Między ewolucją a stworzeniem

Opublikowano: 17 grudnia 2010 r.
17 grudnia 2010 | Kategorie: Archiwum aktualności 2007-2010

 

Dostępna jest już książka autorstwa ks. dr. Grzegorza Bugajaka oraz ks. dr. Jacka Tomczyka Między ewolucją a stworzeniem. Zainteresowanie tą pozycją, przeznaczoną do zajęć fakultatywnych (religia, historia, nauki społeczne, lekcje z etyki) powinno być duże, ponieważ prezentuje ona znakomity poziom merytoryczny.

Jednym z głównych nurtów tej publikacji jest dyskretne zaznaczenie polemiki (a z drugiej strony nierygorystycznego stanowiska autorów), wymierzonej w kierunku mniemanych popularyzatorów nauki. Co ma swą odrębną wartość. Zwłaszcza w przypadku treści tej pozycji, napisanej „z pogranicza nauk” (paleobiologia, geologia, geneza i prehistoria człowieka, współczesna antropologia, religioznawstwo, kulturoznawstwo), niejako po to, by móc otworzyć umysły kształcone raczej na wielość uporządkowanych metodycznie faktów, niż pozwalać uczniom wysnuwać wnioski na podstawie ich tendencyjnego przerysowania lub niedomiaru. Na przykłady wątpliwych popularyzacji, upowszechnianych nierzadko na podstawie tłumaczeń na rynku krajowym (przeważnie pozycji amerykańskich), autorzy wskazują tylko wyjątkowo. Tym bardziej wypada podkreślić spójność propedeutyczną książki, wprowadzającej rzetelnie nauczycieli i młodzież w zagadnienia o początku człowieka, umożliwiającej sprawdzenie wiedzy w tym zakresie, jak również aktualizującej naukę Kościoła w dziedzinie określonej w tytule: od połowy XIX w. do czasów pontyfikatu papieża Jana Pawła II.

Książce towarzyszy płyta CD z materiałami pomocniczymi dla nauczycieli szkół ponadgimnazjalnych.

Ewolucja-okladka1