Wystawa „Jan Paweł II w Kolumbii”

Wystawa „Jan Paweł II w Kolumbii”

Serdecznie zapraszamy do skorzystania z wystawy przygotowanej przez Instytut Papieża Jana Pawła II „Jan Paweł II w Kolumbii”.

Od grudnia 2018 r. udostępniana jest szkołom, a także innym placówkom oświatowym na terenie całej Polski, którym patronuje św. Jan Paweł II.

Wystawa składa się z 26 plansz przedstawiających podroż apostolską Ojca Świętego Jana Pawła II oraz została opatrzona komentarzem w formie wideo na płycie CD.

Szczegóły znajdziecie Państwo w regulaminie.

 

Zgłoszenia (list intencyjny i formularz zgłoszenia) prosimy przesyłać na adres: d.oswiatowy@ipjp2.pl

 

Dokumenty w formacie MS Word

Formularz zgłoszenia JPII w Kolumbii

Regulamin – wystawa JPII w Kolumbii

 

Dokumenty w formacie PDF

Formularz zgłoszenia JPII w Kolumbii

Regulamin – wystawa JPII w Kolumbii

Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Jan Paweł II w Senegalu”

Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Jan Paweł II w Senegalu”

W dniu 15 czerwca na Kampusie Dewajtis Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie odbyła się Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Jan Paweł II w Senegalu”.

Wydarzenie było kolejną odsłoną cyklu spotkań „Jan Paweł II w..”. Prelegenci przybliżyli kontekst multireligijny w Senegalu, pokojowe współistnienie chrześcijan i muzułmanów a także historię tego kraju pod kątem wyznawanej w nim wiary. Swoje wystąpienia w tym temacie zaprezentowali prof. Moustapha Sall oraz prof. Sidy Khoyo Fall z Univeristé Cheikh Anta Diop w Dakarze a także prof. dr hab. Ryszard Vorbrich reprezentujący Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu.

W drugiej części konferencji swój wykład traktujący o przebiegu i przesłaniu pielgrzymki Jana Pawła II do Senegalu zaprezentował ks. prof. UKSW dr hab. Zdzisław Struzik. Prof. dr hab. Jarosław Różański z UKSW oraz prof. UW dr hab. Maciej Ząbek dotknęli trudnej tematyki niewolnictwa, także w zestawieniu z naukami papieskimi na przestrzeni dziejów. Na zakończenie wydarzenia ks. dr Marian Midura z perspektywy misjonarza przybliżył nam historię i aktualne dokonania polskiej misji w Senegalu.