XIV edycja Ogólnopolskiego Konkursu Papieskiego. Konkurs dla ludzi myślących

Opublikowano: 12 kwietnia 2019 r.

Szanowni Państwo,

Zapraszamy do wzięcia udziału w XIV edycji naszego Konkursu. Jego celem jest pogłębianie myśli Jana Pawła II. Konkurs jest zachętą do podjęcia wysiłku samodzielnego myślenia, rozwoju samego siebie. Zachęcamy uczestników do niebanalnego podejścia do problemów współczesności i swoich własnych. Punktujemy tu nie to, co uczniowie powinni wiedzieć z lekcji, lecz to, co wykracza poza ich szkolny obowiązek i standard. Chcemy nagradzać za subtelną i mądrą myśl, oryginalną formę, wrażliwość na problemy współczesności i autentyczne zaangażowanie.

Konkurs przeznaczony jest dla uczniów wszystkich typów szkół.

 

Szkoła podstawowa kl. 1-6

Dzięki Janowi Pawłowi II… Co zawdzięczają ludzie i ty sam papieżowi-Polakowi.

 

Szkoła podstawowa kl. 7-8 i szkoły ponadgimnazjalne

1)      Jan Paweł II pisał w książce Wstańcie, chodźmy, że pomocnicy Boga zawsze odpowiadają na wezwanie Pana. W jaki sposób ty mógłbyś odpowiedzieć na wezwanie Boga, który szuka dzielnych pomocników dla swojego dzieła?

2)      Papież Jan Paweł II pisał „Bóg zadał człowiekowi konkretną misję: realizować prawdę o sobie samym i o świecie.” (Pamięć i tożsamość). Jaką prawdę o sobie i o świecie mamy dzisiaj (zawsze?) szczególnie realizować i jak to robić, by nasz przekaz był zachęcający dla innych?

3)      Misterium współobecności. Jan Paweł II i wzór kapłaństwa papieża wobec wyzwań, potrzeb, zagrożeń i nadziei XX wieku. Próba interpretacji na wybranych przykładach.

 

TERMINY:

Do 31 maja 2019 r. termin zgłoszenia przystąpienia do konkursu (w przypadku szkół robią to opiekunowie-nauczyciele).

Do 20 września 2019 r. należy nadsyłać prace konkursowe wraz z kartą z danymi uczestnika. Prace bez czytelnie wypełnionej karty nie będą brane pod uwagę przez Komisję konkursową.

Do 7 października 2019 r. zostaną podane wyniki konkursu.

26 października 2019 r. odbędzie się uroczysta gala konkursu oraz rozdanie nagród.

 

Zgłoszenia i prace na konkurs (w formie elektronicznej) prosimy kierować: d.oswiatowy@ipjp2.pl

Metryczka – XIV edycja OKP

Regulamin – XIV edycja OKP