Ogólnopolski Konkurs Papieski XII Edycja – Prace nagrodzone

Opublikowano: 30 listopada 2017 r.

Instytut Papieża Jana Pawła II oddaje w Państwa ręce broszurę z pracami nagrodzonymi w XII już edycji Ogólnopolskiego Konkursu Papieskiego. Nasz konkurs ma charakter literacki, ma zachęcić uczniów do podjęcia wysiłku samodzielnego myślenia i rozwoju samego siebie. Zachęcamy uczestników do niebanalnego podejścia do problemów współczesności i swoich własnych. W naszym konkursie punktowaliśmy ciekawą i oryginalną formę literacką, ale również subtelną i mądrą myśl, wrażliwość na problemy współczesności i autentyczne zaangażowanie.
W tym roku na Ogólnopolski Konkurs Papieski wpłynęło ponad 200 prac. Przyznaliśmy nagrody w czterech kategoriach: szkoła podstawowa: klasy 1-3 i 4-7, gimnazja oraz szkoły ponadgimnazjalne. Niniejsze prace zostały nagrodzone ze względu na ich wartość literacką, ale także za udane podjęcie próby własnego odkrywania przez młodych ludzi wartości, które były bliskie Janowi Pawłowi II.