Konferencja na temat edukacji aksjologicznej w Olsztynie – 15.11.2010 r.

Opublikowano: 17 listopada 2010 r.
17 listopada 2010 | Kategorie: Archiwum aktualności 2007-2010, Konferencje

W poniedziałek 15 listopada w Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli w Olsztynie odbyła się konferencja naukowa zatytułowana „Edukacja aksjologiczna. Wartości ogniwem integrującym środowisko szkolne. Programy wychowawcze“. Jej organizatorami poza Instytutem Papieża Jana Pawła II w Warszawie były następujące podmioty: Kuratorium Oświaty w Olsztynie, Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Olsztynie, miasto Olsztyn.

Składające się z dwóch części sympozjum otwierała projekcja filmowego fragmentu przemówienia Jana Pawła II, jakie ten wygłosił dnia 12 czerwca 1987 r. w Gdańsku na Westerplatte, zaś zamykała dyskusja uczestników. Na konferencji Instytut reprezentowali: ks. dr Zdzisław Struzik – jego Dyrektor oraz dr Dominika Żukowska-Gardzińska z Działu Naukowo-Badawczego IPJP2. Poza wspomnianymi wyżej osobami referaty wygłosili: ks. abp Wojciech Ziemba Metropolita Warmiński, Jerzy Święszkowski z Kuratorium Oświaty w Olsztynie, prof. KUL dr hab. Krystyna Chałas, dr Maria Szymańska z Wyższej Szkoły Menadżerskiej w Warszawie oraz dr Ewa Jacewicz z Mazowieckiego Samorządowego Centrum Doskonalenia Nauczycieli.

mt_gallery:

Fot. Dominika Żukowska