Komunikat. Wyniki XV edycji Ogólnopolskiego Konkursu Papieskiego

Komunikat. Wyniki XV edycji Ogólnopolskiego Konkursu Papieskiego

6 października br. obradowało jury XV edycji Ogólnopolskiego Konkursu Papieskiego.

Poniżej podajemy listę laureatów tegorocznej edycji konkursu.

 

Kategoria: szkoły ponadpodstawowe i klasy 7-8 szkoły podstawowe:

I miejsce Kinga Gawryś

II miejsce Marta Kościan

III miejsce Patryk Gregorczyk

 

Wyróżnienie: Julia Możdżonek, Marcin Romanowski

 

 

Kategoria: klasy 4-6 szkoły podstawowe:

I miejsce Mikołaj Buczyński

II miejsce Julia Nowak

III miejsce Jakub Karwat

 

Wyróżnienie: Małgorzata Puch

 

Kategoria: Klasy 1-3 szkoły podstawowe. Nagród nie przyznano

 

Informujemy, że ze względu na panującą sytuację epidemiologiczną nie planujemy w tym roku uroczystej gali konkursowej. Po odbiór nagród zapraszamy do siedziby Instytutu w umówionym terminie. Termin uzgodnimy telefonicznie z opiekunem.

 

Serdecznie gratulujemy laureatom oraz ich opiekunom.

 

XV edycja Ogólnopolskiego Konkursu Papieskiego

XV edycja Ogólnopolskiego Konkursu Papieskiego

Konkurs dla ludzi myślących

Szanowni Państwo,

Zapraszamy do wzięcia udziału w XV edycji naszego Konkursu. Jego celem jest pogłębianie myśli Jana Pawła II. Chcemy realizować ten cel szczególnie w setną rocznicę urodzin Papieża. Konkurs jest zachętą do podjęcia wysiłku samodzielnego myślenia, rozwoju samego siebie. Zachęcamy uczestników do niebanalnego podejścia do problemów współczesności i swoich własnych.

Konkurs przeznaczony jest dla uczniów wszystkich typów szkół.

Szkoła podstawowa kl. 1-6:

100-lecie urodzin Jana Pawła II… Co zawdzięczają Papieżowi Polacy?

Szkoła podstawowa kl. 7-8 i szkoły ponadpodstawowe:

  • „Chrystus potwierdził Dekalog jako podstawę chrześcijańskiej moralności, uwydatniając równocześnie jego syntezę zawartą w przykazaniach miłości Boga
    i bliźniego” – pisał Jan Paweł II w książce Pamięć i tożsamość. Z którym przykazaniem Dekalogu współczesny człowiek ma największy problem?
  • Wdzięczność to między innymi pamięć o tych, którzy pozostawili po sobie pewne dobro. Za co Polacy mogą być wdzięczni Janowi Pawłowi II?
  • Wczesne poezje Karola Wojtyły zawierają utwór „Profile Cyrenejczyka”. Po zapoznaniu się z tym utworem przemyśl, kim jest współczesny Cyrenejczyk. Jaki jest jego stosunek do cierpienia, niesienia pomocy i Boga, który nas „zaczepia” na ulicy, zawsze nie w porę?

 

TERMINY:

Do 31 maja 2020 r. termin zgłoszenia przystąpienia do konkursu (w przypadku szkół robią to opiekunowie-nauczyciele).

Do 21 września 2020 r. należy nadsyłać prace konkursowe wraz z kartą z danymi uczestnika. Prace bez czytelnie wypełnionej karty nie będą brane pod uwagę przez Komisję konkursową.

Do 9 października 2020 r. zostaną podane wyniki konkursu.

24 października 2020 r. odbędzie się uroczysta gala konkursu oraz rozdanie nagród.

 

Zgłoszenia i prace na konkurs (w formie elektronicznej) prosimy kierować: d.oswiatowy@ipjp2.pl

XV edycja OKP metryczka XV edycja OKP metryczka XV OKP regulamin

 

XIV edycja Ogólnopolskiego Konkursu Papieskiego. Konkurs dla ludzi myślących

XIV edycja Ogólnopolskiego Konkursu Papieskiego. Konkurs dla ludzi myślących

Szanowni Państwo,

Zapraszamy do wzięcia udziału w XIV edycji naszego Konkursu. Jego celem jest pogłębianie myśli Jana Pawła II. Konkurs jest zachętą do podjęcia wysiłku samodzielnego myślenia, rozwoju samego siebie. Zachęcamy uczestników do niebanalnego podejścia do problemów współczesności i swoich własnych. Punktujemy tu nie to, co uczniowie powinni wiedzieć z lekcji, lecz to, co wykracza poza ich szkolny obowiązek i standard. Chcemy nagradzać za subtelną i mądrą myśl, oryginalną formę, wrażliwość na problemy współczesności i autentyczne zaangażowanie.

Konkurs przeznaczony jest dla uczniów wszystkich typów szkół.

 

Szkoła podstawowa kl. 1-6

Dzięki Janowi Pawłowi II… Co zawdzięczają ludzie i ty sam papieżowi-Polakowi.

 

Szkoła podstawowa kl. 7-8 i szkoły ponadgimnazjalne

1)      Jan Paweł II pisał w książce Wstańcie, chodźmy, że pomocnicy Boga zawsze odpowiadają na wezwanie Pana. W jaki sposób ty mógłbyś odpowiedzieć na wezwanie Boga, który szuka dzielnych pomocników dla swojego dzieła?

2)      Papież Jan Paweł II pisał „Bóg zadał człowiekowi konkretną misję: realizować prawdę o sobie samym i o świecie.” (Pamięć i tożsamość). Jaką prawdę o sobie i o świecie mamy dzisiaj (zawsze?) szczególnie realizować i jak to robić, by nasz przekaz był zachęcający dla innych?

3)      Misterium współobecności. Jan Paweł II i wzór kapłaństwa papieża wobec wyzwań, potrzeb, zagrożeń i nadziei XX wieku. Próba interpretacji na wybranych przykładach.

 

TERMINY:

Do 31 maja 2019 r. termin zgłoszenia przystąpienia do konkursu (w przypadku szkół robią to opiekunowie-nauczyciele).

Do 20 września 2019 r. należy nadsyłać prace konkursowe wraz z kartą z danymi uczestnika. Prace bez czytelnie wypełnionej karty nie będą brane pod uwagę przez Komisję konkursową.

Do 7 października 2019 r. zostaną podane wyniki konkursu.

26 października 2019 r. odbędzie się uroczysta gala konkursu oraz rozdanie nagród.

 

Zgłoszenia i prace na konkurs (w formie elektronicznej) prosimy kierować: d.oswiatowy@ipjp2.pl

Metryczka – XIV edycja OKP

Regulamin – XIV edycja OKP

Gala finałowa XIII edycji Ogólnopolskiego Konkursu Papieskiego oraz konkursu fotograficznego „Jan Paweł II w mojej małej Ojczyźnie”

Gala finałowa XIII edycji Ogólnopolskiego Konkursu Papieskiego oraz konkursu fotograficznego „Jan Paweł II w mojej małej Ojczyźnie”

17 listopada br. w Instytucie Papieża Jana Pawła II odbyło się uroczyste zakończenie konkursu fotograficznego „Jan Paweł II w mojej małej Ojczyźnie” oraz XIII edycji Ogólnopolskiego Konkursu Papieskiego we wszystkich kategoriach wiekowych. Galę wręczenia nagród laureatom poprowadziła Katarzyna Bodych z Radia Niepokalanów.

Uroczystość uświetnił program poetycko-muzyczny pt. „Miłość mi wszystko wyjaśniła” w wykonaniu aktorów Kingi i Arkadiusza Głogowskich – założycieli Teatru GROT oraz Pawła Rozbickiego – dyrektora Prywatnej Szkoły Muzycznej I i II stopnia im. Witolda Lutosławskiego w Wołominie. W programie usłyszeliśmy wiersze Karola Wojtyły, a także m.in. „Modlitwę” Bułata Okudżawy, „Pójdźcie za naszą gwiazdą” Ernesta Brylla i oczywiście „Barkę”.

 

Serdecznie dziękujemy wszystkim uczestnikom za przybycie na galę rozdania nagród. Gorące podziękowania kierujemy również do wszystkich uczestników obu konkursów.

 

Jeszcze raz gratulujemy laureatom i zachęcamy do uczestniczenia w kolejnej edycji konkursów.

Komunikat jury XIII edycji Ogólnopolskiego Konkursu Papieskiego

Komunikat jury XIII edycji Ogólnopolskiego Konkursu Papieskiego

W dniu 29.10 br. obradowała komisja konkursowa Ogólnopolskiego Konkursu Papieskiego w składzie:

Ks. prałat Aleksander Seniuk – przewodniczący
dr Aneta Buczyńska
Dominika Kotlińska
Aneta Tunderska

Jury wyłoniło laureatów z następujących szkół (kolejność przypadkowa):

Szkoła Podstawowa im. gen. Wiktora Thomme`e w Pomiechówku
I Liceum Ogólnokształcące im. Marszałka Piłsudskiego w Garwolinie
Szkoła Podstawowa im. Żołnierzy AK w Ościsłowie
Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Paprotni
Publiczna Integracyjna Szkoła Podstawowa nr 14 im. Jana Pawła II w Radomiu
Publiczna Salezjańska Szkoła Podstawowa w Mińsku Mazowieckim
Zespół Placówek Szkolnych im. Jana Pawła II w Przewłoce

Poszczególni laureaci i opiekunowie zostaną poinformowani o wynikach telefonicznie.

Serdecznie gratulujemy!

XIII edycja Ogólnopolskiego Konkursu Papieskiego. Konkurs dla ludzi myślących

XIII edycja Ogólnopolskiego Konkursu Papieskiego. Konkurs dla ludzi myślących

Szanowni Państwo,

Zapraszamy do wzięcia udziału w XIII edycji naszego Konkursu. Jego celem jest pogłębianie myśli Jana Pawła II. Konkurs jest zachętą do podjęcia wysiłku samodzielnego myślenia, rozwoju samego siebie. Zachęcamy uczestników do niebanalnego podejścia do problemów współczesności i swoich własnych. Punktujemy tu nie to, co uczniowie powinni wiedzieć z lekcji, lecz to, co wykracza poza ich szkolny obowiązek i standard. Chcemy nagradzać za subtelną i mądrą myśl, oryginalną formę, wrażliwość na problemy współczesności i autentyczne zaangażowanie.

Konkurs przeznaczony jest dla uczniów wszystkich typów szkół.

 

Szkoła podstawowa kl. 1-6

Ojczyzna to moje dziedzictwo. Co jako dziecko mogę dla niej zrobić? 

 

Szkoła podstawowa kl. 7-8, gimnazjum i szkoły ponadgimnazjalne

Papież Polak stwierdził niegdyś, że „Ojczyzna więc to dziedzictwo […]” (Pamięć i tożsamość). Co młodzież może dziś zrobić, by to dziedzictwo chronić i rozwijać?

Jan Paweł II, Papież, ale też człowiek! Tak jak my dzisiaj miał marzenia, plany, zainteresowania. Przeżywał trudności, niepokoje, potrafił się śmiać i złościć. Które z ludzkich doświadczeń Papieża potwierdzają, że był też zwykłym człowiekiem, który swoje kruche i ułomne człowieczeństwo dźwignął ku świętości?

Jan Paweł II w książce Wstańcie, chodźmy pisząc o męstwie, przywołuje słowa kardynała Wyszyńskiego: „Lęk apostoła jest pierwszym sprzymierzeńcem nieprzyjaciół sprawy”. Wobec czego lub kogo mamy być dzisiaj mężnymi apostołami?

„To dziedzictwo duchowe, którym ojczyzna nas obdarza, dociera do nas poprzez ojca i matkę i gruntuje w nas obowiązek owej pietas (szacunek, cześć)” (Pamięć i tożsamość) – tymi słowami Jan Paweł II podkreśla wagę udziału ojca i matki w kształtowaniu postawy odpowiedzialności za ojczyznę. Czym ma być ojcowski i matczyny przykład owej odpowiedzialności i jaki przykład w tej kwestii dał nam Papież Polak?

 

TERMINY:

Do 15 maja 2018 r. termin zgłoszenia przystąpienia do konkursu (w przypadku szkół robią to opiekunowie-nauczyciele).

Do 17 września 2018 r. należy nadsyłać prace konkursowe wraz z kartą z danymi uczestnika. Prace bez czytelnie wypełnionej karty nie będą brane pod uwagę przez Komisję konkursową.

Do 8 października 2018 r. zostaną podane wyniki konkursu.

20 października 2018 r. odbędzie się uroczysta gala konkursu oraz rozdanie nagród.

Zgłoszenia i prace na konkurs (w formie elektronicznej) prosimy kierować: d.oswiatowy@ipjp2.pl

 

Metryczka

Regulamin

Jak załatwić sprawę w Instytucie Papieża Jana Pawła II

 

W związku z trwającą sytuacją epidemiczną, zaleceniami rządu i służb sanitarnych dotyczącymi zapobiegania rozprzestrzenianiu się koronawirusa COVID-19, od 2 listopada 2020 r. wprowadziliśmy nowe zasady kontaktu z instytutem.

You have Successfully Subscribed!