Konferencja “Jan Paweł II w Ameryce Środkowej”

Opublikowano: 14 listopada 2016 r.
Kategorie: Aktualności · Zapowiedzi
14 listopada 2016 | Kategorie: Aktualności, Zapowiedzi

Katedra Misjologii Instytutu Dialogu Kultury i Religii Wydziału Teologicznego UKSW oraz Instytut Papieża Jana Pawła II zapraszają na ogólnopolską konferencję misjologiczną pt. “Jan Paweł II w Ameryce Środkowej”, która odbędzie się 2 grudnia 2016 roku na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego, ul. Dewajtis 5,  Aula Muzyczna (nr 116).

Plan konferencji:

9.00 – Rozpoczęcie konferencji

 

  • Powitanie gości i otwarcie – ks. prof. UKSW dr hab. Tomasz Wielebski (prodziekan Wydziału Teologicznego UKSW)
  • Słowo wstępne – Jego Ekscelencja Enrique Zarak – Ambasador Republiki Panamy
  • Kontekst polityczno-społeczny pielgrzymej Jana Pawła II do Ameryki Środkowej – dr Alicja Fijałkowska (CESLA)
  • Tematyka nauczania Jana Pawła II podczas pielgrzymek do Ameryki Środkowej – ks. prof. UKSW dr hab. Zdzisław Struzik (UKSW, Instytut Papieża Jana Pawła II)
  • Ubodzy w nauczaniu św. Jana Pawła II w Ameryce Łacińskiej – ks. dr hab. Andrzej Pietrzak (KUL)

 

krótki pokaz filmów

11.00-11.30 przerwa

 

  • Heroiczność wiary ludzi Kościoła w Ameryce Środkowej – ks. dr Marek Szymula (PWT Warszawa)
  • Nauczania Jana Pawła II o kulturach autochtoniczych w kontekście pielgrzymek do krajów Ameryki Środkowej – ks. dr hab. Tomasz Szyszka (WT UKSW)

 

dyskusja

13.00 – zakończenie konferencji

Konferencji towarzyszy wystawa w holu przed aulą Jana Pawła II

Instytut Papieża Jana Pawła II