Warsztaty aksjologiczne – 4.12.2010

Opublikowano: 17 grudnia 2010 r.
17 grudnia 2010 | Kategorie: Archiwum aktualności 2007-2010, Warsztaty

Dnia 4 grudnia w domu formacyjnym Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży Diecezji Drohiczyńskiej grupa 25 osób wychowawców i animatorów wyjazdów wakacyjnych uczestniczyła w szkoleniu przeprowadzonym przez pracowników działu naukowo-badawczego Instytutu Papieża Jana Pawła II. Warsztaty dotyczyły projektu „Wakacje z wartościami” realizowanego wspólnie z KSM. Warsztaty miały na celu przygotować wychowawców do pracy z dziećmi i młodzieżą w temacie wychowania do wartości. Treścią spotkania było omówienie definicji, typów i hierarchii wartości oraz zaznajomienie uczestników z integralnym wychowaniem w kontekście personalizmu Jana Pawła II. Warsztaty miały charakter wykładowo ćwiczeniowy. Mini wykład tematyczny był wprowadzeniem do indywidualnej, twórczej pracy uczestników. Zapoznano uczestników z różnymi metodami pracy wychowawczej. Część z nich była przepracowana w formie konkretnych projektów dotyczących wartości rodziny, wspólnoty i ojczyzny.

mt_gallery:

Fot. Olaf Olszowski