Zakończenie zadania: Instalacja wodomierzy w pomieszczeniu hydroforni

Opublikowano: 28 czerwca 2018 r.
Kategorie: Aktualności · Inwestycje
28 czerwca 2018 | Kategorie: Aktualności, Inwestycje

Pod koniec 2017 roku Instytut Papieża Jana Pawła II otrzymał dotację celową z budżetu Województwa Mazowieckiego przeznaczoną na realizację zadania pod nazwą „Instalacja wodomierzy w pomieszczeniu hydroforni”.

Całkowita wartość projektu wyniosła: 4628,00  zł

Zadanie obejmowało roboty budowlane z zakresu instalacji sanitarnych Domu Parafialno-Diecezjalnego w Wilanowie w Warszawie. W ramach tych robót zostały zainstalowane dwa wodomierze: jeden na przewodzie wewnętrznej sieci hydrantowej, drugi na przewodzie zasilającym uzdatniacz wody. Ponadto w ramach zadania został sfinansowany koszt nadzoru inwestorskiego.