Finał IX edycji konkursu dziennikarskiego „Archiwum wspomnień JP2”

Finał IX edycji konkursu dziennikarskiego „Archiwum wspomnień JP2”

W dniach 17-19 czerwca br. odbył się finał IX edycji konkursu dziennikarskiego „Archiwum wspomnień JP2”. Konkurs polega na nagraniu przez zgłoszoną grupę kilkuminutowego filmu dotyczącego pielgrzymki związanej z Janem Pawłem II. Tegoroczna edycja dotyczyła Światowych Dni Młodzieży, których Jan Paweł II był pomysłodawcą. Nagrodzona drużyna z Sandomierza otrzymała atrakcyjne nagrody rzeczowe waz z bogatym w propozycje kulturalne pobytem w Warszawie oraz zakwaterowaniem i wyżywieniem.

Wręczenie nagród odbyło się podczas tegorocznej gali nagrody „Ślad” im. bpa Jana Chrapka, która tradycyjnie gości w progach Domu Arcybiskupów Warszawskich przy ul. Miodowej. Uczestnikiem tej uroczystości był gospodarz miejsca – ks. kard. Kazimierz Nycz.

Nagrodzona grupa przedstawiła bardzo ciekawy materiał dotyczący organizacji ŚDM dla osób głuchych i słabosłyszących. Interesująco została przedstawiona religijność i świat ludzi niepełnosprawnych uczestniczących w spotkaniach młodych z papieżem.

Sądeczanie w hołdzie Janowi Pawłowi II

Sądeczanie w hołdzie Janowi Pawłowi II

W dniu 11 czerwca br. odbyła się VII edycja konkursu recytatorskiego i plastycznego na temat Jana Pawła II w ramach imprezy „Sądeczanie w hołdzie Janowi Pawłowi II”.  Tegoroczna edycja przebiegała pod hasłem: „Święci nie przemijają. Święci żyją i pragną świętości”. Słowa te wypowiedział na starosądeckich błoniach Jan Paweł II do kilkusettysięcznego słuchającego go tłumu podczas jednej z pielgrzymek do Polski. Organizatorem konkursu była Szkoła Podstawowa nr 2 im. Juliusza Słowackiego w Starym Sączu. Instytut Papież Pawła II objął patronat od konkursem. Konkurs odbywał się w kilku kategoriach: przedszkole, klasy 1-3, klasy 4-6, klasy 7-8.

Wszystkim laureatom serdecznie gratulujemy!

 

Ogólnopolski Konkurs Plastyczno-Literacki pt. „Twórczość ks. Jana Twardowskiego widziana oczami dziecka”

Ogólnopolski Konkurs Plastyczno-Literacki pt. „Twórczość ks. Jana Twardowskiego widziana oczami dziecka”

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. ks. Jana Twardowskiego zorganizował w swojej szkole Ogólnopolski Konkurs Plastyczno-Literacki pt. „Twórczość ks. Jana Twardowskiego widziana oczami dziecka”. Patronat nad tym wydarzeniem objął Instytut Papieża Jana Pawła II. Zadaniem uczestników konkursu było wykonanie ilustracji do wybranego wiersza ks. Jana Twardowskiego. Na konkurs nadesłano 85 prac z różnych placówek szkolno-wychowawczych. Wręczenie nagród odbyło się 31 maja br. podczas Dnia Patrona w SOSW w Pruszkowie. Gali wręczenia nagród towarzyszyło widowisko słowno-muzyczne o ks. Twardowskim.

Wszystkim laureatom tegorocznego konkursu serdecznie gratulujemy!

XIV edycja Ogólnopolskiego Konkursu Papieskiego. Konkurs dla ludzi myślących

XIV edycja Ogólnopolskiego Konkursu Papieskiego. Konkurs dla ludzi myślących

Szanowni Państwo,

Zapraszamy do wzięcia udziału w XIV edycji naszego Konkursu. Jego celem jest pogłębianie myśli Jana Pawła II. Konkurs jest zachętą do podjęcia wysiłku samodzielnego myślenia, rozwoju samego siebie. Zachęcamy uczestników do niebanalnego podejścia do problemów współczesności i swoich własnych. Punktujemy tu nie to, co uczniowie powinni wiedzieć z lekcji, lecz to, co wykracza poza ich szkolny obowiązek i standard. Chcemy nagradzać za subtelną i mądrą myśl, oryginalną formę, wrażliwość na problemy współczesności i autentyczne zaangażowanie.

Konkurs przeznaczony jest dla uczniów wszystkich typów szkół.

 

Szkoła podstawowa kl. 1-6

Dzięki Janowi Pawłowi II… Co zawdzięczają ludzie i ty sam papieżowi-Polakowi.

 

Szkoła podstawowa kl. 7-8 i szkoły ponadgimnazjalne

1)      Jan Paweł II pisał w książce Wstańcie, chodźmy, że pomocnicy Boga zawsze odpowiadają na wezwanie Pana. W jaki sposób ty mógłbyś odpowiedzieć na wezwanie Boga, który szuka dzielnych pomocników dla swojego dzieła?

2)      Papież Jan Paweł II pisał „Bóg zadał człowiekowi konkretną misję: realizować prawdę o sobie samym i o świecie.” (Pamięć i tożsamość). Jaką prawdę o sobie i o świecie mamy dzisiaj (zawsze?) szczególnie realizować i jak to robić, by nasz przekaz był zachęcający dla innych?

3)      Misterium współobecności. Jan Paweł II i wzór kapłaństwa papieża wobec wyzwań, potrzeb, zagrożeń i nadziei XX wieku. Próba interpretacji na wybranych przykładach.

 

TERMINY:

Do 31 maja 2019 r. termin zgłoszenia przystąpienia do konkursu (w przypadku szkół robią to opiekunowie-nauczyciele).

Do 20 września 2019 r. należy nadsyłać prace konkursowe wraz z kartą z danymi uczestnika. Prace bez czytelnie wypełnionej karty nie będą brane pod uwagę przez Komisję konkursową.

Do 7 października 2019 r. zostaną podane wyniki konkursu.

26 października 2019 r. odbędzie się uroczysta gala konkursu oraz rozdanie nagród.

 

Zgłoszenia i prace na konkurs (w formie elektronicznej) prosimy kierować: d.oswiatowy@ipjp2.pl

Metryczka – XIV edycja OKP

Regulamin – XIV edycja OKP

Finał konkursu „Niepodległe ścieżki księdza Jana Ziei”

Finał konkursu „Niepodległe ścieżki księdza Jana Ziei”

W dniu 15 marca br. w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym im. ks. Jana Ziei w Kolonii Ossa odbył się finał konkursu pod patronatem Instytutu Papieża Jana Pawła II. Ksiądz Jan Zieja urodził się i wychował we wsi Kolonia Ossa. Dlatego też jego postać jest inspiracją w podejmowanych przez placówkę działaniach edukacyjnych i wychowawczych.

Celem konkursu było kształtowanie postaw patriotycznych oraz wychowanie do wartości wśród dzieci i młodzieży. Uczestnicy konkursu mieli za zadanie opracować folder, broszurę lub gazetkę dotyczącą działalności niepodległościowej ks. Ziei. Podczas finału, połączonego z zakończeniem rekolekcji wielkopostnych w Ośrodku, rozdano nagrody we wszystkich kategoriach wiekowych. Począwszy od klas I-III szkoły podstawowej, aż do ostatnich klas szkół ponadgimnazjalnych. Laureaci konkursu przedstawili bardzo interesujące prace i pomysły. Serdecznie gratulujemy!

2. etap IX edycji konkursu Archiwum wspomnień JP2

2. etap IX edycji konkursu Archiwum wspomnień JP2

16 marca br. w siedzibie Instytutu odbyły się warsztaty dla grup, które zakwalifikowały się do 2. etapu konkursu. Zajęcia poprowadzili: doświadczony operator i dziennikarz Mateusz Kalbarczyk, oraz dziennikarz telewizyjny Krzysztof Górlicki. Obaj prowadzący są również wykładowcami na wydziałach dziennikarskich na uczelniach w całej Polsce.

Uczestnicy warsztatów poznali techniki opanowywania stresu podczas wywiadu, sposoby filmowania, przygotowania się do wywiadu i przeprowadzenia go. Ufamy, że wiedza i umiejętności, które zdobyły grupy zaowocuje ciekawymi filmami konkursowymi. Termin nadsyłani filmów upływa 30 kwietnia 2019 r.

Jak załatwić sprawę w Instytucie Papieża Jana Pawła II

 

W związku z trwającą sytuacją epidemiczną, zaleceniami rządu i służb sanitarnych dotyczącymi zapobiegania rozprzestrzenianiu się koronawirusa COVID-19, od 2 listopada 2020 r. wprowadziliśmy nowe zasady kontaktu z instytutem.

You have Successfully Subscribed!