XV edycja Ogólnopolskiego Konkursu Papieskiego

Opublikowano: 9 marca 2020 r.

Konkurs dla ludzi myślących

Szanowni Państwo,

Zapraszamy do wzięcia udziału w XV edycji naszego Konkursu. Jego celem jest pogłębianie myśli Jana Pawła II. Chcemy realizować ten cel szczególnie w setną rocznicę urodzin Papieża. Konkurs jest zachętą do podjęcia wysiłku samodzielnego myślenia, rozwoju samego siebie. Zachęcamy uczestników do niebanalnego podejścia do problemów współczesności i swoich własnych.

Konkurs przeznaczony jest dla uczniów wszystkich typów szkół.

Szkoła podstawowa kl. 1-6:

100-lecie urodzin Jana Pawła II… Co zawdzięczają Papieżowi Polacy?

Szkoła podstawowa kl. 7-8 i szkoły ponadpodstawowe:

  • „Chrystus potwierdził Dekalog jako podstawę chrześcijańskiej moralności, uwydatniając równocześnie jego syntezę zawartą w przykazaniach miłości Boga
    i bliźniego” – pisał Jan Paweł II w książce Pamięć i tożsamość. Z którym przykazaniem Dekalogu współczesny człowiek ma największy problem?
  • Wdzięczność to między innymi pamięć o tych, którzy pozostawili po sobie pewne dobro. Za co Polacy mogą być wdzięczni Janowi Pawłowi II?
  • Wczesne poezje Karola Wojtyły zawierają utwór „Profile Cyrenejczyka”. Po zapoznaniu się z tym utworem przemyśl, kim jest współczesny Cyrenejczyk. Jaki jest jego stosunek do cierpienia, niesienia pomocy i Boga, który nas „zaczepia” na ulicy, zawsze nie w porę?

 

TERMINY:

Do 31 maja 2020 r. termin zgłoszenia przystąpienia do konkursu (w przypadku szkół robią to opiekunowie-nauczyciele).

Do 21 września 2020 r. należy nadsyłać prace konkursowe wraz z kartą z danymi uczestnika. Prace bez czytelnie wypełnionej karty nie będą brane pod uwagę przez Komisję konkursową.

Do 9 października 2020 r. zostaną podane wyniki konkursu.

24 października 2020 r. odbędzie się uroczysta gala konkursu oraz rozdanie nagród.

 

Zgłoszenia i prace na konkurs (w formie elektronicznej) prosimy kierować: d.oswiatowy@ipjp2.pl

XV edycja OKP metryczka XV edycja OKP metryczka XV OKP regulamin