sapien. Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas.

Materiały

dla nauczycieli

 

Materiały, które zamieszczamy na naszej stronie internetowej stanowią pokłosie cyklu konferencji aksjologicznych, jakie na przełomie marca, kwietnia i września 2010 odbyły się na terenie województwa mazowieckiego. Aksjologia jest nauką o wartościach, która bardzo mocno zarysowuje się w nauczaniu Jana Pawła II i wpisuje się w jego personalistyczne ujęcie człowieka. Inspiracją do pogłębienia teoretycznej i praktycznej wiedzy nauczycieli była dla Instytutu książka napisana przez ks. dr Zdzisława Struzika „Program wychowawczy oparty na wartościach według nauczania Jana Pawła II”.

Do współpracy przy organizacji konferencji zaprosiliśmy specjalistów z dziedziny pedagogiki, psychologii, socjologii, teologii, filozofii, metodologii, którzy z perspektywy różnych nauk pogłębiają wiedzę na temat aksjologii i jej praktycznego stosowania w wychowaniu.

Artykuły zamieszczone na stronie będziemy zamieszczać sukcesywnie, w miarę jak będzie pogłębiała się współpraca Instytutu Papieża Jana Pawła II z kuratoriami oświaty, uczelniami wyższymi, ośrodkami doskonalenia nauczycieli i pedagogami szkolnymi.

Program wychowawczy oparty na wartościach

Blok tematyczny wakacje, wypoczynek, kontakt z przyrodą

Dobro i radość wynikające ze wspólnej zabawy

Program wychowawczy oparty na wartościach

Blok tematyczny wakacje, wypoczynek, kontakt z przyrodą

Dobro i radość we wspólnym uprawianiu sportu

Program wychowawczy oparty na wartościach

Blok tematyczny wakacje, wypoczynek, kontakt z przyrodą

Dobro i radość wynikająca ze wspólnie przeżywanych wakacji

Program wychowawczy oparty na wartościach

Blok tematyczny wakacje, wypoczynek, kontakt z przyrodą

Bogactwo spotkania z przyrodą nieożywioną

Program wychowawczy oparty na wartościach

Blok tematyczny wakacje, wypoczynek, kontakt z przyrodą

Bogactwo spotkania z przyrodą ożywioną

Materiały

dla nauczycieli

 

Zachęcamy nauczycieli do nieodpłatnego pobierania z naszej strony internetowej materiałów dydaktycznych pomocnych do przygotowania lekcji wychowawczych lub lekcji religii. Materiały te zostały zaczerpnięte z książki Program wychowawczy oparty na wartościach według nauczania Jana Pawła II wydanej w 2008 roku przez nasz Instytut. Pozycja ta została przygotowana z myślą o nauczycielach poszukujących nowych tematów i nowych form nauczania. Celem Programu wychowawczego jest wszechstronny rozwój ucznia oparty na wartościach chrześcijańskich, w szczególności zaś o nauczanie Jana Pawła II. Założenia Programu wychowawczego są ściśle skorelowane z założeniami programu wychowawczego szkoły ponadgimnazjalnej opracowanego przez MEN.

Nauczyciele korzystający z zamieszczonych scenariuszy mogą je wykorzystywać na każdym poziomie nauczania uwzględniając możliwości i potrzeby uczniów.