Relacja z ogólnopolskiej konferencji „Dziecko w świecie (anty)wartości. Jak wychowywać po chrześcijańsku.”

Relacja z ogólnopolskiej konferencji „Dziecko w świecie (anty)wartości. Jak wychowywać po chrześcijańsku.”

Dzięki współpracy Fundacji Prodoteo, Instytutu Papieża Jana Pawła II oraz Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego (Wydziału Studiów nad Rodziną i Wydziału Teologicznego) w minioną sobotę w Warszawie odbyła się ogólnopolska konferencja „Dziecko w świecie (anty)wartości. Jak wychowywać po chrześcijańsku”. Potwierdzeniem, jak istotny i żywy to temat, było wysokie zainteresowanie udziałem w sympozjum w formie stacjonarnej oraz on-line. Wydarzenie uświetniła obecność wykładowców reprezentujących ośrodki akademickie z całego kraju. Trafny układ dopełniających się referatów, dynamika wystąpień oraz prezentacja interesujących badań stworzyły spójną narrację, z której wyłoniły się zakresy współczesnych wyzwań w chrześcijańskim wychowaniu dzieci i młodzieży, tezy co do przyczyn obecnych problemów oraz kierunki działań, jakie warto podjąć, by pomóc rodzicom, dzieciom i młodzieży zmierzyć się z tymi zagadnieniami.

Sympozjum otworzyło wstąpienie ks. dr. hab. Zdzisława Struzika, prof. em. UKSW, poświęcone aksjologii, w szczególności wartości życia. Następnie dr hab. Leszek Korporowicz, prof. UJ poprowadził wykład na temat (anty)kultury jako kontekstu (anty)wartości.

Drugą sesję rozpoczął dr hab. Michał Michalski, prof. UAM referatem “Rodzina, czyli naukowa recepta na udane życie. Dlaczego bez rodziny trudno być szczęśliwym i bogatym?”, w którym obalił kilka stereotypów dotyczących postrzegania rodzin wielodzietnych z perspektywy ekonomii i ekologii. W kolejnym wykładzie dr hab. Krzysztof Pilarz, prof. UMK, skonfrontował słuchaczy z tezą o zagubionym wychowaniu i zatrzymał się nad kwestią możliwości jego odnalezienia. Dr hab. Sylwia Jaskuła-Korporowicz, prof. AŁ w ciekawym wystąpieniu poświęconym wychowaniu w rzeczywistości hybrydalnej, nie pozostawiła złudzeń co do tego, że rzeczywistość współczesnego dziecka to świat niejednolity, nacechowany interferencjami świata realnego i wirtualnego. Pod koniec drugiej sesji odbyła się promocja nowości wydawniczej Fundacji Prodetego – książki “Tak zostaliśmy stworzeni”. Słuchacze obejrzeli wideo z przesłaniem autorki, Leili Miller, o tym jak przygotować dzieci do zmierzenia się z wyzwaniami moralnymi, których nie unikną w dzisiejszym świecie. W przerwie można było nabyć tę książkę, a także inne propozycje wydawnicze Fundacji Prodoteo oraz zaopatrzyć się w publikacje Instytutu Papieża Jana Pawła II, poświęcone przede wszystkim tematyce aksjologii i wychowania.

Po przerwie lunchowej dr hab. Maria Sroczyńska, prof. UKSW nakreśliła, poparty badaniami, portret współczesnej młodzieży. Następnie dr Anna Wieradzka-Pilarczyk, UAM, zaprezentowała referat “Transformacja od «ja» do «my» jako szansa na stawanie się dorosłym. O perspektywie wychowania młodego pokolenia do odpowiedzialnej dorosłości”. Bardzo poruszające było też wystąpienie dr Marii Marcińczuk na temat zdrowia psychicznego dzisiejszych nastolatków, opierające się na praktyce pracy z młodzieżą w gabinecie psychiatrycznym. Trzecią sesję konferencji zakończyła mgr Agnieszka Marianowicz-Szczygieł, prezentująca szereg badań naukowych na temat nietrwałości skłonności homo- i transseksualnych u młodzieży, odnosząc je do alarmującego wzrostu statystyk ich występowania.

Ostatnim modułem konferencji była część warsztatowa “Małe decyzje w wielkiej walce. Co to znaczy wychowywać syna/córkę do postawy czystego serca?”. Małżeństwo Beaty i Marcina Mądrych, rodziców siedmiorga dzieci, dzieliło się praktycznymi wskazówkami, jak wychowywać dzieci do życia wartościami. Warsztaty były konsekwentnym uzupełnieniem teoretycznej części sympozjum. Uczestnicy byli pod wrażeniem świadectwa państwa Mądrych i przekazanych przez nich propozycji działań, tworzących zdrowe i szczęśliwe relacje z dziećmi w duchu chrześcijańskich wartości.

Wspólnie ze wszystkimi organizatorami mamy nadzieję, że dzięki konferencji udało się stworzyć odpowiednią przestrzeń do dyskusji i wymiany doświadczeń, przybliżając uczestników do lepszego zrozumienia procesu wychowania dzieci do wartości, mimo problemów jakie generuje współczesny, skomplikowany świat.

Zaproszenie na konferencję “Dziecko w świecie (anty)wartości. Jak wychowywać po chrześcijańsku”

Zaproszenie na konferencję “Dziecko w świecie (anty)wartości. Jak wychowywać po chrześcijańsku”

Zapraszamy na ogólnopolską konferencję naukową „Dziecko w świecie (anty)wartości. Jak wychowywać po chrześcijańsku”, która odbędzie się 25 maja 2024 o godz. 9.30 na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego (ul. Wóycickiego 1/3, bud. 21 , aula 108). Celem sesji jest wspólne poszukiwanie uzasadnień naukowych dla chrześcijańskich wartości moralnych oraz przekazanie tej wiedzy rodzicom i wychowawcom.

Współczesny świat często promuje wartości sprzeczne z chrześcijańskimi przekonaniami. W takiej rzeczywistości rodzice, starający się zrozumieć swoje dzieci i jednocześnie wychowywać je zgodnie z wiarą, czują się nieraz zagubieni. Z kolei młodzież często nie rozumie wartości swoich rodziców i wychowawców, co prowadzi do konfliktów i niezrozumienia między pokoleniami. Podczas konferencji będziemy analizować te trudności oraz poszukiwać sposobów na budowanie mostów porozumienia międzypokoleniowego. Naszym celem jest także stworzenie przestrzeni do dyskusji i wymiany doświadczeń, by pomóc uczestnikom lepiej zrozumieć proces wychowania dzieci w dzisiejszym, skomplikowanym świecie oraz wspierać się wzajemnie w tym wyzwaniu. Ważnym elementem konferencji będzie część warsztatowa, podczas której uczestnicy otrzymają praktyczne wskazówki, jak rozmawiać z dzieckiem.

Udział możliwy jest również online https://konferencja.prodoteo.pl/

W programie:

dr hab. Zdzisław Struzik, prof. em. UKSW, IJPII, Wartość dziecka i jego płci

dr hab. Leszek Korporowicz, prof. UJ, (Anty)kultura kontekstem (anty)wartości

dr hab. Michał Michalski, prof. UAM, Rodzina, czyli naukowa recepta na udane życie. Dlaczego bez rodziny trudno być szczęśliwym i bogatym?

dr hab. Maria Sroczyńska, prof. UKSW, Portret współczesnej młodzieży

dr hab. Krzysztof Pilarz, prof. UMK, Zagubione wychowanie. Czy i jak można je odnaleźć?

dr hab. Sylwia Jaskuła-Korporowicz, prof. AŁ, Wychowanie w rzeczywistości hybrydalnej

dr Anna Wieradzka-Pilarczyk, UAM, Transformacja od „ja” do „my” jako szansa na stawanie się dorosłym. O perspektywie wychowania młodego pokolenia do odpowiedzialnej dorosłości

dr Maria Marcińczuk, Zdrowie psychiczne nastolatków w kontekście wyzwań współczesności

mgr Agnieszka Marianowicz-Szczygieł, Nietrwałość skłonności homo- i transseksualnych u młodzieży a alarmujący wzrost statystyk występowania

Leila Miller, Tak zostaliśmy stworzeni

Warsztaty z komunikacji poprowadzą Beata i Marcin Mądrzy: Małe decyzje w wielkiej walce. Co to znaczy wychowywać syna/córkę do postawy czystego serca?

Zapraszamy!

Plakat konferencji "Dziecko w świecie (anty)wartości. Jak wychowywać po chrześcijańsku"

Nowość wydawnicza: Rejów albo raczej Raj – ów w opowiadaniach

Nowość wydawnicza: Rejów albo raczej Raj – ów w opowiadaniach

Książeczka „Rejów albo raczej Raj – ów w opowiadaniach” to propozycja dla młodszych czytelników i ich rodziców. Jak pisze o książce sama autorka pragnie rozradować czytelników przygodami młodych bohaterów, ukazać ich wrażliwość na piękno i na czyjąś krzywdę. Otworzyć wrota do świata pozytywnych myśli i pozytywnych wartości, bo te pozytywy dają pokój i radość nie tylko ich właścicielom, lecz także całemu otoczeniu. W przeciwieństwie do złego zachowania zarozumiałej gąski, obrażalskiej Dorotki, zazdrosnej Zosi czy pyszałkowatych rybek welonek występujących na kartach książki. Tylko szlachetne postępowanie oparte na prawdzie tworzy wartościowych ludzi, a dzieci wspólnie bawiące się w zgodzie i przyjaźni są radością świata. Celem autorki było też ukazanie piękna naszej ojczyzny, Polski, z Morzem Bałtyckim, z Pojezierzem Mazurskim, z górami, lasami, ukwieconymi łąkami, wioskami i miastami, a przede wszystkim ukazanie piękna krainy świętokrzyskiej, a w niej Skarżyska i Rejowa.

Rejów albo raczej Raj - ów w opowiadaniach

Rejów albo raczej Raj – ów w opowiadaniach