Wystawa „Jan Paweł II w Kolumbii”

Wystawa „Jan Paweł II w Kolumbii”

Serdecznie zapraszamy do skorzystania z wystawy przygotowanej przez Instytut Papieża Jana Pawła II „Jan Paweł II w Kolumbii”.

Od grudnia 2018 r. udostępniana jest szkołom, a także innym placówkom oświatowym na terenie całej Polski, którym patronuje św. Jan Paweł II.

Wystawa składa się z 26 plansz przedstawiających podroż apostolską Ojca Świętego Jana Pawła II oraz została opatrzona komentarzem w formie wideo na płycie CD.

Szczegóły znajdziecie Państwo w regulaminie.

 

Zgłoszenia (list intencyjny i formularz zgłoszenia) prosimy przesyłać na adres: d.oswiatowy@ipjp2.pl

 

Dokumenty w formacie MS Word

Formularz zgłoszenia JPII w Kolumbii

Regulamin – wystawa JPII w Kolumbii

 

Dokumenty w formacie PDF

Formularz zgłoszenia JPII w Kolumbii

Regulamin – wystawa JPII w Kolumbii

Wystawa „Jan Paweł II w Ameryce Środkowej”

Wystawa „Jan Paweł II w Ameryce Środkowej”

Święty Jan Paweł II w czasie swojego pontyfikatu odwiedził 130 krajów. Pielgrzymował do krajów Ameryki Środkowej m.in.: Belize, Gwatemali, Salwadoru, Hondurasu, Nikaragui, Kostaryki i Panamy.

Wyprawa badawcza do krajów Ameryki Środkowej śladami Jana Pawła II zorganizowana przez Instytut Papieża Jana Pawła II w 2016 roku, zebrała wiele interesujących materiałów archiwalnych. Zgromadzone materiały posłużyły do stworzenia wystawy obrazującej spuściznę, jaka pozostała po pielgrzymkach Ojca Świętego.

Przygotowana wystawa fotografii ukazuje również bogactwo kulturowe i geograficzne krajów Ameryki Środkowej. Przedstawia wydźwięk moralny, duchowy, pokojowy jaki pozostał po wizytach Papieża-Polaka w tej części świata. To dziedzictwo Jana Pawła II owocuje wśród mieszkańców krajów Ameryki Środkowej do dziś.

Wystawa pomyślana została jako projekt objazdowy. Od maja 2018 r. będzie udostępniana szkołom, a także innym placówkom oświatowym, którym patronuje św. Jan Paweł II. Wystawa opatrzona jest komentarzem w formie wideo na płycie CD.

Szczegóły znajdziecie Państwo w regulaminie.

 

Zgłoszenia (list intencyjny i formularz zgłoszenia) prosimy przesyłać na adres: d.oswiatowy@ipjp2.pl

 

Dokumenty w formacie MS Word

Formularz zgłoszenia JPII w Ameryce Środkowej

Regulamin – wystawa JPII w Ameryce Środkowej

 

Dokumenty w formacie PDF

Formularz zgłoszenia JPII w Ameryce Środkowej

Regulamin – wystawa JPII w Ameryce Środkowej

 

 

 

Wystawa „Adhortacje Apostolskie Świętego Jana Pawła II”

Wystawa „Adhortacje Apostolskie Świętego Jana Pawła II”

Serdecznie zapraszamy do skorzystania z wystawy przygotowanej przez Instytut Papieża Jana Pawła II „Adhortacje Apostolskie Świętego Jana Pawła II”.

Wystawa pomyślana została jako projekt objazdowy. Jest udostępniana szkołom, a także innym placówkom oświatowym, którym patronuje św. Jan Paweł II na terenie całej Polski. Wystawa składa się z 17 plansz oraz została opatrzona komentarzem w formie wideo na płycie CD.

Szczegóły znajdziecie Państwo w regulaminie.

 

Zgłoszenia (list intencyjny i formularz zgłoszenia) prosimy przesyłać na adres: d.oswiatowy@ipjp2.pl

 

Dokumenty w formacie MS Word

Formularz zgłoszenia Adhortacje JPII

Regulamin – wystawa Adhortacje JPII

 

Dokumenty w formacie PDF

Formularz zgłoszenia Adhortacje JPII

Regulamin – wystawa Adhortacje JPII

 

Wystawa „Encykliki Świętego Jana Pawła II”

Wystawa „Encykliki Świętego Jana Pawła II”

Serdecznie zapraszamy do skorzystania z wystawy przygotowanej przez Instytut Papieża Jana Pawła II „Encykliki Świętego Jana Pawła II”. Wystawa pomyślana została jako projekt objazdowy. Jest udostępniana do wypożyczenia szkołom, a także innym placówkom oświatowym, którym patronuje św. Jan Paweł II.

Wystawa składa się z 16 plansz oraz została opatrzona komentarzem w formie wideo na płycie CD.

Szczegóły znajdziecie Państwo w regulaminie.

 

Zgłoszenia (list intencyjny i formularz zgłoszenia) prosimy przesyłać na adres: d.oswiatowy@ipjp2.pl

 

Dokumenty w formacie MS Word

Formularz zgłoszenia Encykliki JPII

Regulamin – wystawa Encykliki JPII

 

Dokumenty w formacie PDF

Formularz zgłoszenia Encykliki JPII

Regulamin – wystawa Encykliki JPII

 

Stefan Kardynał Wyszyński – wystawa fotograficzna dla szkół

Stefan Kardynał Wyszyński – wystawa fotograficzna dla szkół

Serdecznie zapraszamy do skorzystania z najnowszej wystawy fotograficznej przygotowanej przez Instytut Papieża Jana Pawła II – tym razem poświęconej Stefanowi Kardynałowi Wyszyńskiemu. Zaproszenie kierujemy do wszystkich szkół – zwłaszcza do tych, którym patronuje Prymas Tysiąclecia.

Wystawa Stefan Kardynał Wyszyński. Prymas, który Patrzył dalej to 31 plansz przedstawiających archiwalne fotografie pochodzące ze zbiorów Instytutu Prymasowskiego i komentarz opracowany we współpracy z p. Michaliną Jankowską, członkinią Instytutu i duchową córką Prymasa. Ekspozycja jest próbą ukazania Prymasa jako postaci nieprzeciętnej – nieugiętego w wierze i mądrego Pasterza w trudnym okresie historii, ale także człowieka tajemnicy.

Wystawa pomyślana jest jako projekt objazdowy – od  grudnia 2017 r. będziemy udostępniać ją szkołom, które zgłoszą chęć udziału w wydarzeniu. Szczegóły dotyczące udostępniania znajdziecie Państwo w regulaminie.

Zgłoszenia (list intencyjny i formularz zgłoszenia) prosimy przesyłać na adres: d.oswiatowy@ipjp2.pl

 

Dokumenty w formacie MS Word:

Formularz zgłoszenia – wystawa Wyszyński

Regulamin – wystawa Wyszyński

 

Dokumenty w formacie PDF:

Formularz zgłoszenia – wystawa Wyszyński

Regulamin – wystawa Wyszyński

 

Propozycje konkursów dla uczniów szkół podstawowych (materiały dla nauczycieli)

Propozycje konkursów dla uczniów szkół podstawowych (materiały dla nauczycieli)

I. Quizy wiedzy o Janie Pawle II dla uczniów

Quiz dla klas I-III o Janie Pawle II

 1. Jak nazywał się Jan Paweł II, zanim został papieżem?
 2. Jan Wojtyła
 3. Karol Wojtyła
 4. Karol Kowalski
 1. W jakim polskim mieście urodził się Papież?
 2. Wadowice
 3.  Kraków
 4. Warszawa
 1. W którym roku urodził się Jan Paweł II?
 2. 1920
 3. 1925
 4. 1930
 1. Jak nazywał się tata Karola Wojtyły?
 2. Kazimierz
 3. Jan
 4. Karol
 1. Jak nazywała się mama Karola Wojtyły?
 2. Anna
 3. Emilia
 4. Maria
 1. Jakie sporty uprawiał Karol Wojtyła?
 2. piłka nożna, kajakarstwo, narciarstwo
 3. piłka nożna, pływanie, bieganie
 4. pływanie, nurkowanie, szachy
 1. Jak nazywano małego Karola Wojtyłę?
 2. Janek
 3. Lolek
 4. Olek
 1. W jakim mieście Karol Wojtyła był biskupem?
 2. Warszawie
 3. Poznaniu
 4. Krakowie
 1. Jak nazywa się pojazd, którym jeździ papież?
 2. papa car
 3. papa bus
 4. papa mobile
 1. Jak nazywa się obecny papież?
 2. Jan Paweł III
 3. Franciszek
 4. Benedykt XVI

 

Quiz dla klas IV-VI o Janie Pawle II

 1. Karol Wojtyła – Jan Paweł II urodził się:
 2. 18 maja 1920 r.
 3. 20 maja 1920 r.
 4. 18 maja 1925 r.
 1. Data śmierci Jana Pawła II to:
 2. 2 kwietnia 2005 r.
 3. 18 kwietnia 2006 r.
 4. 20 maja 2006 r.
 1. Podaj rok pierwszej pielgrzymki Jana Pawła II do Ojczyzny:
 2. 1976
 3. 1980
 4. 1979
 1. W którym roku Jan Paweł II zapoczątkował Światowe Dni Młodzieży?
 2. 1975
 3. 1985
 4. 1995
 1. Gdzie znajduje się Sanktuarium Bożego Miłosierdzia konsekrowane w 2002 r. przez Jana Pawła II?
 2. Kraków Łagiewniki
 3. Warszawa Wilanów
 4. Licheń
 1. Z pierwszą pielgrzymką jako papież Jan Paweł II udał się do:
 2. Polski
 3. Meksyku
 4. Francji
 1. Którego kraju papież Jan Paweł II nigdy nie odwiedził?:
 2. Rosji
 3. Turcji
 4. Ugandy
 1. Jan Paweł II podczas swojego pontyfikatu kanonizował:
 2. 956 świętych
 3. 482 świętych
 4. 155 świętych
 1. Zamach na Jana Pawła miał II miał miejsce, podobnie jak pierwsze objawienie Matki BożejFátimie, dnia:
 2. 13 kwietnia
 3. 13 sierpnia
 4. 13 maja
 1. Jako biskup, a potem papież Jan Paweł II przyjął hasło przewodnie swej posługi, które brzmiało:
 2. Totus Tuus
 3. Jesu, in Te confido
 4. Soli Deo

II. Propozycje tematów do prac literackich w dowolnej formie (esej, rozprawka, wiersz, list itp.) do zaproponowania uczniom (ewentualnie można zaproponować uczniom wykonanie prac plastycznych na poniższe tematy):

 1. Dzięki Janowi Pawłowi II… Co zawdzięczają ludzie i ty sam papieżowi-Polakowi.
 2. Uczę się wiary od Jana Pawła II.
 3. Z Janem Pawłem II każdego dnia.
 4. Jan Paweł II przyjacielem dzieci. Jan Paweł II moim przyjacielem.
 5. Taki mały, taki duży może świętym być – Jan Paweł II uczy nas świętości.

III. Uzupełnij zdania wykorzystując poniższe wyrazy:

Krakowie, nartach, teologię, lekarzem, piłkę nożną, polonistyczne, urzędnikiem wojskowym

Rodzina Wojtyłów żyła skromnie. Ojciec Karola – Karol był …….….………  ……..………., matka – Emilia pracowała w domu. Karol miał starszego brata – Edmunda, który był  ……………..… . W dzieciństwie na Karola mówiono zdrobniale – Lolek. Lolek był zdolnym i wysportowanym chłopcem, często grał w …………… …………………, uwielbiał też jeździć na ………………… . W roku 1938 Karol Wojtyła zakończył naukę w gimnazjum, otrzymując świadectwo maturalne, po której rozpoczął studia …..…………………… na Uniwersytecie Jagiellońskim w ……………………… . Rozpoczęte studnia przerwała mu II wojna światowa. W 1942 r. Karol postanowił studiować ..……………………, wstąpił do tajnego Seminarium Duchownego w Krakowie, z zamiarem pozostania księdzem.

Jak załatwić sprawę w Instytucie Papieża Jana Pawła II

 

W związku z trwającą sytuacją epidemiczną, zaleceniami rządu i służb sanitarnych dotyczącymi zapobiegania rozprzestrzenianiu się koronawirusa COVID-19, od 2 listopada 2020 r. wprowadziliśmy nowe zasady kontaktu z instytutem.

You have Successfully Subscribed!