XI edycja Ogólnopolskiego Konkursu Papieskiego rozpoczęta

Opublikowano: 22 marca 2016 r.

XI edycja Ogólnopolskiego Konkursu Papieskiego. Konkurs dla ludzi myślących

Szanowni Państwo,

Zapraszamy do wzięcia udziału w XI edycji naszego Konkursu. Jego celem jest pogłębianie myśli Jana Pawła II. Konkurs jest zachętą do podjęcia wysiłku samodzielnego myślenia, rozwoju samego siebie. Zachęcamy uczestników do niebanalnego podejścia do problemów współczesności i swoich własnych. Punktujemy tu nie to, co uczniowie powinni wiedzieć z lekcji, lecz to, co wykracza poza ich szkolny obowiązek i standard. Chcemy nagradzać za subtelną i mądrą myśl, oryginalną formę, wrażliwość na problemy współczesności i autentyczne zaangażowanie.

Honorowy patronat konkursu objął Ks. Kardynał Kazimierz Nycz. Patronem medialnym jest Gość Niedzielny.

Konkurs przeznaczony jest dla uczniów wszystkich typów szkół i studentów.

Temat dla uczniów szkół podstawowych

„Jan Paweł II – papież miłosierdzia”

Tematy dla gimnazjów

W jednej z homilii Jan Paweł II zawarł słowa: „Bądźcie dobrą i urodzajną glebą”. Jak dzisiaj młodzież odczytuje tę dyrektywę i w jaki sposób mogłaby ją wypełnić?”

„Młodzieży portret własny. Zrób bilans swojej chrześcijańskiej postawy i określ, czego już nauczyłeś/aś się od Jana Pawła II, a co jeszcze wymaga wysiłku pracy nad sobą?”

„Młodzi ludzie często są bezlitosnymi krytykami dorosłych. W postawie tej widać pragnienie doświadczenia tego, co dobre, piękne i prawdziwe. Na ile Jan Paweł II wypełnił swoim życiem to oczekiwanie?”

Tematy dla szkół ponadgimnazjalnych
„Rocznica chrztu Polski skłania nas do rozważenia, jaki wkład w ugruntowanie chrześcijaństwa w Polsce miał Jan Paweł II. Przywołaj najważniejsze dokonania Papieża Polaka w budowaniu chrystusowego oblicza naszego kraju.”
„Jan Paweł II pisał w encyklice Laborem exercens „Jako osoba jest tedy człowiek podmiotem pracy”. Czy jesteśmy dzisiaj podmiotem pracy? Czy może już stało się coś złego z nami w wyniku niewłaściwego stosunku do pracy?”
„W encyklice Dives in misericordia Jan Paweł II ujął sytuację ewangelicznego syna marnotrawnego słowami: „Wprawdzie zmarnował majątek, ale człowieczeństwo ocalało”. W roku miłosierdzia zastanów się nad tym, co zmarnowaliśmy i czy nasze człowieczeństwo ma szansę ocaleć?”

Terminarz Konkursu:

Do 15 maja 2016 r. termin zgłoszenia przystąpienia do konkursu (w przypadku szkół robią to opiekunowie-nauczyciele).

Do 16 września 2016 r. należy nadsyłać prace konkursowe wraz z kartą z danymi uczestnika. Prace bez czytelnie wypełnionej karty nie będą brane pod uwagę przez Komisję konkursową.

Do 7 października 2016 r. zostaną podane wyniki konkursu.

22 października 2016 r. odbędzie się uroczyste zakończenie konkursu i rozdanie nagród.

Zgłoszenia i prace na konkurs prosimy kierować d.oswiatowy@ipjp2.pl

Organizatorzy konkursu:

Instytut Papieża Jana Pawła II i Fundacja “BO WARTO”

Patron medialny konkursu:

Gość Niedzielny

 

Instytut Papieża Jana Pawła II