NOWOŚĆ WYDAWNICZA: “KOŚCIÓŁ W AMAZONII”

NOWOŚĆ WYDAWNICZA: “KOŚCIÓŁ W AMAZONII”

Instytut Papieża Jana Pawła II we współpracy z Wydawnictwem Naukowym Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego wydał  XXXI tom z serii „Rozprawy i Monografie”, pod redakcją naukową ks. dra hab. Zdzisława Struzika oraz ks. dra hab. Tomasza Szyszki SVD, prof. UKSW. W całości jest on poświęcony Kościołowi w Amazonii. Punktem wyjścia dla niniejszej publikacji jest „Posynodalna Adhortacja Apostolska Querida Amazonia” papieża Franciszka. Książka jest podzielona na trzy części, na które łącznie składa się osiemnaście artykułów podnoszących kwestie m.in. wyzwań stojących przed Kościołem dla terenów i ludności Amazonii, działalność misyjna, a także bogata kultura, sztuka i architektura Amazonii. Publikacja posiada również aneks ze zdjęciami ukazującymi pracę misyjną oraz codzienność mieszkańców tej pięknej i wyjątkowej części świata.

Rozprawy i Monografie. Tom XXXI Kościół w Amazonii

Rozprawy i Monografie. Tom XXXI Kościół w Amazonii

Papieskie pielgrzymki do Polski [VIDEO]

Papieskie pielgrzymki do Polski [VIDEO]

Dział Dokumentacji Archiwalnej i Fotograficzno-Filmowej Instytutu we współpracy z Działem Oświatowym zakończył montaż filmów, zrealizowanych na podstawie serii tablic informacyjno-dydaktycznych, zatytułowanych: “Papieskie pielgrzymki do Polski”. W latach 1979-2016 Polskę odwiedziło trzech biskupów Rzymu. Jan Paweł II, podczas swego pontyfikatu, odbył pielgrzymkę do Ojczyzny osiem razy. Benedykt XVI przybył do Polski w 2006 r., zaś Franciszek dziesięć lat później w 2016 r., z okazji 31. Światowych Dni Młodzieży, przebiegających pod hasłem: “Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią”. Wspomniana wyżej seria składa się z 11 filmów. Pierwszy z nich zawiera ogólne, ale ważkie informacje na temat wszystkich, papieskich wizyt. Przypomina rodakom Jana Pawła II, jak wielką stratą dla Rzeczypospolitej, było jego odejście do “Domu Ojca”. Każdej części (w formacie MP4) towarzyszy dyskretna muzyka. Zapraszamy do obejrzenia filmów!