Międzynarodowa Konferencja Młodych Naukowców i Doktorantów

Opublikowano: 29 stycznia 2013 r.
29 stycznia 2013 | Kategorie: Aktualności, Archiwum aktualności 2011-2014

Sobór Watykański II w służbie odnowy wiary w kontekście pontyfikatu Jana Pawła II

19 grudnia 2012 r. na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie odbyła się konferencja  Sobór Watykański II w służbie odnowy wiary w kontekście pontyfikatu Jana Pawła II.

Organizatorami byli: Instytut Papieża Jana Pawła II i sekcja dogmatyczna Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego.

Jej celem była refleksja nad tym jednym z najważniejszych wydarzeń we współczesnej historii Kościoła, pod kątem jego znaczenia i prakseologicznych implikacji współcześnie, zwłaszcza w kontekście szczególnego wyzwania dla Kościoła, jakim jest ogłoszony przez Benedykta XVI Rok Wiary, mając w pamięci znaczenie pontyfikatu Jana Pawła II dla wprowadzania myślenia soborowego w Kościele.

Słowo wstępne wygłosił ks. dr Zdzisław Struzik, Dyrektor Instytutu Papieża Jana Pawła II. Swoje referaty wygłosili doktoranci i doktorzy z Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Papieskiego Wydziału Teologicznego we Wrocławiu, Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie, Papieskiego Uniwersytetu Gregoriańskiego w Rzymie, Uniwersytetu Laterańskiego w Rzymie, Instytutu Papieża Jana Pawła II.

Referenci pochylali się nad kwestią obecności ojców Kościoła w teologii po Soborze Watykańskim II, odnowy liturgicznej, współpracy teologii z innymi dziedzinami nauki, nowej ewangelizacji. Ciekawa była również dyskusja, która odbyła się po pierwszej i drugiej części konferencji, podczas której poruszono ważny problem, na czym polega zadanie teologów po Soborze Watykańskim II, jak mają głosić wiarę w dynamicznie zmieniającym się świecie współczesnym.

pdf Abstrakty.pdf

 

Pozostałe aktualności

Oratorium „Panno Święta, co Jasnej bronisz Częstochowy…”

22 stycznia 2022 r. o godz.18.00 w Bazylice Jasnogórskiej odbyło się prawykonanie oratorium „Panno Święta, co Jasnej bronisz Częstochowy…”, które zostało skomponowane przez Wincentego z Krakowa. Organizatorem koncertu był Jasnogórski Instytut Maryjny, a Instytut Papieża Jana Pawła II objął to wydarzenie patronatem. Koncert został nagrany przez Radio Jasna Góra i będzie dostępny w internecie.

czytaj dalej

Film edukacyjny pt. „Jan Paweł II w Tajlandii”

Dwudniowa pielgrzymka (21. zagraniczna wizyta apostolska Jana Pawła II) stanowiła zwieńczenie jednej z najdłuższych podróży Jana Pawła II, która rozpoczęła się na Alasce, 2 maja 1984 r. Pielgrzymka miała charakter misyjny. Ojciec Święty przybył do tego azjatyckiego...

czytaj dalej

Jak załatwić sprawę w Instytucie Papieża Jana Pawła II

 

W związku z trwającą sytuacją epidemiczną, zaleceniami rządu i służb sanitarnych dotyczącymi zapobiegania rozprzestrzenianiu się koronawirusa COVID-19, od 2 listopada 2020 r. wprowadziliśmy nowe zasady kontaktu z instytutem.

You have Successfully Subscribed!