Nowość wydawnicza: “Homilie i kazania na rok A”

Nowość wydawnicza: “Homilie i kazania na rok A”

Nakładem Instytutu Papieża Jana Pawła II ukazała się publikacja „Homilie i kazania na rok A” autorstwa ks. dr hab. Zdzisława Struzika prof. em. UKSW. Publikacja stanowi kontynuację (II Wersję) kolekcji „Kazania i homilie na rok A, B, C”. Książka podzielona została na części odpowiadające kolejnym niedzielom roku liturgicznego, w których autor wyjaśnia i komentuje dedykowane na dany dzień czytania liturgiczne.

Rozważania czytelnika ułatwia przejrzysta struktura publikacji. Każdy rozdział zawiera: teksty poszczególnych czytań liturgicznych, związane z nimi objaśnienia oraz refleksje autora, cytat z nauczania papieskiego oraz zakończenie w formie krótkiej modlitwy słowami Psalmu.

Książka stanowić może cenne wsparcie zarówno dla księży, wiernych, którzy pragną pogłębiać swoją wiarę, jak również dla wszystkich tych, którzy z różnych przyczyn nie mogą osobiście uczestniczyć we Mszy Świętej.

Ks. Zdzisław Struzik, Homilie i kazania na rok A, Instytut Papieża Jana Pawła II, Warszawa 2024

Ks. Zdzisław Struzik, Homilie i kazania na rok A, Instytut Papieża Jana Pawła II, Warszawa 2024

Zapraszamy do sklepu internetowego: “Homilie i kazania na rok A”