28 czerwca 2018 | Kategorie: Aktualności, Inwestycje

Pod koniec 2017 roku Instytut Papieża Jana Pawła II otrzymał dotację celową z budżetu Województwa Mazowieckiego przeznaczoną na realizację zadania pod nazwą „Opomiarowanie poboru energii przez wewnętrzne linie zasilające tablice elektryczne”.

Całkowita wartość projektu wyniosła: 38 279,00  zł

Zadanie obejmowało roboty budowlane z zakresu instalacji elektrycznych w Domu Parafialno-Diecezjalnym w Wilanowie w Warszawie. W ramach robót została zamontowana dodatkowa rozdzielnica pomiarowa, w której zainstalowano łącznie 24 liczniki wraz z niezbędnym okablowaniem. Przewody służące do opomiarowania wewnętrznych linii zasilających zostały ułożone w korytarzach kablowych podwieszonych do sufitu pomieszczenia, na odcinku od rozdzielnicy głównej do rozdzielnicy pomiarowej. W ostatnim etapie prac przeprowadzone zostały pomiary elektryczne wykonanej instalacji oraz wykonano dokumentację powykonawczą zawierającą schemat tablicy pomiarowej oraz schemat podłączeń liczników energii elektrycznej. Ponadto w ramach zadania został zrefundowany koszt nadzoru inwestorskiego.

 

Jak załatwić sprawę w Instytucie Papieża Jana Pawła II

 

w związku z trwającą sytuacją epidemiczną, zaleceniami rządu i służb sanitarnych dotyczącymi zapobiegania rozprzestrzenianiu się koronawirusa COVID-19, od 25 maja br. wprowadziliśmy nowe zasady kontaktu z instytutem.

You have Successfully Subscribed!