XI edycja konkursu multimedialnego ,,Jan Paweł II zawsze obecny w moim życiu”

XI edycja konkursu multimedialnego ,,Jan Paweł II zawsze obecny w moim życiu”

18 maja br. odbyło się rozstrzygniecie konkursu multimedialnego ,,Jan Paweł II zawsze obecny w moim życiu”, organizowanego w ramach obchodów 101. rocznicy urodzin Papieża Polaka – Patrona szkoły podstawowej w Łaszewie. Patronat nad tym wydarzeniem objął Instytut Papieża Jana Pawła II.

Już po raz jedenasty uczniowie mazowieckich szkół mogli przedstawić swoje prezentacje multimedialne związane z Janem Pawłem II. Tegoroczna edycja konkursu cieszyła się ogromnym zainteresowaniem. W konkursie wzięli udział uczniowie z 26 szkół. Najważniejszym celem konkursu było kształtowanie postaw społecznych, patriotycznych, religijnych i kulturowych młodego pokolenia poprzez upowszechnienie wiedzy o jednym z największych Polaków w historii oraz autorefleksja nad wartościami, które są najważniejsze w ich życiu. Kolejnym celem było zachęcanie uczniów do aktywnego uczestnictwa w życiu kulturalnym regionu, jak również rozwijanie umiejętności posługiwania się technologią informacyjno-komunikacyjną. Dodatkowym atutem przedsięwzięcia było doskonalenie umiejętności dzielenia się wiedzą, autoprezentacja. W trosce o zdrowie i bezpieczeństwo uczestników została zmieniona formuła II etapu konkursu. Uczniowie, którzy się do niej zakwalifikowali przygotowali filmy, na których zaprezentowali swoje prace.

Wszystkim laureatom serdecznie gratulujemy!

 

Wystawa „Stefan Kardynał Wyszyński. Prymas, który patrzył dalej” w parafii św. Franciszka z Asyżu w Warszawie

Wystawa „Stefan Kardynał Wyszyński. Prymas, który patrzył dalej” w parafii św. Franciszka z Asyżu w Warszawie

Od 25 maja do 7 czerwca br. w kościele parafialnym pw. św. Franciszka z Asyżu przy ul. Hynka 4a w Warszawie można obejrzeć wystawę związaną z postacią Prymasa Wyszyńskiego przygotowaną przez Instytut. Zawiera ona archiwalne fotografie pochodzące ze zbiorów Instytutu Prymasowskiego opatrzone komentarzem opracowanym we współpracy z jedną z duchowych córek Prymasa. Ekspozycja jest próbą ukazania Prymasa jako postaci nieprzeciętnej – nieugiętego w wierze, mądrego Pasterza, przewodnika Kościoła w Polsce w jakże trudnym okresie naszej historii, ale także człowieka, który pozostaje wciąż tajemnicą dla współczesnych.

Wystawa pomyślana jest jako projekt objazdowy. Zachęcamy do obejrzenia naszej ekspozycji.

Zło dobrem zwyciężaj – kalendarz na 2011 rok

Zło dobrem zwyciężaj – kalendarz na 2011 rok

Proponujemy Państwu kalendarz oparty na rozważaniach życia, działalności, a przede wszystkim na przesłaniu, jakie pozostawił błogosławiony ks. Jerzy Popiełuszko. Dużym walorem są cytaty z wypowiedzi, kalendarium życia, oraz fotografie dokumentujące uroczystości beatyfikacyjne w Warszawie 6 czerwca 2010 roku.

ZloDobrem-okladka1

 

Między ewolucją a stworzeniem

Między ewolucją a stworzeniem

 

Dostępna jest już książka autorstwa ks. dr. Grzegorza Bugajaka oraz ks. dr. Jacka Tomczyka Między ewolucją a stworzeniem. Zainteresowanie tą pozycją, przeznaczoną do zajęć fakultatywnych (religia, historia, nauki społeczne, lekcje z etyki) powinno być duże, ponieważ prezentuje ona znakomity poziom merytoryczny.

Jednym z głównych nurtów tej publikacji jest dyskretne zaznaczenie polemiki (a z drugiej strony nierygorystycznego stanowiska autorów), wymierzonej w kierunku mniemanych popularyzatorów nauki. Co ma swą odrębną wartość. Zwłaszcza w przypadku treści tej pozycji, napisanej „z pogranicza nauk” (paleobiologia, geologia, geneza i prehistoria człowieka, współczesna antropologia, religioznawstwo, kulturoznawstwo), niejako po to, by móc otworzyć umysły kształcone raczej na wielość uporządkowanych metodycznie faktów, niż pozwalać uczniom wysnuwać wnioski na podstawie ich tendencyjnego przerysowania lub niedomiaru. Na przykłady wątpliwych popularyzacji, upowszechnianych nierzadko na podstawie tłumaczeń na rynku krajowym (przeważnie pozycji amerykańskich), autorzy wskazują tylko wyjątkowo. Tym bardziej wypada podkreślić spójność propedeutyczną książki, wprowadzającej rzetelnie nauczycieli i młodzież w zagadnienia o początku człowieka, umożliwiającej sprawdzenie wiedzy w tym zakresie, jak również aktualizującej naukę Kościoła w dziedzinie określonej w tytule: od połowy XIX w. do czasów pontyfikatu papieża Jana Pawła II.

Książce towarzyszy płyta CD z materiałami pomocniczymi dla nauczycieli szkół ponadgimnazjalnych.

Ewolucja-okladka1

Finał konkursu pt. „Archiwum Wspomnień JP2″ – 7.12.2010 r.

Finał konkursu pt. „Archiwum Wspomnień JP2″ – 7.12.2010 r.

 

Dnia 7 grudnia 2010 r. (wt.) w Instytucie Papieża Jana Pawła II odbył się finał konkursu pt. „Archiwum wspomnień JP2″. Poza zwycięzcami i wyróżnionymi w uroczystości uczestniczyli: Andrzej Kuliszewski – Prezes Fundacji Wspomagania Wsi, pracująca w wymienionej instytucji Justyna Duriasz-Bułhak, Katarzyna Kętrzyńska – znana dziennikarka radiowa i telewizyjna, filmowiec, ks. Aleksander Seniuk – Wicedyrektor IPJP2, a także dr Aneta Buczyńska z Działu Oświatowego – główny koordynator konkursu.

Po krótkim przemówieniu Prezesa Andrzeja Kuliszewskiego i wręczeniu nagród autorom najlepszych prac rozpoczęła się interesująca i żywa dyskusja na tematy związane z konkursem oraz osobą Jana Pawła II. Na zakończenie młodzież i jej opiekunowie spożyli w gmachu Instytutu przygotowany specjalnie dla nich obiad.

mt_gallery:

Fot. Olaf Olszowski

Warsztaty aksjologiczne – 4.12.2010

Warsztaty aksjologiczne – 4.12.2010

Dnia 4 grudnia w domu formacyjnym Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży Diecezji Drohiczyńskiej grupa 25 osób wychowawców i animatorów wyjazdów wakacyjnych uczestniczyła w szkoleniu przeprowadzonym przez pracowników działu naukowo-badawczego Instytutu Papieża Jana Pawła II. Warsztaty dotyczyły projektu „Wakacje z wartościami” realizowanego wspólnie z KSM. Warsztaty miały na celu przygotować wychowawców do pracy z dziećmi i młodzieżą w temacie wychowania do wartości. Treścią spotkania było omówienie definicji, typów i hierarchii wartości oraz zaznajomienie uczestników z integralnym wychowaniem w kontekście personalizmu Jana Pawła II. Warsztaty miały charakter wykładowo ćwiczeniowy. Mini wykład tematyczny był wprowadzeniem do indywidualnej, twórczej pracy uczestników. Zapoznano uczestników z różnymi metodami pracy wychowawczej. Część z nich była przepracowana w formie konkretnych projektów dotyczących wartości rodziny, wspólnoty i ojczyzny.

mt_gallery:

Fot. Olaf Olszowski

Jak załatwić sprawę w Instytucie Papieża Jana Pawła II

 

W związku z trwającą sytuacją epidemiczną, zaleceniami rządu i służb sanitarnych dotyczącymi zapobiegania rozprzestrzenianiu się koronawirusa COVID-19, od 2 listopada 2020 r. wprowadziliśmy nowe zasady kontaktu z instytutem.

You have Successfully Subscribed!