Zło dobrem zwyciężaj – kalendarz na 2011 rok

Zło dobrem zwyciężaj – kalendarz na 2011 rok

Proponujemy Państwu kalendarz oparty na rozważaniach życia, działalności, a przede wszystkim na przesłaniu, jakie pozostawił błogosławiony ks. Jerzy Popiełuszko. Dużym walorem są cytaty z wypowiedzi, kalendarium życia, oraz fotografie dokumentujące uroczystości beatyfikacyjne w Warszawie 6 czerwca 2010 roku.

ZloDobrem-okladka1

 

Między ewolucją a stworzeniem

Między ewolucją a stworzeniem

 

Dostępna jest już książka autorstwa ks. dr. Grzegorza Bugajaka oraz ks. dr. Jacka Tomczyka Między ewolucją a stworzeniem. Zainteresowanie tą pozycją, przeznaczoną do zajęć fakultatywnych (religia, historia, nauki społeczne, lekcje z etyki) powinno być duże, ponieważ prezentuje ona znakomity poziom merytoryczny.

Jednym z głównych nurtów tej publikacji jest dyskretne zaznaczenie polemiki (a z drugiej strony nierygorystycznego stanowiska autorów), wymierzonej w kierunku mniemanych popularyzatorów nauki. Co ma swą odrębną wartość. Zwłaszcza w przypadku treści tej pozycji, napisanej „z pogranicza nauk” (paleobiologia, geologia, geneza i prehistoria człowieka, współczesna antropologia, religioznawstwo, kulturoznawstwo), niejako po to, by móc otworzyć umysły kształcone raczej na wielość uporządkowanych metodycznie faktów, niż pozwalać uczniom wysnuwać wnioski na podstawie ich tendencyjnego przerysowania lub niedomiaru. Na przykłady wątpliwych popularyzacji, upowszechnianych nierzadko na podstawie tłumaczeń na rynku krajowym (przeważnie pozycji amerykańskich), autorzy wskazują tylko wyjątkowo. Tym bardziej wypada podkreślić spójność propedeutyczną książki, wprowadzającej rzetelnie nauczycieli i młodzież w zagadnienia o początku człowieka, umożliwiającej sprawdzenie wiedzy w tym zakresie, jak również aktualizującej naukę Kościoła w dziedzinie określonej w tytule: od połowy XIX w. do czasów pontyfikatu papieża Jana Pawła II.

Książce towarzyszy płyta CD z materiałami pomocniczymi dla nauczycieli szkół ponadgimnazjalnych.

Ewolucja-okladka1

Finał konkursu pt. „Archiwum Wspomnień JP2″ – 7.12.2010 r.

Finał konkursu pt. „Archiwum Wspomnień JP2″ – 7.12.2010 r.

 

Dnia 7 grudnia 2010 r. (wt.) w Instytucie Papieża Jana Pawła II odbył się finał konkursu pt. „Archiwum wspomnień JP2″. Poza zwycięzcami i wyróżnionymi w uroczystości uczestniczyli: Andrzej Kuliszewski – Prezes Fundacji Wspomagania Wsi, pracująca w wymienionej instytucji Justyna Duriasz-Bułhak, Katarzyna Kętrzyńska – znana dziennikarka radiowa i telewizyjna, filmowiec, ks. Aleksander Seniuk – Wicedyrektor IPJP2, a także dr Aneta Buczyńska z Działu Oświatowego – główny koordynator konkursu.

Po krótkim przemówieniu Prezesa Andrzeja Kuliszewskiego i wręczeniu nagród autorom najlepszych prac rozpoczęła się interesująca i żywa dyskusja na tematy związane z konkursem oraz osobą Jana Pawła II. Na zakończenie młodzież i jej opiekunowie spożyli w gmachu Instytutu przygotowany specjalnie dla nich obiad.

mt_gallery:

Fot. Olaf Olszowski

Warsztaty aksjologiczne – 4.12.2010

Warsztaty aksjologiczne – 4.12.2010

Dnia 4 grudnia w domu formacyjnym Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży Diecezji Drohiczyńskiej grupa 25 osób wychowawców i animatorów wyjazdów wakacyjnych uczestniczyła w szkoleniu przeprowadzonym przez pracowników działu naukowo-badawczego Instytutu Papieża Jana Pawła II. Warsztaty dotyczyły projektu „Wakacje z wartościami” realizowanego wspólnie z KSM. Warsztaty miały na celu przygotować wychowawców do pracy z dziećmi i młodzieżą w temacie wychowania do wartości. Treścią spotkania było omówienie definicji, typów i hierarchii wartości oraz zaznajomienie uczestników z integralnym wychowaniem w kontekście personalizmu Jana Pawła II. Warsztaty miały charakter wykładowo ćwiczeniowy. Mini wykład tematyczny był wprowadzeniem do indywidualnej, twórczej pracy uczestników. Zapoznano uczestników z różnymi metodami pracy wychowawczej. Część z nich była przepracowana w formie konkretnych projektów dotyczących wartości rodziny, wspólnoty i ojczyzny.

mt_gallery:

Fot. Olaf Olszowski

“Superstar” na Służewiu

“Superstar” na Służewiu

15 listopada b.r. kolejna grupa dzieci wzięła udział w warsztatach edukacyjnych „Superstar”. Tym razem byli to uczniowie zerówek oraz klas pierwszych ze Szkoły Podstawowej nr 46 im. Stefana Starzyńskiego w Warszawie przy ul. Wałbrzyskiej 5. Głównym celem zajęć jest przedstawienie dzieciom postaci Papieża Jana Pawła II. Najmłodsze pokolenie nie pamięta tego Wielkiego Polaka, Pielgrzyma, Człowieka, któremu szczególnie bliskie były dzieci. Uczestnicy warsztatów chętnie słuchali krótkich opowieści o Papieżu, odpowiadali na pytania, rysowali. Jednak największym zainteresowaniem cieszył się mini papamobile i możliwość przejażdżki trasą pierwszej papieskiej pielgrzymki do Polski.

Na zakończenie mali uczestnicy otrzymali pamiątkowe dyplomy, chorągiewki i baloniki. Nie zabrakło też pamiątkowych zdjęć z samochodzikiem papieskim.

mt_gallery:

Fot. Olaf Olszowski

Konferencja na temat edukacji aksjologicznej w Olsztynie – 15.11.2010 r.

Konferencja na temat edukacji aksjologicznej w Olsztynie – 15.11.2010 r.

W poniedziałek 15 listopada w Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli w Olsztynie odbyła się konferencja naukowa zatytułowana „Edukacja aksjologiczna. Wartości ogniwem integrującym środowisko szkolne. Programy wychowawcze“. Jej organizatorami poza Instytutem Papieża Jana Pawła II w Warszawie były następujące podmioty: Kuratorium Oświaty w Olsztynie, Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Olsztynie, miasto Olsztyn.

Składające się z dwóch części sympozjum otwierała projekcja filmowego fragmentu przemówienia Jana Pawła II, jakie ten wygłosił dnia 12 czerwca 1987 r. w Gdańsku na Westerplatte, zaś zamykała dyskusja uczestników. Na konferencji Instytut reprezentowali: ks. dr Zdzisław Struzik – jego Dyrektor oraz dr Dominika Żukowska-Gardzińska z Działu Naukowo-Badawczego IPJP2. Poza wspomnianymi wyżej osobami referaty wygłosili: ks. abp Wojciech Ziemba Metropolita Warmiński, Jerzy Święszkowski z Kuratorium Oświaty w Olsztynie, prof. KUL dr hab. Krystyna Chałas, dr Maria Szymańska z Wyższej Szkoły Menadżerskiej w Warszawie oraz dr Ewa Jacewicz z Mazowieckiego Samorządowego Centrum Doskonalenia Nauczycieli.

mt_gallery:

Fot. Dominika Żukowska

Jak załatwić sprawę w Instytucie Papieża Jana Pawła II

 

W związku z trwającą sytuacją epidemiczną, zaleceniami rządu i służb sanitarnych dotyczącymi zapobiegania rozprzestrzenianiu się koronawirusa COVID-19, od 2 listopada 2020 r. wprowadziliśmy nowe zasady kontaktu z instytutem.

You have Successfully Subscribed!