Biblioteka – aktualności

Opublikowano: 19 stycznia 2011 r.
19 stycznia 2011 | Kategorie: Archiwum aktualności 2011-2014, Biblioteka

 

Styczeń w Bibliotece Instytutu Papieża Jana Pawła II upływa pod znakiem nowości wydawniczych. Księgozbiór Biblioteki wzbogacił się o kilkadziesiąt pozycji książkowych. Woluminy pochodzą z wielu wydawnictw, m.in. Znak, Soli Deo, Pallottinum, Św. Wojciech, Wydawnictwo WAM, Salwator, Biblioteka Więzi, Wydawnictwo Sióstr Loretanek, Ignatianum, PWN, Biblioteka Narodowa, Petrus, Esprit, W drodze i innych. Tradycyjnie dużą część zakupionych książek stanowią woluminy poświęcone osobie i nauczaniu Jana Pawła II. Reszta to najnowsze encyklopedie, słowniki i leksykony, a także książki o tematyce: małżeństwo i rodzina.

Książki opracowywane są rzeczowo i formalnie, a ich opisy włączane są do katalogu MAK. Wśród nowych pozycji sporą część stanowią wydawnictwa otrzymane z darów z Biblioteki Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego.

Na rok 2011 zaprenumerowano 48 tytułów wydawnictw ciągłych w firmie kolportażowej Garmond Press. Czasopisma są udostępniane na bieżąco.

Na początku stycznia nawiązano współpracę z Biblioteką Papieskiego Wydziału Teologicznego Bobolanum w Warszawie. Współpraca obejmować będzie wymianę międzybiblioteczną. Pozyskane w ten sposób nabytki zasilą księgozbiór Biblioteki Instytutu Papieża Jana Pawła II.

W nowym roku rozpoczęliśmy współpracę z Centrum Jana Pawła II w Winnicy na Ukrainie. Obecnie zbieramy książki do nauki języka polskiego dla najmłodszych oraz książki do nauki historii Polski. W niedługim czasie zamierzamy przekazać kilkadziesiąt woluminów na Ukrainę.

mt_gallery: