Działy Instytutu

Organizacja wewnętrzna Instytutu wynika z podziału zadań, zakresu działania komórek organizacyjnych oraz indywidualnych zakresów czynności pracowników

Archiwum

pozyskiwanie,
katalogowanie i naukowe opracowywanie materiałów związanych z osobą Papieża

Biblioteka

gromadzenie dzieł
Jana Pawła II
i poświęconych mu opracowań
oraz ich udostępnianie

Badawczy

prowadzenie badań
oraz studium recepcji
papieskiego nauczania
w Polsce i za granicą (Polonia)

Wydawniczy

publikacja monografii
oraz opracowań prezentujących
różne aspekty nauczania
Papieża Jana Pawła II

Oświatowy

tworzenie ofert
edukacyjnych dla szkół,
opartych na wartościach
wskazywanych przez Ojca Świętego

Promocji

organizacja i udział
w wydarzeniach propagujących
myśl i nauczanie
Jana Pawła II

Archiwum

pozyskiwanie, katalogowanie i naukowe opracowywanie materiałów związanych z osobą Papieża

Biblioteka

gromadzenie dzieł Jana Pawła II i poświęconych mu opracowań oraz ich udostępnianie

Badawczy

prowadzenie badań oraz studium recepcji papieskiego nauczania w Polsce i za granicą (Polonia)

Wydawniczy

publikacja monografii i opracowań prezentujących różne aspekty nauczania Jana Pawła II

Oświatowy

tworzenie ofert edukacyjnych dla szkół, opartych na wartościach wskazywanych przez Ojca Świętego

Promocji

organizacja i udział w wydarzeniach propagujących myśl i nauczanie Papieża Jana Pawła II

Aktualności

  • Aktualności
  • Konferencje
  • Publikacje
  • Warsztaty
  • Konkursy
  • Wystawy
  • Koncerty
  • Inwestycje

Relacja z ogólnopolskiej konferencji „Dziecko w świecie (anty)wartości. Jak wychowywać po chrześcijańsku.”

Dzięki współpracy Fundacji Prodoteo, Instytutu Papieża Jana Pawła II oraz Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego (Wydziału Studiów nad Rodziną i Wydziału Teologicznego) w minioną sobotę w Warszawie odbyła się ogólnopolska konferencja „Dziecko w świecie (anty)wartości. Jak wychowywać po chrześcijańsku”. Potwierdzeniem, jak istotny i żywy to temat, było wysokie zainteresowanie udziałem w sympozjum w formie stacjonarnej oraz on-line. Wydarzenie uświetniła obecność wykładowców reprezentujących ośrodki akademickie z całego kraju.

Nasze projekty

projekty prowadzone przez Instytut Papieża Jana Pawła II

Nasze wideo

Filmy na kanale Instytutu Papieża Jana Pawła II w serwisie YouTube