XIII edycja Ogólnopolskiego Konkursu Papieskiego. Konkurs dla ludzi myślących

Opublikowano: 2 marca 2018 r.

Szanowni Państwo,

Zapraszamy do wzięcia udziału w XIII edycji naszego Konkursu. Jego celem jest pogłębianie myśli Jana Pawła II. Konkurs jest zachętą do podjęcia wysiłku samodzielnego myślenia, rozwoju samego siebie. Zachęcamy uczestników do niebanalnego podejścia do problemów współczesności i swoich własnych. Punktujemy tu nie to, co uczniowie powinni wiedzieć z lekcji, lecz to, co wykracza poza ich szkolny obowiązek i standard. Chcemy nagradzać za subtelną i mądrą myśl, oryginalną formę, wrażliwość na problemy współczesności i autentyczne zaangażowanie.

Konkurs przeznaczony jest dla uczniów wszystkich typów szkół.

 

Szkoła podstawowa kl. 1-6

Ojczyzna to moje dziedzictwo. Co jako dziecko mogę dla niej zrobić? 

 

Szkoła podstawowa kl. 7-8, gimnazjum i szkoły ponadgimnazjalne

Papież Polak stwierdził niegdyś, że „Ojczyzna więc to dziedzictwo […]” (Pamięć i tożsamość). Co młodzież może dziś zrobić, by to dziedzictwo chronić i rozwijać?

Jan Paweł II, Papież, ale też człowiek! Tak jak my dzisiaj miał marzenia, plany, zainteresowania. Przeżywał trudności, niepokoje, potrafił się śmiać i złościć. Które z ludzkich doświadczeń Papieża potwierdzają, że był też zwykłym człowiekiem, który swoje kruche i ułomne człowieczeństwo dźwignął ku świętości?

Jan Paweł II w książce Wstańcie, chodźmy pisząc o męstwie, przywołuje słowa kardynała Wyszyńskiego: „Lęk apostoła jest pierwszym sprzymierzeńcem nieprzyjaciół sprawy”. Wobec czego lub kogo mamy być dzisiaj mężnymi apostołami?

„To dziedzictwo duchowe, którym ojczyzna nas obdarza, dociera do nas poprzez ojca i matkę i gruntuje w nas obowiązek owej pietas (szacunek, cześć)” (Pamięć i tożsamość) – tymi słowami Jan Paweł II podkreśla wagę udziału ojca i matki w kształtowaniu postawy odpowiedzialności za ojczyznę. Czym ma być ojcowski i matczyny przykład owej odpowiedzialności i jaki przykład w tej kwestii dał nam Papież Polak?

 

TERMINY:

Do 15 maja 2018 r. termin zgłoszenia przystąpienia do konkursu (w przypadku szkół robią to opiekunowie-nauczyciele).

Do 17 września 2018 r. należy nadsyłać prace konkursowe wraz z kartą z danymi uczestnika. Prace bez czytelnie wypełnionej karty nie będą brane pod uwagę przez Komisję konkursową.

Do 8 października 2018 r. zostaną podane wyniki konkursu.

20 października 2018 r. odbędzie się uroczysta gala konkursu oraz rozdanie nagród.

Zgłoszenia i prace na konkurs (w formie elektronicznej) prosimy kierować: d.oswiatowy@ipjp2.pl

 

Metryczka

Regulamin